Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Televisiestations (niet)-landelijk

Licentieaanvraag / opgave commerciële televisiestations (niet)-landelijk (online)

01. Gegevens licentieaanvrager


Post/factuuradres

02. Contactpersonen
03. Algemeen

* Invullen indien van toepassing

04. Distributie televisiesignaal

Onderdeel van:

05. Opgave gegevens

Verwachte bruto commerciële inkomsten per programma

Verwachte distributie inkomsten 

06. Opmerkingen
07. Verklaring

 

Het is mij bekend dat het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens strafbaar is gesteld in artikel 27 WNR.
Mochten er in de toekomst wijzigingen optreden in uw gegevens dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk door te geven aan Sena, Postbus 113, 1200 AC Hilversum.