Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Laagvermogen middengolfzenders

Licentieaanvraag / opgave laagvermogen middengolfzenders (online)

01. Gegevens licentieaanvrager

Post/factuuradres

* Invullen indien van toepassing

02. Contactpersonen
03. Algemeen

Indien er ook sprake is van webcasting, dient u het aanvraagformulier per programma voor webcasting in te vullen.

04. Opmerkingen
05. Verklaring

 

Het is mij bekend dat het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens strafbaar is gesteld in artikel 27 WNR.
Mochten er in de toekomst wijzigingen optreden in uw gegevens dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk door te geven aan Sena, Postbus 113, 1200 AC Hilversum.