Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Licenties

 

Welke licenties zijn er?

Wij kennen de volgende licenties:

  • Algemene licenties / collectieve licenties
  • Medialicenties
  • Licenties voor (dance) evenementen
restaurant-691397-1920.jpg

Algemene licentie

Dit is een licentie die jezelf als onderneming of organisatie kan afsluiten.

Je betaalt dus een licentievergoeding aan ons. Deze inkomsten betalen wij weer door aan de muzikanten en producenten die de muziek gemaakt hebben. De hoogte van de vergoeding voor een licentie is gebaseerd op het soort muziekgebruik. Er zijn verschillende soorten tarieven. Denk bijvoorbeeld aan een tarief voor de horeca, winkels, sport, etc. De verschillen binnen een tarief zijn vaak gebaseerd op het aantal fte of m2. Kijk hier voor het tarievenoverzicht. 

Tarievenoverzicht

Collectieve overeenkomst

Brancheorganisaties bieden wij een collectieve overeenkomst aan wanneer zij ons kunnen helpen met de licentieaanvraag van haar leden. Zo helpen zij ons met de inventarisatie van muziekgebruik en facturatie van de licentievergoeding.  Brancheorganisaties ontvangen een modulaire vergoeding voor taken die zij voor ons uit handen nemen. Om voor een collectieve licentie in aanmerking te komen, hebben wij een aantal voorwaarden gesteld. Deze zijn hier te vinden.

Meer informatie

Medialicenties

Voor het gebruik van muziek op onder andere radio, televisie en via onlinekanalen (zoals on-line radio en livestreaming) hebben wij diverse licenties die afgesloten kunnen worden.

Heb ik een licentie nodig?

 

DAB+

DAB staat voor Digital Audio Broadcasting. Het is digitaal verstuurd geluid. Sena beschouwt DAB+ als de digitale opvolger van FM, wat geluid is dat via radiogolven wordt verstuurd.

Meer informatie

Licentie voor (dance) evenementen

Organiseer je een (dance) evenement dan is het tarief 1,625% van de recette (totale inkomsten uit verkoop toegangskaarten minus de geldende btw) tenzij:

  • De entreeprijs een bedrag van boven de €101,90 betreft. Dan is het tarief 1,3% van de recette;
  • Het een gratis (dance) evenement betreft. Dan is het tarief €0,090 per bezoeker per (dance) evenement met een minimumvergoeding van €60,78 en een maximumvergoeding van €2431,03;
  • Het een (dance) evenement betreft op een locatie waar u zelf de eigenaar van bent met een entreeprijs van onder de €25,- exclusief BTW; dan volstaat de horeca amusement licentie mits die wordt afgenomen;
  • Het (dance) evenement ook een camping/overnachting(en) betreft. Behoeft maatwerk; neem contact op;
  • Het een sport of erotisch evenement betreft. Dan geldt het gratis (dance) evenementen tarief, zonder het maximum;
  • Het (dance) evenement niet valt binnen bovengenoemde kaders; neem dan contact op.

Meer informatie

Gebruikt je muziek
in jouw zaak? Sluit
dan een licentie af

Licentie aanvragen

muziekgebruikers.jpg