De wet op naburige rechten | Sena
Social Facebook Instagram Twitter LinkedIn Youtube

De Wet op naburige rechten

 

De wet op naburige rechten

De Nederlandse Wet op de naburige rechten (WNR) is in 1993 ingevoerd en geeft een uitvoerend kunstenaar, film- of platenmaatschappij of omroeporganisatie het recht:

  • te beslissen of een uitvoering mag worden opgenomen;
  • te beslissen of een opname vermenigvuldigd en op de markt gebracht mag worden;
  • te beslissen of een opname uitgezonden of vertoond mag worden of ten gehore gebracht.

Op commerciële basis uitgebrachte muziek mag altijd worden uitgezonden of ten gehore gebracht mits er een billijke vergoeding voor wordt betaald. Er is dus sprake van een vergoedingsrecht. Het overtreden van de Wet op de naburige rechten is strafbaar. Bij de invoering van de WNR heeft de overheid Sena de opdracht gegeven om op basis van de Wet op de naburige rechten de vergoedingsrechten van alle Nederlandse artiesten en platenproducenten te regelen.

In de loop van de jaren zijn er door de Nederlandse Staat en het Europese Hof meer verdragen gesloten. Daardoor wordt een steeds groter aandeel van die muziek beschermd en moet Sena aan steeds meer rechthebbenden een vergoeding gaan doorbetalen. De tarieven voor een licentie worden hierop aangepast omdat er steeds meer beschermd repertoire gedraaid wordt in een onderneming, online of op radio en televisie, op voorwaarde dat die redelijke vergoeding betaald wordt.

Hieronder is een overzicht te zien van verdragen die zijn afgesloten zijn en van invloed zijn op de licentietarieven.

overzicht-verdragen.png