Social Facebook Instagram Twitter LinkedIn Youtube

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Muziekmakers

Maker van muziek ben je wanneer je als muzikant (bijvoorbeeld solist, band, sessiemuzikant, koor- of orkestlid of dirigent) of producent betrokken bent geweest bij een plaat- of cd-opname of commerciële download. Op basis van de Wet op naburige rechten heb je recht op een vergoeding wanneer jouw opname in het openbaar ten gehore is gebracht of is uitgezonden op radio en/of televisie. Daarbij gelden wel enkele voorwaarden.

Je kunt ook hier lezen of jij recht hebt op een vergoeding van Sena.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Leuk, we verwelkomen je graag als nieuwe rechthebbende. Je kunt je hier online aanmelden. Vergeet niet om de aanmeldformulieren te printen en te ondertekenen. Ter identificatie vragen we je om een kopie van je paspoort of identiteitskaart mee te sturen. Voor je aanmelding bij Sena hoeven je Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto niet zichtbaar te zijn. Deze kun je indien gewenst op de kopie doorstrepen met een zwarte stift. Nadat we je registratie compleet hebben, vernietigen we de kopie van je paspoort of identiteitskaart.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Nee, als auteur heb je geen recht op een vergoeding van Sena. Sena werkt op basis van het naburig recht en regelt de rechten van muzikanten en producenten. Muziekauteurs als componisten, tekstdichters en muziekuitgevers vallen onder het auteursrecht en worden vertegenwoordigd door Buma/Stemra.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Sena incasseert geen gelden voor:

 • Audiovisueel (dit gaat via Norma)
 • Auteursrecht (dit gaat via Buma/Stemra)
 • Live op radio en tv (dit gaat via Norma)
 • Live (bijvoorbeeld in een café) (dit gaat via Buma)  
 • On demand (je moet je rechtstreeks melden bij de betreffende Producent)
Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Hoeveel geld je van ons krijgt, verschilt per track. Dit hangt onder andere af van het aantal minuten dat de track gedraaid is. Ook het aantal muzikanten dat aan de track meewerkte is belangrijk. Na aanmelding kun je in MySena per track zien welk bedrag ervoor gereserveerd staat.

Verdeling gelden
Van elke track gaat 50% van de vergoeding naar de muzikanten en 50% naar de producent. De 50% die naar de muzikanten gaat die meespeelden op de track verdelen we vervolgens op basis van een puntensysteem. In dit rekenvoorbeeld zie je hoe het puntensysteem precies werkt. Een uitgebreide omschrijving van de verdeling en het puntensysteem vind je in ons repartitiereglement (pagina 5, artikel 7). Ben je ook benieuwd hoe Sena jouw vergoedingen incasseert? Lees dan deze uitgebreide procesbeschrijving.

Minutenwaarde
Om je een idee te geven van hoeveel een minuut ongeveer waard is, zie je hieronder een minutenwaardeoverzicht per zender en uitzendmoment. Dit overzicht heeft betrekking op muziekjaar 2016.

Minutenwaarde per zender en uitzendmoment, muziekjaar 2016

OmschrijvingPrimetime / Non primetimeUitvoerende kunstenaarsMuziekmaatschappijen
Televisie:   
NPO 1Primetime€31,81€32,56
RTL 4Primetime€15,61€15,98
SBS 6Primetime€8,18€8,38
SBS 6Non primetime€1,04€1,06
NPO 3Non primetime€0,92€0,95
Radio:   
Sky Radio €11,63€11,90
Radio 538 €12,04€12,32
NPO radio 2 €5,28€5,40

Bovenstaande tarief geldt voor een muziektrack (niet gebruikt als vormgeving). Aan bovenstaande minutenwaarden kunnen geen rechten ontleend worden.

