Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Achtergrondmuziek websites en online magazines

Licentieaanvraag achtergrondmuziek websites en online magazines (online)

01 Gegevens licentieaanvrager

 

Verklaart gebruik te maken van achtergrondmuziek op de website danwel online magazines op basis van
onderstaande gegevens.

 

02 Algemeen
03 Muziekopgave -1

 

Belangrijk:
De licentie die door Sena wordt geregistreerd heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van muziek op bovenstaande website. Voor het gebruik van muziek op andere websites of in andere ruimtes dient per toepassing een licentie te worden aangevraagd. Voor bijna elke vorm van muziekgebruik is een Sena licentie vereist.

 

* Invullen indien van toepassing

 

04 Verklaring

 

Het is ons bekend dat het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens strafbaar is gesteld in artikel 27 WNR.

Mochten er in de toekomst wijzigingen optreden in uw gegevens dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk door te geven aan Sena, Postbus 113, 1200 AC Hilversum.