Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Fonds uitvoerende kunstenaars

Verplichte jaarlijkse opgave voor producenten

Langere bescherming van commerciële titels

Commercieel uitgebracht repertoire heeft sinds 2013 een langere bescherming gekregen; deze is verlengd van 50 naar 70 jaar. Dit betekent dat al het commercieel repertoire dat is uitgebracht vanaf 1 januari 1963, op dit moment 70 jaar beschermd is.  

Alle producenten zijn wettelijk verplicht om opgave te doen van inkomsten over het repertoire dat door de wetswijziging langer beschermd is. Ook als je geen inkomsten had van repertoire dat voor het eerst werd uitgebracht in de jaren 1963 t/m 1972, wordt dringend verzocht om dit vóór 1 april 2024 aan ons door te geven. Hieronder vind je meer uitleg over waarom je aangifte moet doen.

mixing-desk-351478-960-720.jpg

Waarom moet je opgave doen?
De bescherming van commercieel uitgebracht repertoire is verlengd naar 70 jaar, vanaf de eerste releasedatum. Sessiemuzikanten die hebben meegewerkt aan deze opnames, hebben recht op een aanvullende vergoeding van de producenten. Dit heeft te maken met een wijziging in de Wet op de naburige rechten. Over het repertoire dat nu langer beschermd is (van releasejaar 1963 t/m 1972), moeten producenten 20% van de exploitatieopbrengst afdragen aan het ‘Fonds Uitvoerende Kunstenaars’. Vanuit dit fonds betaalt Sena een vergoeding door aan alle sessiemuzikanten die hebben meegewerkt aan repertoire uit die jaren. In het Repartitiereglement Fonds Uitvoerende Kunstenaars kun je hier meer over lezen.  

Wat valt onder inkomsten?
Het gaat om opgave van wereldwijde inkomsten ontvangen in Nederland, voor aftrek van de kosten, die zijn verkregen met de reproductie, verspreiding en beschikbaarstelling van commercieel uitgebracht repertoire. Dat wil zeggen: de primaire exploitatie. Het gaat niet om inkomsten van Sena, Thuiskopie of Leenrecht. Daarop heeft de muzikant een zelfstandig recht.

Bestaat je bedrijf nog geen 50 jaar? Ook dan moet je mogelijk opgave doen.
Ben je jonger dan 50, of bestaat je bedrijf nog geen 50 jaar? Ook dan kan het zijn dat je repertoire uitbrengt uit de periode 1963 t/m 1972. Bijvoorbeeld wanneer je een oude catalogus van een andere producent hebt overgekocht of in licentie hebt genomen. Is dit voor jou het geval? Doe dan opgave via MySena. De directe link vind je in de mail die je van ons ontvangt. 

Hoe doe je opgave?
Alle producenten zijn verplicht vóór 1 april 2024 opgave te doen over repertoire dat met de wetswijziging langer beschermd is. Producenten ontvangen in februari een e-mail ontvangen waarmee zij direct hun opgave kunnen doen. Ook als je geen inkomsten had, in 2023, over repertoire uit 1963 t/m 1972, vragen wij dat vóór 1 april 2024 aan ons te bevestigen. Dat kan via de link in de e-mail die je eerder van ons hebt ontvangen.

Hoe betaal je de afdracht?
Met behulp van een opgavebestand in Excel doe je opgave van de inkomsten in 2023 over titels met releasejaar 1963 t/m 1972. Het bijbehorende bedrag (20% van de verkregen inkomsten) moet je na het versturen van de Excelsheet overmaken op rekeningnummer NL68 ABNA 0444 9740 32 (IBAN) ten name van Sena te Hilversum, onder vermelding van Fonds Uitvoerende Kunstenaars.

Geen inkomsten van repertoire gereleased over 1963 t/m 1972?
Ook als je geen inkomsten had van repertoire dat voor het eerst werd uitgebracht in de periode 1963 t/m 1972 ben je verplicht dit te melden bij Sena. Dit kan via de link in de eerder gestuurde e-mail. In de pop-up die dan op MySena verschijnt, kun je op ‘Nee’ klikken. We willen je vragen om dit alleen via MySena te doen. Het op een andere manier (mail/telefoon) kenbaar maken is helaas niet mogelijk. 

Heb je vragen?
Stuur een e-mail naar fondsuitvoerendekunstenaars@sena.nl. Dit mailadres kan niet gebruikt worden om opgave te doen. Dat kan alleen via MySena.