Je kunt ook altijd via je notaspecificatie uitrekenen hoeveel de minutenwaarde in een bepaalde periode is geweest.
Voor de definitieve minutenwaarden over 2016 klik je hier.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als je zelf muziek uitbrengt ben je niet alleen muzikant maar ook producent. Meld je daarom ook als producent bij Sena aan. Je ontvangt dan ook een vergoeding als producent, als je muziek op radio of televisie gedraaid is.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Meer informatie over de ISRC en het aanvragen ervan lees je op de pagina ISRC.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Sena verwerkt de speelgegevens van veel nationale en regionale radio- en televisiezenders. Uit kostenoverwegingen verwerken we niet alle radio- en televisiezenders. Als je nog geen vergoeding hebt ontvangen voor jouw gedraaide muziek op een van de zenders van de lijst, dan hebben we die speelgegevens nog niet verwerkt. We betalen de vergoeding dan later uit. Sena keert vier keer per jaar vergoedingen uit: in maart, juni, september en december.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Ja, als wettige erfgenaam van een muzikant of producent kun je aanspraak maken op een vergoeding. Vul hiervoor de benodigde 'Erven' formulieren in en stuur deze ondertekend naar ons terug. Deze documenten kun je hier vinden. Je kunt dit ook via MySena doen. 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als jouw track is aangemeld in MySena dan matchen wij de gegevens van de track met de gegevens op speellijsten van radio- en televisiestations. Komt jouw repertoire voor op deze speellijsten van radio- en televisiestations? Dan verwerken wij de gegevens.

Voor tracks die voorkomen op de speellijsten wordt een bedrag gereserveerd. We noemen dit een gereserveerd bedrag omdat dit bedrag kan wijzigen tot het moment van uitbetaling. Sena keert de vergoedingen vier keer per jaar uit, aan het eind van de maanden maart, juni, september en december. Wij tellen alle vergoedingen van het kwartaal bij elkaar op en keren uit als jouw netto-vergoeding minimaal €12,00 is. Gereserveerde bedragen komen in MySena achter de track te staan in het repertoire-overzicht. Via de Sena app kun je op elk gewenst moment jouw lopend saldo – het brutobedrag dat wij voor jou gereserveerd hebben staan voor de eerstvolgende betaling – inzien.

Tracks die niet zijn gedraaid en dus niet voorkomen op de speellijsten, blijven ook staan in jouw repertoireoverzicht in MySena. De status daarvan blijft ‘track toegevoegd’.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Muzikanten en producenten krijgen geld van ons als hun muziek in het openbaar gedraaid is. We zoeken goed uit wie waar recht op heeft. We vergelijken de playlists van radio- en tv-stations met de repertoiregegevens die wij in onze database hebben staan. Daarna berekenen we de juiste vergoeding en betalen we die door. Als een bepaalde muzikant of producent nog niet bij ons is aangemeld, reserveren we hun vergoeding voor maximaal drie jaar. In die tijd gaan we actief naar de persoon of organisatie op zoek.

Hier lees je de uitgebreide beschrijving van hoe Sena vergoedingen verdeelt en doorbetaalt.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Sena keert de vergoedingen vier keer per jaar uit, aan het eind van de maanden maart, juni, september en december. Wij tellen alle vergoedingen van het kwartaal bij elkaar op en keren uit als jouw netto-vergoeding minimaal €12,00 is. Gereserveerde bedragen komen in MySena achter de track te staan in het repertoire-overzicht.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Je ziet een correctiebedrag op je nota staan omdat wij een bedrag hebben moeten verrekenen.
Er kunnen verschillende redenen zijn voor die verrekening. Hieronder leggen we uit wat die redenen kunnen zijn.

