Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

(Online) Radio (online licentie)

Licentieaanvraag (Online) Radio

01. Algemeen
Adresgegevens
02. Opgave gegevens
03. Opgave
04. Verklaring

Het is mij bekend dat het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens strafbaar is gesteld in artikel 27 WNR.

Mochten er in de toekomst wijzigingen optreden in uw gegevens dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk door te geven aan Sena, Postbus 113, 1200 AC Hilversum.