Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Sena Producenten Fonds (SoCu)

 

Maakt muziekopnames, evenementen en sociaalmaatschappelijke muzikale projecten mogelijk

Elk jaar ondersteunt Sena Producenten projecten op Sociaal-Cultureel (SoCu) vlak. Van albumopnames tot sociaal-maatschappelijke projecten met een muzikale component. Voorbeelden van SoCu-projecten die de sectie Producenten ondersteunt of heeft ondersteund zijn het Sena Muziekproductiefonds, het Upstream Music-fonds, Edisons Pop, Edisons Jazz & Klassiek, Gouden Notekraker en Stichting Muziekids.

De sectie Producenten kent een actief, maar restrictief SoCu-beleid. Het doel van de sectie is drieledig: het ondersteunen van muziekproducenten, talentontwikkeling en opleiding van Nederlandse muziekprofessionals en sociaal-maatschappelijke ondersteuning door middel van muziek.

Om aan deze doelstellingen te voldoen, reserveert Sena Producenten drie procent van de geïncasseerde gelden, bestemd voor doelen die muziekproducenten in directe of indirecte zin ondersteunen. Dit bedrag komt volledig ten goede aan SoCu-projecten.

Foto: Ben Houdijk

winnaars-edison-pop-2022--1.png

Aanvraag doen

Heeft jouw organisatie een project dat de aandacht verdient en wil je een subsidieaanvraag doen? Check dan eerst de voorwaarden, waarin staat aan welke eisen de aanvraag moet voldoen. Voldoet het project aan de gestelde eisen, vul dan het aanvraagformulier in. Het aanvraagformulier (inclusief bijlagen, opgeslagen in 1 PDF-file) stuur je per e-mail naar sociaalcultureel@sena.nl. Alle documenten vind je hieronder. 

Afhankelijk van de aard van de aanvraag, stuur je het aanvraagformulier ter attentie van de Sectie Uitvoerende Kunstenaars van de Raad van Aangeslotenen (voor muzikanten) of de Sectie Producenten van de Raad van Aangeslotenen (voor producenten). De voorwaarden van de sectie Uitvoerende Kunstenaars wijken op sommige punten af van die van de sectie Producenten. Kijk dus goed aan welke sectie(s) je de aanvraag wilt richten.

 

Het Sena Producenten Fonds ontvangt veel aanvragen en heeft slechts een beperkt budget beschikbaar. Dit betekent dat er slechts een beperkt aantal aanvragen kan worden gehonoreerd. Het is een privaat fonds, waarbij je niet in beroep kunt gaan tegen de door de sectie genomen beslissingen. 

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar sociaalcultureel@sena.nl. We zullen je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.


Downloads:

Subsidievoorwaarden Sociaal-Culturele gelden

Aanvraagformulier Sociaal Culturele Projecten

Sena-logo en uitleg gebruik logo

guitarist-1031087-960-720-turn.png

Meld je aan en krijg waar jij recht op hebt

Aanmelden