 1. We hebben een eerder onterecht uitgekeerd bedrag teruggevorderd. Dit mag op basis van artikel 11 (producenten) of artikel 13 (uitvoerende kunstenaars) van het repartitiereglement, waarin staat: Sena is gerechtigd ten onrechte uitgekeerde gelden binnen een termijn van vijf jaar na uitbetaling terug te vorderen, dan wel te verrekenen met volgende uitkeringen.
 2. Een track is niet langer rechtendragend, omdat het land van de producent gewijzigd is.
 3. Er is een wijziging in de claim, bijvoorbeeld omdat de claim eerder onterecht toegekend is.
 4. De zogenaamde verdeelsleutel is gewijzigd, omdat er bijvoorbeeld extra rechthebbenden bekend zijn geworden die meegewerkt hebben aan de track.
 5. Saldi kunnen ook tijdelijk negatief zijn, bijvoorbeeld omdat we al wel het aantal gespeelde minuten van jouw track verwerkt hebben maar de vergoeding die bij de speellijst van jouw track hoort nog niet.
Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Wij verdelen de aan rechthebbenden verschuldigde bedragen conform artikel 7 lid 4 van de Wet op de naburige rechten. Uitvoerende kunstenaars en producenten krijgen ieder 50 procent van de beschikbare gelden. In dit rekenvoorbeeld zie je hoe het puntensysteem precies werkt. Een uitgebreide omschrijving van de verdeling en het puntensysteem vind je in artikel 7 in ons repartitiereglement.

Hier lees je de uitgebreide beschrijving van hoe Sena vergoedingen verdeelt en doorbetaalt.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Het is ons doel om de door ons geïncasseerde vergoedingen zo snel en correct mogelijk door te betalen tegen zo laag mogelijk kosten. Het inhoudingspercentage bedraagt 12 procent op gelden die wij in Nederland innen. Op inkomsten afkomstig van buitenlandse zusterorganisaties houden wij, afhankelijk van het land van herkomst, een inhoudingspercentage in van 4 procent (EU- en EVA-landen) of 6 procent (rest van de wereld).

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Vanaf muziekjaar 2017 ontvangt Sena via SoundAware 3 weken na uitzending de playlisten van de Nederlandse radio- en televisiezenders waarvan Sena de data verwerkt. Welke zenders dat zijn vind je hier.   
SoundAware is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het automatisch herkennen van muziek. Of een titel op de playlist verschijnt is afhankelijk van de aanwezige soundfile. Zolang een soundfile niet bij SoundAware bekend is, kan een titel niet worden geïdentificeerd. Zorg er dus voor dat je tijdens het aanmelden van je repertoire op MySena ook de soundfile uploadt. Mocht je de soundfile via de Buma-portal aanleveren, zorg er dan voor dat de metadata van de soundfile gelijk is aan de metadata van het bij Sena aangemelde repertoire.
Als jij de soundfile niet hebt geüpload en SoundAware zelf de muziek niet kan herkennen (SoundAware verzamelt zelf ook soundfiles en de bijbehorende informatie), dan komt een titel niet op de playlist terecht.

Sena ontvangt een jaar na uitzending resterende playlistinformatie die metadata van soundfiles bevat, die later aangeleverd zijn of van titels die in eerste instantie niet konden worden herkend of waarvan een deel niet kon worden herkend door bijvoorbeeld spraak over een track.
Daarnaast ontvangt Sena van diverse achtergrondleveranciers 1x per jaar playlistgegevens over het voorgaande jaar.

Hoe snel wij playlisten kunnen verwerken hangt af van het feit of de metadata van de aangeleverde playlistregel overeenkomt met de metadata van het bij ons aangemelde repertoire. Als dit 1 op 1 overeenkomt, dan kan de playlistregel automatisch matchen en zou er in de eerstvolgende betaling na ontvangst van de playlist kunnen worden uitgekeerd.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Sena heeft geen wettelijk mandaat om een vergoeding voor on demand muziek te incasseren. Dat recht is exclusief voor de producent oftewel muziekmaatschappij. Zij sluiten dus rechtstreeks een overeenkomst met on demand muziekaanbieders als iTunes, Deezer, Spotify en YouTube.

Als muziekmaker kunnen we ons voorstellen dat je vragen hebt over de inkomstenstroom van Spotify. Daarom hebben we hieronder een aantal handige links geplaatst die je meer informatie kunnen geven:
FAQ Spotify
Wanneer heb je of krijg je masterrechten?

