Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Geef feedback Muziekgebruikers

Ik heb een klacht

Ontevreden? Vertel het ons

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk te helpen. Daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent. Bijvoorbeeld over de hoogte van een tarief of over onze dienstverlening. In dat geval horen wij graag van u.

 

Ik heb een klacht

Bent u niet tevreden over de afhandeling van een wijziging? Of bent u het niet eens met een beslissing die wij hebben genomen? Laat ons uw klacht, opmerking of suggestie weten. Dit kan via onderstaand online formulier, per e-mail naar klantenservice@sena.nl of per post. Vergeet hierbij niet uw klantnummer te vermelden.

Ik heb een klacht over een factuur

Bent u het niet eens met de (hoogte) van een in rekening gebracht tarief? Dan dient u uw klacht aan ons door te geven binnen drie maanden na dagtekening van de factuur. Dit kan via onderstaand online formulier, per e-mail naar juridischezaken@sena.nl of per post. Vergeet hierbij niet uw debiteurnummer te vermelden.

Afhandeling klachten

Wij nemen binnen een week na ontvangst contact met u op om de klacht te bespreken. Lukt het niet om de klacht direct op te lossen, dan spreken we met u af wanneer u een antwoord kunt verwachten. Sena streeft ernaar uw klacht binnen een termijn van drie weken, uiterlijk binnen twee maanden, af te handelen.

Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de betalingsverplichting. De factuur dient binnen de gestelde betalingstermijn te zijn voldaan.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over hoe wij uw klacht hebben opgelost? Of heeft u niet binnen de genoemde termijn een beslissing ontvangen? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Auteursrechten. Dit moet gebeuren binnen drie maanden nadat u van ons antwoord heeft ontvangen. Voordat u uw klacht voorlegt aan de Geschillencommissie Auteursrechten is er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden.

Voor meer informatie over de procedure bij de Geschillencommissie Auteursrechten kunt u terecht op de website van de Geschillencommissie Auteursrechten.

Per post

Stuur uw klacht naar: 

Sena
T.a.v. afdeling Klantenservice 
Postbus 113
1200 AC Hilversum

Per e-mail

Stuur uw klacht per e-mail naar: 

klantenservice@sena.nl 

Dien een klacht in