Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Commerciële radiostations (niet-)landelijk

Commerciële radiostations (niet-)landelijk (online)

01. Gegevens licentieaanvrager

Post/factuuradres: 

02. Contactpersonen
03. Algemeen

* Invullen indien van toepassing

04. Distributie radiosignaal

Indien er ook sprake is van webcasting, dient u het aanvraagformulier per programma voor webcasting in te vullen.

05. Opgave gegevens

Verwachte bruto commerciële inkomsten per programma

Standalone DAB+ programma bruto verwachte commerciële inkomsten 

06. Opmerkingen
07. Verklaring

 

Het is mij bekend dat het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens strafbaar is gesteld in artikel 27 WNR.
Mochten er in de toekomst wijzigingen optreden in uw gegevens dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk door te geven aan Sena, Postbus 113, 1200 AC Hilversum.