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Vormgevingsmuziek is muziek die wordt gebruikt ter identificatie en/of omlijsting van een programma of zender op radio of televisie. Sena houdt een reductie van 25% in op de uitbetaling van muziekgebruik dat valt onder de definitie van vormgevingsmuziek. Voor de repartitie (of doorbetaling) van gelden die worden geïncasseerd bij horecalocaties, wordt de muziek gebruikt als vormgevingsmuziek uit de speellijsten verwijderd. Over het verdelen van de inkomsten is hier meer te lezen. 

Er wordt voor dit muziekgebruik doorbetaald vanaf het moment dat de producent dit repertoire bij Sena heeft aangemeld. Bij aanmelding van repertoire via MySena of de Sena-app moet er op titelniveau worden aangeven of het vormgevingsmuziek betreft. Sena voert bij aanmelding van vormgevingsmuziek een extra controle uit op de commerciële verkrijgbaarheid van de muziek.
Conform de exploitatieovereenkomst die een rechthebbende met Sena is overeengekomen, is het verplicht om repertoire juist en volledig bij Sena aan te melden. Wanneer een rechthebbende weet dat zijn muziek als vormgevingsmuziek wordt gebruikt, is het van belang dit bij de aanlevering in MySena als zodanig te registreren. Indien repertoire(gebruik) niet correct aangemeld wordt bij Sena, handelt de rechthebbende in strijd met de exploitatieovereenkomst en worden andere rechthebbenden benadeeld.

Daarnaast is het van belang dat de titel volledig overeenkomt met de titel zoals vermeld op de playlist, zodat dit automatisch verwerkt kan worden.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als je een landelijk of regionaal evenement organiseert en hiervoor financiële ondersteuning wilt aanvragen, lees dan de hiervoor geldende voorwaarden en vul je het aanvraagformulier SoCu in.

Wil je je muziek in eigen beheer uitbrengen? Hiervoor kun je een bijdrage aanvragen bij het Sena Performers Muziekproductiefonds.

Sena ondersteunt jaarlijks vele festivals, evenementen, muziekopnames en andere sociaal-culturele initiatieven.

 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

https://sena.nl/files/original/sena-jaarverslag2019.pdfNaast het inhoudingspercentage van 12 procent worden de volgende inhoudingen op de rechteninkomsten gedaan:

 • De sectie uitvoerende kunstenaars reserveert 3 procent van de geïncasseerde gelden bestemd voor uitvoerende kunstenaars ten behoeve van sociale, culturele en educatieve diensten.
 • De sectie producenten heeft een meer restrictief beleid ten aanzien van sociale, culture en educatieve diensten. De afgelopen jaren reserveerde zij minder dan 1 procent van de geïncasseerde gelden.
 • In het jaarverslag van Sena en de webpagina over fondsen staat een uitgebreide toelichting over de sociale, culturele en educatieve projecten van Sena.
 • Wij hebben geen inkomsten uit beleggingen.
Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Bedragen die wij niet kunnen verdelen onder de rechtmatige rechthebbenden heten ‘onverdeelde bedragen’. De sectie-afgevaardigden van de sectie uitvoerende kunstenaars en de sectie-afgevaardigden van de sectie producenten zijn conform het repartitiereglement van Sena bevoegd te besluiten over de bestemming van deze onverdeelde bedragen.

Het beleid van de sectie uitvoerende kunstenaars is, om onverdeelde bedragen toe te kennen aan sociale, culturele en educatieve diensten.

Het beleid van de sectie producenten is, om onverdeelde bedragen toe te voegen aan de gelden bestemd voor repartitie.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

De studio producer begeleidt de opname in de studio en zorgt ervoor dat deze tot stand komt en de producent is financieel eindverantwoordelijk voor de opname en eigenaar van de mastertape.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Het naburig recht is vrijgesteld van BTW.

De inkomsten van Sena zijn voor de rechthebbende belast voor de inkomstenbelasting (natuurlijke personen/eenmanszaak/VOF). De inkomsten van Sena voor de rechthebbenden waarbij de rechten zijn ondergebracht zijn belastbaar voor de vennootschapsbelasting. Mochten hier vragen over komen, verwijs dan altijd door naar je boekhouder of accountant. Die kan informeren over de exacte van toepassing zijnde fiscaliteit.

