Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Fonds uitvoerende kunstenaars

Verplichte jaarlijkse opgave voor producenten

Langere bescherming van commerciële titels

De beschermingstermijn van commercieel uitgebrachte titels is verlengd van 50 naar 70 jaar. Alle commerciële titels die zijn uitgebracht vanaf 1 januari 1963 zijn op dit moment dus 70 jaar beschermd. Alle producenten zijn verplicht vóór 1 mei opgave te doen over repertoire dat met de wetswijziging langer beschermd is. Ook als producenten geen inkomsten hadden over repertoire uit 1963 t/m 1971, dan ontvangen wij daarvan graag vóór 1 april 2023 een bevestiging. Hier leest u wat de wetswijziging precies inhoudt voor producenten.

Wat is er gewijzigd in de Wet op naburige rechten?

De beschermingstermijn van commercieel uitgebrachte titels (in de wet ‘voor commerciële doeleinden uitgebrachte fonogrammen’ genoemd) is verlengd van 50 naar 70 jaar. Deze wijziging is gedaan naar aanleiding van de Europese Richtlijn. De wijziging geldt voor alle commercieel uitgebrachte titels die vanaf 1 januari 1963 zijn uitgebracht. Titels uit 1963 t/m 1971 zijn nu nog beschermd.


Waarom vragen wij naar uw inkomsten over repertoire van 1963 t/m 1971?

Commercieel uitgebrachte titels zijn langer beschermd. Daarom hebben sessiemuzikanten die meewerkten aan dergelijke opnames recht op een aanvullende vergoeding van producenten. Dat vloeit voort uit de wijziging in de Wet op de naburige rechten. Over titels die nu langer beschermd zijn (met releasejaar 1963 t/m 1971), storten producenten 20% van de exploitatieopbrengst in het Fonds uitvoerende kunstenaars. Vanuit dit fonds betaalt Sena de gelden door aan de rechthebbenden. Over deze verplichting leest u meer in artikel 9b jo. artikel 15g van de Wet op de naburige rechten.

 

Wat valt onder inkomsten?

Het gaat om opgave van de inkomsten, voor aftrek van de kosten, die zijn verkregen met de reproductie, verspreiding en beschikbaarstelling van de commercieel uitgebrachte titel. Dat wil zeggen de primaire exploitatie. Het gaat niet om inkomsten van Sena, Thuiskopie of Leenrecht. Daarop heeft de muzikant een zelfstandig recht.

 

Hoe doet u opgave van inkomsten?

Alle producenten zijn verplicht vóór 1 april opgave te doen over repertoire dat met de wetswijziging langer beschermd is. Producenten ontvangen op 27 januari 2023 een e-mail ontvangen waarmee zij direct hun opgave kunnen doen. Ook als u geen inkomsten had over repertoire uit 1963 t/m 1971, vragen wij dat vóór 1 april 2023 aan ons te bevestigen. Dat kan via de link in de aan u verzonden e-mail.

Hoe betaalt u de afdracht?

Met behulp van een opgavebestand in Excel doet u opgave van de inkomsten over titels met releasejaar 1963 t/m 1971. Het bijbehorende bedrag (20% van de verkregen inkomsten) dient u na het versturen van de Excelsheet over te maken op rekeningnummer NL68 ABNA 0444 9740 32 (IBAN) ten name van Sena te Hilversum, onder vermelding van Fonds Uitvoerende Kunstenaars.