Social Facebook Instagram Twitter LinkedIn Youtube

Commerciële radiostations (niet-)landelijk (online)

Commerciële radiostations (niet-)landelijk (online)

Met dit aanvraagformulier kan je een aanvraag doen bij het Sena Performers Muziekproductiefonds. 

01. Gegevens aanvrager
02. Datum Aanvraag
03. Hoogte bedrag

Het bedrag dat je aanvraagt voor de productie*

4. Naam Project
05. Projectgegevens
6. Uitvoerenden

Noem de namen van de personen die als uitvoerend kunstenaar meewerken aan de totstandkoming van je project. Aangesloten zijn bij Sena is geen vereiste voor de aanvraag.

Wie/wat zijn overige betrokken partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een andere investeerder, boeker en/of management?

7. Projectplanning

Op welke datum gaat de opname van start? 

Wanneer is de (verwachte) release van de productie? 

Via welke link kunnen we een muziekfragment van je beluisteren/bekijken? 

9. Exploitatie van de opnamen
Promotie

Sena beschouwt een aanvraag als volledig wanneer de volgende vereiste bijlagen zijn toegevoegd (bij voorkeur in één bestand):

 • Begroting van het project, inclusief dekkingsplan
 • Korte biografie van de band
 • Speellijst van de afgelopen 18 maanden
 • Speellijst van de komende 12 maanden
 • een namens de band geparafeerd exemplaar van de subsidievoorwaarden

Als productiekosten worden 

 • Pre-productie
 • Huur multitrack studio
 • Kosten mastering
 • Vormgeving CD
 • Kosten tekstschrijver liner notes

aangemerkt:

 • Kosten sessiemusici
 • Persen CD
 • Catering tijdens de opnamen
 • Verblijfskosten tijdens de opnamen