N.B. Sena kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste aangiften BTW/inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Tevens zijn wij verplicht om de gedane doorbetalingen aan rechthebbenden jaarlijks door te geven, middels een IB47 formulier, aan de fiscus.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Via MySena kun je je mandaat wijzigen. Na het inloggen in de portal klik je bovenaan de pagina op “Muzikant” of “Bedrijf” en ga je naar de tab “Mandaten”. Nadat je op “Toevoegen” hebt geklikt, kun je de wijzigingen doorvoeren en opslaan. Vervolgens print je het formulier “Mandaat wijziging” uit en kun je het ondertekende formulier uploaden als bewijs.

Elke mandaatwijziging dient voor 1 oktober van elk kalenderjaar ingevoerd te zijn, waarna de wijziging ingaat per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als je je account bij Sena wilt opzeggen, stuur je hiervoor een ondertekende brief met vermelding van je Sena-nummer per e-mail naar servicedesk@sena.nl. Liever per post? Dat kan natuurlijk ook. Stuur de brief dan naar: Sena, t.a.v. Relatiebeheer, Antwoordnummer 1240, 1200 WB Hilversum.

Volgens artikel 7 van de exploitatieovereenkomst kun je de overeenkomst beëindigen per 31 december van elk kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden. De beëindiging gaat vervolgens in per 1 januari van het jaar erop.

Voor bedrijven:
Heeft u een bedrijf en wilt u uw licentie met Sena opzeggen klik dan hier

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Adres wijzigen
Ben je verhuisd of ga je verhuizen? Via MySena kun je zelf eenvoudig en snel online je adresgegevens wijzigen. Bij een persoonlijk account als artiest klik je na het inloggen op Muzikant en scroll je naar je adresgegevens. Daar kun je vervolgens zelf je adres aanpassen. Heb je een producenten account, dan klik je na het inloggen op Bedrijf en kun je de gegevens aanpassen. Vervolgens ontvang je van ons per e-mail een link waarmee je de gewijzigde gegevens kunt bevestigen.

Rekeningnummer wijzigen
Heb je een nieuw rekeningnummer? Ook dit kun je zelf eenvoudig en snel wijzigen via MySena. Bij een persoonlijk account als artiest klik je na het inloggen op Muzikant en scroll je naar je bankgegevens. Hier kun je vervolgens zelf je rekeningnummer aanpassen. Let op: voor het wijzigen van je rekeningnummer moet je ook bewijs toevoegen. Dit bewijs is een foto of scan van de voor- en achterkant van je bankpas, een bankafschrift voorzien van je handtekening of een ondertekende brief met je nieuwe bankgegevens hierin vermeld. Heb je een producenten account, dan klik je na het inloggen op Bedrijf en volg je dezelfde stappen. Nadat wij de bankwijziging hebben geaccordeerd, ontvang je hiervan een bevestiging per e-mail.

Lukt het niet om je adres of rekeningnummer te wijzigen? Neem dan contact op met onze afdeling Relatiebeheer via 035 625 17 80 of e-mail naar servicedesk@sena.nl.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Muziekgebruikers

Openbaar maken van muziek betekent dat u buiten de privésfeer muziek laat horen. Bijvoorbeeld in uw onderneming of op werkplekken. U heeft dan een licentie nodig van Sena en Buma/Stemra. Is uw bedrijf of werkplek niet toegankelijk voor gasten of klanten én heeft u niet meer dan twee fulltime werknemers in dienst? Dan heeft u geen licentie nodig voor het muziekgebruik. U kunt uw specifieke situatie checken op www.mijnlicentie.nl.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als u aan uw werknemers of klanten muziek laat horen, moet u een vergoeding betalen aan de makers van deze muziek. Muziek heeft namelijk een positief effect op uw personeel en de beleving van uw klanten (zie www.muziekwerkt.nl), waardoor uw omzet kan stijgen. U heeft dus een zakelijk belang bij het laten horen van muziek.

