Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Sepa machtiging automatische incasso

Sepa machtiging automatische incasso

Ondergetekende,
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
  • Sena om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en;
  • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sena.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

(indien de automatische incasso twee keer achtereenvolgens gestorneerd wordt, zal de maandelijkse facturatie komen te vervallen en wordt de totale jaarvergoeding per direct opeisbaar gesteld)

 

Indien ondergetekende nog niet meerderjarig is, dienen de ouder(s)/voogd deze verklaring mede te ondertekenen. 

 

* Geen verplicht veld bij NL IBAN

 

** Door Sena in te vullen