Downloads | Sena
Social Facebook Instagram Twitter LinkedIn Youtube

Downloads

 

Bronbelasting

Als je als rechthebbende via Sena inkomsten uit de Verenigde Staten (VS) ontvangt kan het nuttig zijn om bij de Internal Revenue Service (IRS) in de Verenigde Staten een verzoek in te dienen om geen bronbelasting te hoeven betalen. De IRS heeft hiervoor verschillende formulieren beschikbaar gesteld.

Welk formulier heb ik nodig?
De Amerikaanse belastingdienst IRS biedt deze algemene instructie aan. Wij lichten als aanvulling de formulieren hieronder graag kort toe.

Muzikant
Ben je als muzikant bij Sena aangesloten, dan ben je als individu aangesloten en niet als bedrijf. Wil je als muzikant voorkomen dat er voor jou als individu bronbelasting in de VS wordt ingehouden, dan gebruik je het W-8BEN formulier voor individuen. Ook als je ZZP'er bent of een eenmanszaak, vof of BV hebt, ben je als muzikant nog steeds als individu bij Sena aangesloten en gebruik je het W-8BEN formulier voor individuen.

Producent
Ben je als producent bij Sena aangesloten, dan kun je als persoon zijn aangesloten of als bedrijf. Je muzieklabel kan bijvoorbeeld een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde onderneming zijn (ook als ZZP'er). Indien je wilt voorkomen dat er voor deze onderneming bronbelasting in de VS wordt ingehouden, gebruik dan het W-8BEN-E formulier. De ‘E’ staat voor ‘Entity’ wat aangeeft dat het hier om een bedrijf gaat.

Ben je als producent bij Sena aangesloten maar heb je geen onderneming, dan gebruik je het W-8BEN formulier voor individuen.

Intermediair / agent
Ben je als intermediair bij Sena aangesloten en ontvang je namens rechthebbenden gelden uit de VS, dan gebruik je het W-8IMY formulier voor intermediairs en andere ‘doorstroomentiteiten’.

Individu of bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten
Ben je inwoner van de VS of heb je een in de VS geregistreerde onderneming waarmee je bij Sena bent aangesloten, gebruik dan het W-9 formulier.

Geldigheid
Een W-8 formulier is geldig vanaf de ondertekende datum tot de laatste dag van het derde opeenvolgende kalenderjaar. Bijvoorbeeld: een W-8BEN formulier dat is ondertekend op 30 september 2017, blijft geldig tot en met 31 december 2020 en moet uiterlijk op 30 januari 2021 opnieuw worden ingediend bij de Amerikaanse belastingdienst IRS.

Formulier ingevuld?
Stuur dan een ingescande versie van het ingevulde formulier naar Simon de Koning, sdekoning@sena.nl

Tarieven

De Nederlandse regering heeft per 1 januari 2021 een wetswijziging doorgevoerd naar aanleiding van het zgn. RAAP-PPI arrest. Als gevolg van de wetswijziging komt het bestaande onderscheid tussen bescherming op basis van het Verdrag van Rome, danwel het WPPT-verdrag, te vervallen. Sena ziet zich dan ook genoodzaakt om de muziekgebruiktarieven per 1 januari 2021 te verhogen. Met de representatieve organisaties van muziekgebruikers zullen op korte termijn onderhandelingen worden gevoerd om te komen tot afspraken over tariefaanpassingen. Lees hier meer.

Sena behoudt zich het recht voor om gedurende het jaar de tarieven aan te passen als gevolg van een eventuele wetswijziging. 

Aanvraag- en opgaveformulieren medialicenties

Bij onderstaande formulieren kunt u het formulier direct online invullen en ondertekenen. De ondertekende versie krijgt u per e-mail toegestuurd. 

Aanvraag- en opgaveformulieren online media

Bij onderstaande formulieren kunt u het formulier direct online invullen en ondertekenen. De ondertekende versie krijgt u per e-mail toegestuurd. 

Aanvraagformulier licentie (dance) evenementen

Modelovereenkomsten

De Nederlandse regering heeft per 1 januari 2021 een wetswijziging doorgevoerd naar aanleiding van het zgn. RAAP-PPI arrest. Als gevolg van de wetswijziging komt het bestaande onderscheid tussen bescherming op basis van het Verdrag van Rome, danwel het WPPT-verdrag, te vervallen. Sena ziet zich dan ook genoodzaakt om de muziekgebruiktarieven per 1 januari 2021 te verhogen. Met de representatieve organisaties van muziekgebruikers zullen op korte termijn onderhandelingen worden gevoerd om te komen tot afspraken over tariefaanpassingen. Lees hier meer.