Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Downloads

 

Modelovereenkomsten

De Nederlandse regering heeft per 1 januari 2021 een wetswijziging doorgevoerd naar aanleiding van het zgn. RAAP-PPI arrest. Als gevolg van de wetswijziging komt het bestaande onderscheid tussen bescherming op basis van het Verdrag van Rome, danwel het WPPT-verdrag, te vervallen. Sena ziet zich dan ook genoodzaakt om de muziekgebruiktarieven per 1 januari 2021 te verhogen. Met de representatieve organisaties van muziekgebruikers zijn onderhandelingen gevoerd om te komen tot afspraken over tariefaanpassingen.