Wanneer u een cd koopt, muziek afspeelt op de radio of tv of een abonnement afsluit op een muziekdienst, betaalt u alleen voor het privégebruik van de muziek. Het gebruik van de muziek voor uw bedrijf is niet bij deze prijs inbegrepen. Niemand weet namelijk of u deze muziek ook zakelijk gebruikt, ofwel openbaar maakt. Door een vergoeding te betalen aan Sena en Buma/Stemra mag u de muziek ook in uw bedrijf laten horen aan uw klanten of personeel. U regelt de licentie gemakkelijk via www.mijnlicentie.nl.

Op zoek naar een uitgebreid antwoord? Dat leest u hier!

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Sena en Buma werken voor verschillende groepen muziekmakers. Via Sena krijgen muzikanten en producenten een vergoeding voor het gebruik van hun werk. Buma zorgt ervoor dat componisten en tekstschrijvers een vergoeding krijgen. Wanneer u muziek draait, dan is die muziek het eigendom van alle hierboven genoemde mensen. Daarom betaalt u zowel aan Sena als aan Buma voor uw muzieklicentie.

Op zoek naar een uitgebreid antwoord? Dat leest u hier!

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als u muziek afspeelt in uw bedrijf heeft u over het algemeen een licentie nodig. Hiervoor betaalt u jaarlijks een tarief aan Sena en Buma. Als u geen gebruik maakt van muziek in uw bedrijf, hoeft u natuurlijk geen tarief te betalen. U betaalt dus alleen wanneer u muziek aan uw gasten, klanten of medewerkers laat horen.
Speelt u wél muziek af, maar is uw bedrijf of werkplek niet toegankelijk voor gasten of klanten én heeft u niet meer dan twee werknemers in dienst? Ook dan hoeft u niet te betalen. Controleer op www.mijnlicentie.nl wat op uw bedrijf van toepassing is.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Op www.mijnlicentie.nl kunt u eenvoudig berekenen welk tarief u moet betalen. Het tarief is afhankelijk van de manier waarop u de muziek gebruikt, het aantal werknemers in uw bedrijf of de oppervlakte van uw verkoopruimte.

De tarieven voor het muziekgebruik zijn gebaseerd op:

 • Uw economisch belang bij het muziekgebruik. Het tarief voor achtergrondmuziek is bijvoorbeeld lager dan het tarief voor voorgrondmuziek.
 • De bezoekersintensiteit. Heeft u een winkel met een lage bezoekersintensiteit (kapper, slagerij) dan betaalt u minder dan wanneer u een winkel met een hoge bezoekersintensiteit heeft (zoals een supermarkt of warenhuis).
 • Gesprekken met betrokken brancheorganisaties.
 • De oorspronkelijke vergoeding voor het live uitvoeren van muziekwerken.
 • De tarieven van soortgelijke organisaties als Sena en Buma in het buitenland.

Het is voor u als ondernemer ondoenlijk om bij te houden hoeveel mensen in uw bedrijf naar welke muziek luisteren. Daarom betaalt u een vast, redelijk tarief per jaar. Dit tarief wordt vastgesteld op basis van eenvoudige en controleerbare gegevens, zoals het aantal werknemers dat naar muziek kan luisteren of de oppervlakte van uw winkel.

Heeft uw branchevereniging het muziekgebruik voor u geregeld via een collectieve overeenkomst? Dan kunt u korting krijgen op het tarief voor muziekgebruik. Uw brancheorganisatie kan u daar meer informatie over geven.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Ja, dat kan. U kunt zich als branche lid laten registreren bij uw brancheorganisatie. Zo kunt u via een collectieve overeenkomst een muzieklicentie afnemen. Daar zijn vaak ook voordelen aan verbonden. Als u eenmaal branche lid bent, ontvangt u geen facturen van Sena meer.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Ja, u kunt uw licenties in één keer regelen. Ga hiervoor naar www.mijnlicentie.nl.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Wij betalen het licentiegeld door aan muzikanten en producenten. Wij zorgen ervoor dat zij een vergoeding krijgen voor het gebruik van hun muziek.

Op zoek naar een uitgebreid antwoord? Dat leest u hier!

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Ja, onze buitendienst controleert of bedrijven muziek gebruiken. Zij brengen ondernemingen, waarvan het vermoeden bestaat dat ze muziek draaien en geen licentie hebben, een bezoek.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Ja, u kunt dan een aangepaste licentie afsluiten. We houden dan rekening met de korte(re) duur van de openbaarmaking van muziek. U kunt de licentie aanvragen via www.mijnlicentie.nl.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Het zakelijk gebruik van muziek van consumenten-streamingdiensten is niet toegestaan. Dit is in strijd met de voorwaarden van deze muziekdiensten. Consumenten-streamingdiensten zijn alleen toegestaan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het gebruik van consumenten-streamingdiensten is dus niet toegestaan in winkels, cafés, kantoren, werkplaatsen enzovoorts.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Nee, in dit geval heeft u betaald voor het leveren van het product muziek. Dat staat los van de licentie om de muziek in het openbaar te laten horen. Voor die openbaarmaking bent u een bedrag verschuldigd aan Sena en Buma. U kunt de licenties aanvragen via www.mijnlicentie.nl

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Is uw zaak verhuisd en wilt u uw adres wijzigen? Neem dan contact op met het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten. U kunt bellen naar 020 - 700 90 99 of mailen naar info@mijnlicentie.nl.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Vragen/opmerkingen over uw licentie(s)?
Wilt u uw gegevens wijzigen? Of heeft u vragen over de berekening van het tarief? Laat dit uiterlijk drie weken nadat het tarief in rekening is gebracht weten. Uw vraag wordt dan zo snel mogelijk afgehandeld. U kunt bellen naar 020 - 700 90 99 of mailen naar info@mijnlicentie.nl.

 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Ik heb een klacht over het functioneren van Scan of Sena
Bent u niet tevreden over de afhandeling van een wijziging? Of bent u het niet eens met een beslissing die wij hebben genomen? Vul dan het online klachtenformulier in of stuur een e-mail naar klantenservice@sena.nl

Heeft u een klacht over de hoogte van een tarief of factuur?
Bent u het niet eens met de (hoogte) van een in rekening gebracht tarief? Dan dient u uw klacht aan ons door te geven binnen drie maanden na dagtekening van de factuur. Dit kan via onderstaand online formulier, per e-mail naar juridischezaken@sena.nl of per post. Vergeet hierbij niet uw debiteurnummer te vermelden.

Afhandeling klachten
Wij nemen binnen een week na ontvangst contact met u op om de klacht te bespreken. Lukt het niet om de klacht direct op te lossen, dan spreken we met u af wanneer u een antwoord kunt verwachten. Sena streeft ernaar uw klacht binnen een termijn van drie weken, uiterlijk binnen twee maanden, af te handelen.

Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de betalingsverplichting. De factuur dient binnen de gestelde betalingstermijn te zijn voldaan.

Niet tevreden?
Bent u niet tevreden over hoe wij uw klacht hebben opgelost? Of heeft u niet binnen de genoemde termijn een beslissing ontvangen? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Auteursrechten. Dit moet gebeuren binnen drie maanden nadat u van ons antwoord heeft ontvangen. Voordat u uw klacht voorlegt aan de Geschillencommissie Auteursrechten is er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden.

Voor meer informatie over de procedure bij de Geschillencommissie Auteursrechten kunt u terecht op de website van de Geschillencommissie Auteursrechten.

 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Heeft u een bedrijf en wilt u uw licentie met Sena beëindigen?

U kunt dit aan ons laten weten via uw account op de website van mijnlicentie.nl

Daar kunt u een formulier invullen om uw licentie te beëindigen.

Klik op onderstaande link om direct naar mijnlicentie.nl te gaan om uw licentie op te zeggen. 

Opzeggen licentie via mijnlicentie.nl

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons