Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Muziekmakers

Maker van muziek ben je wanneer je als muzikant (bijvoorbeeld solist, band, sessiemuzikant, koor- of orkestlid of dirigent) of producent betrokken bent geweest bij een plaat- of cd-opname of commerciële download. Op basis van de Wet op naburige rechten heb je recht op een vergoeding wanneer jouw opname in het openbaar ten gehore is gebracht of is uitgezonden op radio en/of televisie. 

Je kunt ook hier lezen of jij recht hebt op een vergoeding van Sena.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Leuk, we verwelkomen je graag als nieuwe rechthebbende. Je kunt je hier online aanmelden. Het is niet mogelijk om een registratie te doen via de Sena App of vanaf je mobiele telefoon!

Voor uitvoerende kunstenaars/ muzikanten:

Na de online registratie ontvang je de exploitatieovereenkomst per e-mail. Onderteken de exploitatieovereenkomst (dit mag ook digitaal ondertekend worden) en upload alle pagina’s van de getekende exploitatieovereenkomst, samen met een kopie van een geldig ID Bewijs via MySena.

Wanneer niet alle benodigde documenten geüpload worden, kan de registratie niet worden verwerkt.

Je Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto hoeven niet zichtbaar te zijn. Deze kun je desgewenst doorstrepen.
Na identificatie vernietigt Sena de kopie van je paspoort of identiteitskaart. Het is wel verplicht om je BSN-nummer in te vullen bij je registratie. 

Voor producenten:

Na de online registratie ontvang je de exploitatieovereenkomst per e-mail. De tekenbevoegde persoon dient de exploitatieovereenkomst te ondertekenen.

Upload alle pagina’s van de getekende exploitatieovereenkomst, samen met een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 3 maanden en dat voorzien is van de naam van de eigenaar. Of een kopie van een geldig ID-bewijs.

Als er meerdere tekenbevoegde personen zijn, dient de overeenkomst ondertekend te worden door 2 personen.

Wanneer niet alle benodigde documenten geüpload worden, kan de registratie niet worden verwerkt.

Een tekenbevoegd persoon is een rechtsgeldige vertegenwoordiger die tekenbevoegd is voor bepaalde documenten of andere rechtshandelingen. In het KVK Handelsregister vind je terug wie bevoegd zijn om te ondertekenen en of er aan de bevoegdheid om te ondertekenen beperkingen zijn gesteld.

Wanneer je je als rechthebbende wil registeren via de website van Sena, maar je de melding krijgt dat de registratie is afgewezen i.v.m. een bestaand account, neem dan contact op met de Servicedesk via e-mail of telefoon.  Ter controle zal er om je geboortedatum worden gevraagd.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Muzikanten, producenten, intermediairs en erfgenamen kunnen zich kosteloos aanmelden bij Sena wanneer je muziek in het openbaar gedraaid is en je recht hebt op een vergoeding. 

De enige kosten die Sena in rekening brengt, administratiekosten zijn op het moment dat we vergoedingen voor jouw gedraaide repertoire aan je gaan doorbetalen.

Aanmelden bij Sena kan via onderstaande link:
AANMELDEN

 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Nee, een auteur valt onder het auteursrecht dat door Buma Stemra wordt geadministreerd. Sena administreert het naburig recht en heeft de muzikanten en producenten als rechthebbenden.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Sena incasseert geen gelden voor:

 • Audiovisueel (dit gaat via Norma)
 • Auteursrecht (dit gaat via BumaStemra)
 • Live op radio en tv (dit gaat via Buma & Norma)
 • Live (bijvoorbeeld in een café) (dit gaat via Buma)  
 • On demand (je moet je rechtstreeks melden bij de betreffende Producent)
Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Hoeveel geld je van ons krijgt, verschilt per track. Dit hangt onder andere af van het aantal minuten dat de track gedraaid is. Ook het aantal muzikanten dat aan de track meewerkte is belangrijk. Na aanmelding kun je in MySena per track zien welk bedrag ervoor gereserveerd staat.

Verdeling gelden
Van elke track gaat 50% van de vergoeding naar de muzikanten en 50% naar de producent. De 50% die naar de muzikanten gaat die meespeelden op de track verdelen we vervolgens op basis van een puntensysteem. In dit rekenvoorbeeld zie je hoe het puntensysteem precies werkt. Een uitgebreide omschrijving van de verdeling en het puntensysteem vind je in ons repartitiereglement (pagina 5, artikel 7). Ben je ook benieuwd hoe Sena jouw vergoedingen incasseert? Lees dan deze uitgebreide procesbeschrijving.

Minutenwaarde
Om je een idee te geven van hoeveel een minuut ongeveer waard is, vind je hier een minutenwaardeoverzicht per zender en uitzendmoment. Dit overzicht heeft betrekking op muziekjaar 2020.

 

 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als je zelf muziek uitbrengt ben je niet alleen muzikant maar ook producent. Meld je daarom ook als producent bij Sena aan. Je hebt hierbij de keuze om je in te schrijven als natuurlijk persoon of als rechtsvorm. Je hebt dan 2 accounts bij Sena, die je op een later moment aan elkaar kunt koppelen.

Je ontvangt dan ook een vergoeding als producent, als je muziek op radio of televisie gedraaid is.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als je producent (eigenaar van de mastertape) bent, dan kun je bij Sena kosteloos een mastereigenaarcode t.b.v. de ISRC aanvragen.

Vul op deze pagina alle gegevens in. De mastereigenaar ontvangt eenmalig een mastereigenaarcode, die toegepast kan worden voor het aanmaken van ISRC’s voor zowel audio als audiovisueel repertoire.

Meer informatie over de ISRC en het aanvragen ervan lees je op de pagina ISRC.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Sena verwerkt de speelgegevens van veel nationale en regionale radio- en televisiezenders. Uit kostenoverwegingen verwerken we niet alle radio- en televisiezenders. Als je nog geen vergoeding hebt ontvangen voor jouw gedraaide muziek op een van de zenders van de lijst, dan hebben we die speelgegevens nog niet verwerkt. We betalen de vergoeding dan later uit. Sena keert vier keer per jaar vergoedingen uit: in maart, juni, september en december.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Ja, als wettige erfgenaam van een muzikant of producent kun je aanspraak maken op een vergoeding. Vul hiervoor de benodigde 'Erven' formulieren in en stuur deze ondertekend naar ons terug. Deze documenten kun je hier vinden. Je kunt dit ook via MySena doen. 
We adviseren je altijd om fiscaal advies van een deskundige in te winnen. Lees hier meer over 'Inkomsten uit naburige rechten voor erfgenamen'.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Om in te loggen ga je naar MySena en voer je je Sena-nummer en je wachtwoord in. Heb je een inlogprobleem en ben je bijvoorbeeld je Sena-nummer kwijt of ben je je wachtwoord vergeten, volg dan de stappen onder de inlogvelden.

Sena-app
In de Sena-app kun je op 4 verschillende manieren inloggen: met je Sena-nummer plus je wachtwoord, met een door jou ingestelde 5-cijferige code maar ook met gezichtsherkenning (Face ID) of je vingerafdruk (Touch ID). Je kunt dit onder 'Instellingen' in het hamburgermenu regelen.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als jouw track is aangemeld in MySena dan matchen wij de gegevens van de track met de gegevens op speellijsten van radio- en televisiestations. Komt jouw repertoire voor op deze speellijsten van radio- en televisiestations? Dan verwerken wij de gegevens.

Voor tracks die voorkomen op de speellijsten wordt een bedrag gereserveerd. We noemen dit een gereserveerd bedrag omdat dit bedrag kan wijzigen tot het moment van uitbetaling. Sena keert de vergoedingen vier keer per jaar uit, aan het eind van de maanden maart, juni, september en december. Wij tellen alle vergoedingen van het kwartaal bij elkaar op en keren uit als jouw netto-vergoeding minimaal €5,00 is. Gereserveerde bedragen komen in MySena achter de track te staan in het repertoire-overzicht. Via de Sena app kun je op elk gewenst moment jouw lopend saldo – het brutobedrag dat wij voor jou gereserveerd hebben staan voor de eerstvolgende betaling – inzien.

Tracks die niet zijn gedraaid en dus niet voorkomen op de speellijsten, blijven ook staan in jouw repertoireoverzicht in MySena. De status daarvan blijft ‘track toegevoegd’.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Muzikanten en producenten krijgen geld van ons als hun muziek in het openbaar gedraaid is. We zoeken goed uit wie waar recht op heeft. We vergelijken de playlists van radio- en tv-stations met de repertoiregegevens die wij in onze database hebben staan. Daarna berekenen we de juiste vergoeding en betalen we die door. Als een bepaalde muzikant of producent nog niet bij ons is aangemeld, reserveren we hun vergoeding voor maximaal drie jaar. In die tijd gaan we actief naar de persoon of organisatie op zoek.

Hier lees je de uitgebreide beschrijving van hoe Sena vergoedingen verdeelt en doorbetaalt.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Sena doet vier betalingen per jaar. De betaalrondes zijn aan het eind van de maanden maart, juni, september en december. Wij tellen alle vergoedingen van het kwartaal bij elkaar op en keren uit als jouw netto-vergoeding minimaal €5,00 is. Gereserveerde bedragen komen in MySena achter de track te staan in het repertoire-overzicht.

De totale bruto gereserveerde bedragen voor de openstaande jaren vind je in MySena achter de track te staan in het repertoire-overzicht. In de Sena app kun je op elk gewenst moment jouw lopende saldo inzien, d.w.z. het bruto bedrag dat er voor je gereserveerd staat voor de eerstvolgende betaling en het aantal dagen tot de volgende betaling. Houd er wel rekening mee dat de bruto vergoeding in de app kan fluctueren. Sena keert gereserveerde vergoedingen voor gedraaid repertoire uit met terugwerkende kracht van 3 jaar.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Je ziet een correctiebedrag op je nota staan omdat wij een bedrag hebben moeten verrekenen.
Er kunnen verschillende redenen zijn voor die verrekening. Hieronder leggen we uit wat die redenen kunnen zijn.

 1. We hebben een eerder onterecht uitgekeerd bedrag teruggevorderd. Dit mag op basis van artikel 11 (producenten) of artikel 13 (uitvoerende kunstenaars) van het repartitiereglement, waarin staat: Sena is gerechtigd ten onrechte uitgekeerde gelden binnen een termijn van vijf jaar na uitbetaling terug te vorderen, dan wel te verrekenen met volgende uitkeringen.
 2. Een track is niet langer rechtendragend, omdat het land van de producent gewijzigd is.
 3. Er is een wijziging in de claim, bijvoorbeeld omdat de claim eerder onterecht toegekend is.
 4. De zogenaamde verdeelsleutel is gewijzigd, omdat er bijvoorbeeld extra rechthebbenden bekend zijn geworden die meegewerkt hebben aan de track.
 5. Saldi kunnen ook tijdelijk negatief zijn, bijvoorbeeld omdat we al wel het aantal gespeelde minuten van jouw track verwerkt hebben maar de vergoeding die bij de speellijst van jouw track hoort nog niet.
Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Wij verdelen de aan rechthebbenden verschuldigde bedragen conform artikel 7 lid 4 van de Wet op de naburige rechten. Uitvoerende kunstenaars en producenten krijgen ieder 50 procent van de beschikbare gelden. In dit rekenvoorbeeld zie je hoe het puntensysteem precies werkt. Een uitgebreide omschrijving van de verdeling en het puntensysteem vind je in artikel 7 in ons repartitiereglement.

Hier lees je de uitgebreide beschrijving van hoe Sena vergoedingen verdeelt en doorbetaalt.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als je een dj/producer of elektronische muzikant bent en je je eigen muziek op een DAW (digital audio workstation) maakt, dan ben voor Sena een uitvoerende kunstenaar. Je meldt je dan aan als uitvoerende kunstenaar en niet als producent. Een producent is volgens de definitie die wij hanteren de muziekmaatschappij die financieel eindverantwoordelijk is voor de opname en eigenaar van de mastertape. 

Eigen label?
Heb je je eigen label en breng je daarop je muziek in eigen beheer uit, dan ben je uitvoerend kunstenaar én producent. In dit geval meld je je aan als uitvoerend kunstenaar én producent (muziekmaatschappij/label) bij Sena. Dan krijg je twee accounts namelijk; een muzikanten- én een producentaccount en word je via beide accounts uitbetaald wanneer je muziek in het openbaar gedraaid wordt.

Je muzikanten en producenten accounts kun je makkelijk koppelen zodra deze beide geactiveerd zijn. Meer daarover en het switchen tussen je muzikanten- en producenten lees je hier.

Video
Een video snippet uit ons webinar, waarin uitgelegd wordt wat het verschil tussen producer en producent is, vind je hieronder.  

Ben je geinteresseerd in meer tips & tricks? Wil je weten hoe je het maximale uit je muziek kunt halen, bekijk dan het ons hele webinar 'Hoe haal ik het maximale uit mijn muziek' op YouTube.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Voor producenten is het veld “label” een verplicht veld bij het aanmelden van repertoire. Wanneer je eigenaar bent van een bepaald label, dan kun je deze labelnaam eenvoudig zelf aanmaken/registreren in MySena in je producentenaccount.

Muzikanten die in eigen beheer repertoire uitbrengen, maar geen specifieke labelnaam voeren, kunnen het volgende label aanmaken: EIGEN BEHEER/(naam producent).

Let op: het is niet de bedoeling om labels van derden te registreren in jouw labeloverzicht.

Het aanmaken/registreren van een label in je labeloverzicht werkt als volgt:
- Log in in MySena
- Klik bovenaan de pagina op “Bedrijf”
- Daarna op de tab “Labels”
- Vervolgens op “Label aanmelden/claimen”.
- Vul de labelnaam in 
- Vul de startdatum in (de datum waarop je voor het eerst repertoire op jouw label of in eigen beheer hebt uitgebracht)
- Klik op “Opslaan”

Video
Een video snippet uit ons webinar, waarin uitgelegd waarom je als producent een label moet aanmaken, vind je hieronder.  

Ben je geinteresseerd in meer tips & tricks? Wil je weten hoe je het maximale uit je muziek kunt halen, bekijk dan het ons hele webinar 'Hoe haal ik het maximale uit mijn muziek' op YouTube.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

De studio producer is verantwoordelijk voor de opnamesessie en begeleidt de opname in de studio en zorgt ervoor dat deze tot stand komt. Onder de taken van de studio producer behoren het indelen van de opnametijd in de studio en het nemen van eindbeslissingen.

De producent is financieel eindverantwoordelijk voor de opname en eigenaar van de mastertape.

Video
Een video snippet uit ons webinar, waarin uitgelegd wordt wat het verschil tussen producer en producent is, vind je hieronder. 

Ben je geinteresseerd in meer tips & tricks? Wil je weten hoe je het maximale uit je muziek kunt halen, bekijk dan het ons hele webinar 'Hoe haal ik het maximale uit mijn muziek' op YouTube.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als sessiemuzikant kun je bewijs van deelname registreren door een bewijs van repertoiredeelname van onze site te downloaden en deze te laten ondertekenen door de producent, hoofdartiest of studioproducer. Daarnaast accepteren wij ook artwork van een album of cd hoes, Discogs toevoeging of een link naar de track op Spotify of iTunes als bewijs. Het is alleen een correct bewijs als er vermeld staat of je een instrument hebt gespeeld of dat je sessiemuzikant bent geweest op een track. Hiervoor is het belangrijk dat je naam vermeld staat. 

Het bewijs dat je vast lid bent van een geregistreerde band dient te bestaan uit de naam van de band en je eigen naam. Dit kan de achterkant van een album hoes zijn, waaruit blijkt welke bandleden deelnemers zijn van de band, maar ook een printscreen van internet waar de bandleden op genoemd worden voldoet. Tevens voldoet ook een bevestiging van de producent (mastereigenaar), uiteraard met handtekening. Echter de producent mag niet dezelfde persoon zijn die de participatie registreert.

Automatische identificatie
Zorg ervoor dat de naam van de hoofdartiest(en) en titel exact hetzelfde zijn als het door jou aangemelde repertoire. Dit vergroot de kans op automatische identificatie met de aangeleverde afspeellijsten.

Geen bewijs nodig bij participatie
Wanneer je artiestennaam en/of band/ensemble onder je participaties geregistreerd staan, dan hoef je als hoofdartiest geen bewijs aan te leveren. Je deelname wordt dan automatisch gevalideerd. Als hoofdartiest bij de participaties is aangemeld er geen bewijs nodig is.

Video
Een video snippet uit ons webinar, waarin uitgelegd wordt hoe je een bewijs van deelname toevoegd, vind je hieronder.  

Ben je geinteresseerd in meer tips & tricks? Wil je weten hoe je het maximale uit je muziek kunt halen, bekijk dan het ons hele webinar 'Hoe haal ik het maximale uit mijn muziek' op YouTube.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Participaties zijn vaste deelnames aan een band/formatie/ensemble/hoofdartiest. 

Je kunt je artiestennaam of band/ensemble waar je vast deel van uitmaakt toevoegen.

Als je de hoofdartiest bent en je artiestennaam staat onder je participaties geregistreerd, dan hoef je geen bewijs te uploaden. Je krijgt dan in de 2e stap (bewijs toevoegen) de melding dat je participatie automatisch is gevalideerd.

Hoe voeg ik een participatie toe in mijn account?

- Login in MySena

- Klik in het linker blauwe menu op “repertoire”

- Klik op de tab “participaties”.

- Klik je op “participatie toevoegen”

Vervolgens volg je stappen zoals deze in de helptekst zijn beschreven. Het bewijs dat je vast lid bent van een geregistreerde band resp. voor je artiestennaam dient te bestaan uit de bandnaam resp. je artiestennaam en je eigen naam.  

Video
Een video snippet uit ons webinar, waarin uitgelegd wordt wat een participatie is, vind je hieronder.  

Ben je geinteresseerd in meer tips & tricks? Wil je weten hoe je het maximale uit je muziek kunt halen, bekijk dan het ons hele webinar 'Hoe haal ik het maximale uit mijn muziek' op YouTube.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Het is ons doel om de door ons geïncasseerde vergoedingen zo snel en correct mogelijk door te betalen tegen zo laag mogelijk kosten. Vanaf de doorbetaling in maart 2024 zullen wij een inhoudingspercentage van 11 procent aan rechthebbenden berekenen over muziekgebruik vanaf muziekjaar 2024. Dit geldt op de gelden die wij in Nederland innen. De afgelopen jaren was het inhoudingspercentage 11% over 2023, 14,5% over 2021 en 2022 en 12% over de overige open jaren. 

Vanaf 2021 zullen wij op inkomsten afkomstig van buitenlandse zusterorganisaties 5,5% inhouden. Voor de jaren daarvoor nog 4 procent (EU- en EVA-landen) of 6 procent (rest van de wereld).

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Vanaf muziekjaar 2017 ontvangt Sena via SoundAware 3 weken na uitzending de playlisten van de Nederlandse radio- en televisiezenders waarvan Sena de data verwerkt. Welke zenders dat zijn vind je hier.   
SoundAware is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het automatisch herkennen van muziek. Of een titel op de playlist verschijnt is afhankelijk van de aanwezige soundfile. Zolang een soundfile niet bij SoundAware bekend is, kan een titel niet worden geïdentificeerd. Zorg er dus voor dat je tijdens het aanmelden van je repertoire op MySena ook de soundfile uploadt. Mocht je de soundfile via de Buma-portal aanleveren, zorg er dan voor dat de metadata van de soundfile gelijk is aan de metadata van het bij Sena aangemelde repertoire.
Als jij de soundfile niet hebt geüpload en SoundAware zelf de muziek niet kan herkennen (SoundAware verzamelt zelf ook soundfiles en de bijbehorende informatie), dan komt een titel niet op de playlist terecht.

Sena ontvangt een jaar na uitzending resterende playlistinformatie die metadata van soundfiles bevat, die later aangeleverd zijn of van titels die in eerste instantie niet konden worden herkend of waarvan een deel niet kon worden herkend door bijvoorbeeld spraak over een track.
Daarnaast ontvangt Sena van diverse achtergrondleveranciers 1x per jaar playlistgegevens over het voorgaande jaar.

Hoe snel wij playlisten kunnen verwerken hangt af van het feit of de metadata van de aangeleverde playlistregel overeenkomt met de metadata van het bij ons aangemelde repertoire. Als dit 1 op 1 overeenkomt, dan kan de playlistregel automatisch matchen en zou er in de eerstvolgende betaling na ontvangst van de playlist kunnen worden uitgekeerd.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Sena heeft geen wettelijk mandaat om een vergoeding voor on demand muziek te incasseren. Dat recht is exclusief voor de producent oftewel muziekmaatschappij. Zij sluiten dus rechtstreeks een overeenkomst met on demand muziekaanbieders als iTunes, Deezer, Spotify en YouTube.

Als muziekmaker kunnen we ons voorstellen dat je vragen hebt over de inkomstenstroom van Spotify. Daarom hebben we hieronder een aantal handige links geplaatst die je meer informatie kunnen geven:
FAQ Spotify
Wanneer heb je of krijg je masterrechten?

Video
Een video snippet uit ons webinar, waarin meer uitleg wordt gegeven over on demand diensten, vind je hieronder.  

Ben je geinteresseerd in meer tips & tricks? Wil je weten hoe je het maximale uit je muziek kunt halen, bekijk dan het ons hele webinar 'Hoe haal ik het maximale uit mijn muziek' op YouTube.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Vormgevingsmuziek is muziek die wordt gebruikt ter identificatie en/of omlijsting van een programma of zender op radio of televisie. Sena houdt een reductie van 25% in op de uitbetaling van muziekgebruik dat valt onder de definitie van vormgevingsmuziek. Voor de repartitie (of doorbetaling) van gelden die worden geïncasseerd bij horecalocaties, wordt de muziek gebruikt als vormgevingsmuziek uit de speellijsten verwijderd. Over het verdelen van de inkomsten is hier meer te lezen. 

Wanneer dit repertoire wordt aangemeld, is deze rechtendragend vanaf datzelfde jaar en wordt uitbetaald voor datzelfde jaar. Bij aanmelding van repertoire via MySena of de Sena-app moet er op titelniveau worden aangeven of het vormgevingsmuziek betreft. Sena voert bij aanmelding van vormgevingsmuziek een extra controle uit op de commerciële verkrijgbaarheid van de muziek.
Conform de exploitatieovereenkomst die een rechthebbende met Sena is overeengekomen, is het verplicht om repertoire juist en volledig bij Sena aan te melden. Wanneer een rechthebbende weet dat zijn muziek als vormgevingsmuziek wordt gebruikt, is het van belang dit bij de aanlevering in MySena als zodanig te registreren. Indien repertoire(gebruik) niet correct aangemeld wordt bij Sena, handelt de rechthebbende in strijd met de exploitatieovereenkomst en worden andere rechthebbenden benadeeld.

Daarnaast is het van belang dat de titel volledig overeenkomt met de titel zoals vermeld op de playlist, zodat dit automatisch verwerkt kan worden.

Commercieel verkrijgbaar
Door bovenstaande aan te vinken, bevestig je dat de titel commercieel verkrijgbaar is. Deze verklaring vervangt de “commerciële verklaring (comfon)” van vroeger. Naast de verklaring vul je de URL in van de site waarop te zien is dat de titel commercieel verkrijgbaar is en daarmee rechtendragend wordt. 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als je in MySena een titel wilt aanmelden in MySena, welke speciaal is gemaakt en gebruikt in een reclame dan selecteer je categorie "Commercial". Vervolgens wordt vanzelf de volgende verklaring getoond: “Hierbij verklaar ik dat het aangemelde repertoire een commercieel fonogram is in de zin van artikel 7 van de Wet op de naburige rechten (hieronder wordt ook verstaan: een fonogram dat beschikbaar wordt gesteld voor publiek)”.

Commercieel verkrijgbaar
Door bovenstaande aan te vinken, bevestig je dat de titel commercieel verkrijgbaar is. Deze verklaring vervangt de “commerciële verklaring (comfon)” van vroeger. Naast de verklaring vul je de URL in van de site waarop te zien is dat de titel commercieel verkrijgbaar is en daarmee rechtendragend wordt. 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Nadat je je als muzikant en producent hebt ingeschreven en beide accounts zijn geactiveerd, dan kun je de accounts aan elkaar koppelen. Dat werkt als volgt: na het inloggen als muzikant klik je bovenaan de pagina op “Muzikant” en op de tab “Persoonlijk” klik je op “koppel aan producent”. Je vult het Sena-nummer en wachtwoord van je producentenaccount in en je klikt op “opslaan”.

Als je zowel als muzikant als producent bent aangemeld en je hebt je accounts aan elkaar gekoppeld, dan vind je bij het aanmelden van je repertoire in beide accounts een vinkje bij de zin “zet dit repertoire klaar in mijn gekoppelde account”. Als je dit aan laat staan, komt het repertoire dat je aanmeldt onder je ene account automatisch terecht in je andere account onder “nog niet afgerond repertoire” omdat we als muzikant andere gegevens nodig hebben (bijv. je rol en activiteiten) dan als producent (bjiv. De ISRC). Als je op “ga verder” klikt, kun je de ontbrekende velden aanvullen en het repertoire aanmelden. Ben je wel muzikant maar geen producent of andersom, dan kun je het vinkje uitzetten en kun je geen accounts koppelen.

Switchen tussen accounts
Als je accounts gekoppeld zijn kun je switchen binnen je accounts door rechts bovenaan op de ronde pijltjes te klikken naast het woord “uitloggen”.

In het onderstaand filmpje wordt ook uitgelegd hoe je kunt switchen tussen je accounts.
Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als je zelf muziek uitbrengt ben je niet alleen muzikant maar ook producent. Meld je daarom ook als producent bij Sena aan. Je dient je dus twee keer aan te melden bij Sena. Een keer als muzikant en een keer als producent. Je ontvangt dan een vergoeding als muzikant én als producent, wanneer je muziek op radio of televisie gedraaid is.

Nadat je je als muzikant en producent hebt aangemeld en beide accounts zijn geactiveerd, dan kun je de accounts aan elkaar koppelen. Dat werkt als volgt: na het inloggen als muzikant klik je bovenaan de pagina op “Muzikant” en op de tab “Persoonlijk” klik je op “koppel aan producent”. Je vult het Sena-nummer en wachtwoord van je producentenaccount in en je klikt op “opslaan”.

Als je zowel als muzikant als producent bent aangemeld en je hebt je accounts aan elkaar gekoppeld, dan vind je bij het aanmelden van je repertoire in beide accounts een vinkje bij de zin “zet dit repertoire klaar in mijn gekoppelde account”. Als je dit aan laat staan, komt het repertoire dat je aanmeldt onder je ene account automatisch terecht in je andere account onder “nog niet afgerond repertoire” omdat we als muzikant andere gegevens nodig hebben (bijv. je rol en activiteiten) dan als producent (bijv. De ISRC). Als je op “ga verder” klikt, kun je de ontbrekende velden aanvullen en het repertoire aanmelden. Ben je wel muzikant maar geen producent of andersom, dan kun je het vinkje uitzetten en kun je geen accounts koppelen.

Switchen tussen accounts
Als je accounts gekoppeld zijn kun je switchen binnen je accounts door rechts bovenaan op de ronde pijltjes te klikken naast het woord “uitloggen”.

In het onderstaand filmpje wordt ook uitgelegd hoe je kunt switchen tussen je accounts.
Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als je een landelijk of regionaal evenement organiseert en hiervoor financiële ondersteuning wilt aanvragen, lees dan de hiervoor geldende voorwaarden en vul je het aanvraagformulier SoCu in. Meer over onze sociaal culturele fondsen (muzikanten of producenten)

Wil je je muziek in eigen beheer uitbrengen? Hiervoor kun je een bijdrage aanvragen bij het Sena Performers Muziekproductiefonds.

Sena ondersteunt jaarlijks vele festivals, evenementen, muziekopnames en andere sociaal-culturele initiatieven.

 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Naast het inhoudingspercentage van 11% over 2024, 13% over 2023, 14,5% over 2021 en 2022 en 12% over de overige open jaren worden de volgende inhoudingen op de rechteninkomsten gedaan:

 • De sectie uitvoerende kunstenaars en producenten reserveert 3 procent van de uitbetaalde gelden ten behoeve van sociale, culturele en educatieve diensten.
 • In het jaarverslag van Sena en de webpagina over fondsen staat een uitgebreide toelichting over de sociale, culturele en educatieve projecten van Sena.
 • Vanaf 2021 zullen wij op inkomsten afkomstig van buitenlandse zusterorganisaties 5,5% inhouden.
 • Wij hebben geen inkomsten uit beleggingen.
Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Bedragen die wij niet kunnen verdelen onder de rechtmatige rechthebbenden heten ‘onverdeelde bedragen’. De sectie-afgevaardigden van de sectie uitvoerende kunstenaars en de sectie-afgevaardigden van de sectie producenten zijn conform het repartitiereglement van Sena bevoegd te besluiten over de bestemming van deze onverdeelde bedragen.

Het beleid van de sectie producenten is, om onverdeelde bedragen toe te voegen aan de gelden bestemd voor repartitie.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Het naburig recht is vrijgesteld van BTW.

De inkomsten van Sena zijn voor de rechthebbende belast voor de inkomstenbelasting (natuurlijke personen/eenmanszaak/VOF). De inkomsten van Sena voor de rechthebbenden waarbij de rechten zijn ondergebracht zijn belastbaar voor de vennootschapsbelasting.Concreet betekent dit voor jou dat jouw naburige rechteninkomsten belast worden als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Dit resultaat valt in Box 1. Mochten hier vragen over komen, verwijs dan altijd door naar je boekhouder of accountant. Die kan informeren over de exacte van toepassing zijnde fiscaliteit.

N.B. Sena kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste aangiften BTW/inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Tevens zijn wij verplicht om de gedane doorbetalingen aan rechthebbenden jaarlijks door te geven, middels een IB47 formulier, aan de fiscus.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Via MySena kun je je mandaat wijzigen. Na het inloggen in de portal klik je bovenaan de pagina op “Muzikant” of “Bedrijf” en ga je naar de tab “Mandaten”. Nadat je op “Toevoegen” hebt geklikt, kun je de wijzigingen doorvoeren en opslaan. Vervolgens print je het formulier “Mandaat wijziging” uit en kun je het ondertekende formulier uploaden als bewijs.

Elke mandaatwijziging dient voor 1 oktober van elk kalenderjaar ingevoerd te zijn, waarna de wijziging ingaat per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als je je account bij Sena wilt opzeggen, stuur je hiervoor een ondertekende brief met vermelding van je Sena-nummer per e-mail naar servicedesk@sena.nl. Liever per post? Dat kan natuurlijk ook. Stuur de brief dan naar: Sena, t.a.v. Relatiebeheer, Antwoordnummer 1240, 1200 WB Hilversum.

Volgens artikel 7 van de exploitatieovereenkomst kun je de overeenkomst beëindigen per 31 december van elk kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden. De beëindiging gaat vervolgens in per 1 januari van het jaar erop.

 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Adres wijzigen
Ben je verhuisd of ga je verhuizen? Via MySena kun je zelf eenvoudig en snel online je adresgegevens wijzigen. Bij een persoonlijk account als artiest klik je na het inloggen op Muzikant en scrol je naar je adresgegevens. Daar kun je vervolgens zelf je adres aanpassen. Heb je een producenten account, dan klik je na het inloggen op Bedrijf en kun je de gegevens aanpassen. Vervolgens ontvang je van ons per e-mail een link waarmee je de gewijzigde gegevens kunt bevestigen.

Rekeningnummer wijzigen
Heb je een nieuw IBAN? Ook dit kun je zelf eenvoudig en snel wijzigen via MySena. Bij een persoonlijk account als artiest klik je na het inloggen op Muzikant en scrol je naar je bankgegevens. Hier kun je vervolgens zelf je rekeningnummer aanpassen. Let op: voor het wijzigen van je rekeningnummer moet je ook bewijs toevoegen. Dit bewijs is een foto of scan van de voor- en achterkant van je bankpas, een bankafschrift voorzien van je handtekening of een ondertekende brief met je nieuwe bankgegevens hierin vermeld. Heb je een producenten account, dan klik je na het inloggen op Bedrijf en volg je dezelfde stappen. Nadat wij de bankwijziging hebben geaccordeerd, ontvang je hiervan een bevestiging per e-mail.

Lukt het niet om je adres of rekeningnummer te wijzigen? Neem dan contact op met onze afdeling Relatiebeheer via 035 625 17 80 of e-mail naar servicedesk@sena.nl.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als je producent bent dan raden wij het aan om een geluidsbestand te uploaden van elke track die je toevoegt aan je repertoire. Zorg ervoor dat de MP3 die je bij ons uploadt, overeenkomt met de track die in het openbaar gedraaid wordt. Dit is noodzakelijk voor identificatie van de afspeellijsten die wij ontvangen. Een soundfile kan alleen als MP3 geüpload worden. Wij gebruiken deze geluidsbestanden als herkenning voor de afspeelgegevens die wij krijgen van Soundaware, die op basis van fingerprinttechnologie alle radioplaylists bijhoudt. Als muzikant kun je geen soundfiles uploaden, dit is alleen voorbehouden voor producenten. Mocht je in eigen beheer muziek uitbrengen dan kun je in je producentenaccount wel audio uploaden.

Werkwijze
Dit werkt als volgt: als je op een titel klikt onder “Repertoire” met als status “track toegevoegd”, zie je een icoontje: “Geluidsbestand uploaden”.
Als je daarop klikt en de stappen neemt zoals in de helptekst wordt beschreven, kun je het geluidsbestand uploaden.
Dit geluidsbestand wordt rechtstreeks verstuurd naar onze fingerprintleverancier.

Het geluidsbestand moet voldoen aan de volgende eisen:

 • 2 channel stereo MP3
 • sample size van minimaal 16bit
 • sample rate: 44.1KHz 
 • bitrate van minimaal 320kbps

Let op: voor een titel met categorie Commercial moet het geluidsbestand van het commercieel verkrijgbare fonogram geüpload worden, niet het geluidsbestand van de commercial zelf.

Mocht je een foutief geluidsbestand hebben geüpload dan kun je dit bestand binnen een week zelf verwijderen. Daarna kun je het correcte geluidsbestand uploaden. 

Wil je binnen een week na het aanmelden van een titel de metadata aanpassen, dan moet je eerst het geluidsbestand verwijderen. Na het wijzigen van metadata kun je opnieuw het geluidsbestand uploaden. 

 Mocht je op een later moment de metadata of een geluidsbestand willen wijzigen of heb je problemen met het uploaden van een geluidsbestand? 

Neem dan contact op met de afdeling Relatiebeheer via telefoonnummer 035 625 17 80 of via e-mail servicedesk@sena.nl

 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Een dubbele claim ontstaat wanneer minimaal 2 producenten dezelfde artiest/titel claimen over dezelfde looptijd en het rechtenpercentage gezamenlijk boven de 100% uitkomt.

Het is de bedoeling om de dubbele claim in de portal MySena af te handelen. Na het inloggen klik je bovenaan de pagina op “Claims” en op de tab “Dubbele Claims”. Daarna klik je op de titel, waarna deze als het ware openklapt Op jouw regel onder “voortgang per claimant” kun je vervolgens je claim als mastereigenaar bevestigen (vinkje) of intrekken (kruisje) of bewerken (potloodje). Het gaat er dus om wie financieel en eindverantwoordelijk is geweest voor de opname (geheel of gedeeltelijk). Een volledige helptekst vind je in de blauwgroene balk onder het vraagteken in MySena. 

Let op: als je een start- of einddatum toevoegt aan je claim, betekent dit dat je geen vergoedingen voor airplay ontvangt voor de periode voorafgaand aan de startdatum en na de einddatum. Als je het rechtenpercentage verlaagt, moeten eventuele eerder uitgekeerde vergoedingen deels terugbetaald worden. Al eerder uitgekeerde vergoedingen zullen gecorrigeerd worden over de openstaande jaren die van toepassing waren op het moment van het ontstaan van de dubbele claim.

Bekijk hier een fragment met uitleg over een dubbele claim uit de Sena Sessions Online voor producenten.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Een commentaar is een melding waaruit blijkt dat je het niet eens bent met de hoogte van de door Sena betaalde vergoeding. Ook is het mogelijk dat er een uitbetaling van de vergoeding ontbreekt. Dien een commentaar uiterlijk drie maanden na uitbetaling of na toezending van de specificatie van een aangekondigde uitbetaling of na het jaar van repartitie in, voorzien van een heldere onderbouwing. Dit kan via onderstaand online formulier, per e-mail of per post.

Meer informatie

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Een featuring artist wordt volgens onze definitie gezien als hoofdartiest. Net als muzikanten/artiesten die een remix hebben gemaakt en wiens (artiesten)naam in de remix vermeld staat. Bij het aanmelden van een titel met een featuring artist, dient dit vermeld te worden in het veld "naam hoofdartiest". Niet tussen haakjes achter de titel, anders matcht het repertoire niet met de speelgegevens.

Video
Bekijk hier een fragment uit de Sena Sessions Online - Focus op dance waarin we extra uitleg geven.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Een jaaropgave is een financieel overzicht met daarin een overzicht van je inkomsten uit naburig recht. Je kunt een jaaroverzicht opvragen in MySena. Log hiervoor in, in MySena en klik vervolgens op 'Nota' bovenin beeld. Daarna scrol je naar beneden en zie je onder Nota je jaaropgave staan wanneer je over een bepaald jaar vergoedingen hebt ontvangen.

Lees hier meer over hoe de Belastingdienst jouw inkomsten uit naburig recht behandelt. We adviseren je altijd om extern fiscaal advies in te winnen.

 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Wij hebben jouw BSN nodig omdat Sena vanuit de Belastingdienst verplicht is om ieder jaar de aan jou uitgekeerde bedragen door te geven zodat de Belastingdienst die kan integreren t.b.v. de inkomstenbelasting. Voor de verwerking bij de Belastingdienst is het BSN essentieel. Sena is bij wet verplicht hieraan mee te werken. Informatie over de aangifte is uiteraard ook op de website van de Belastingdienst te vinden.

Het invoeren van het BSN is een kleine moeite. Hiervoor ga je naar MySena. Klik na het inloggen bovenaan de pagina op “Muzikant” of “Bedrijf” en scroll op de eerste tab (Persoonlijk of Bedrijfsgegevens) naar beneden naar Burgerservicenummer. Klik daar op “bewerken (potloodje)” om je BSN toe te voegen. Wanneer je dus zowel Muzikant als Producent bent, moet je dit dus in beide accounts separaat invullen. Als het niet mogelijk is dit online in te vullen, is het mogelijk om het via de post* naar ons op te sturen, vergeet dan niet om jouw Senanummer(s) toe te voegen.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Ja dat kan. De exploitatie overeenkomst moet wel ondertekend worden door degene waarvoor een aanmelding gedaan wordt. Mocht je als erfgenaam aanspraak willen maken op een vergoeding dan kun je je als 'Erfgenaam' aanmelden bij Sena. 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Een overzicht opvragen van je bij Sena aangemelde repertoire doe je als volgt:
- Login in MySena
- Vervolgens ga je naar "Repertoire"
- In de blauwgroene 'Repertoire' balk vind je rechts een pijltje, dat is het download icoontje'  
- Klik hierop en je kunt een overzicht over je repertoire downloaden in Excel.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als jouw repertoire in een speelfilm gebruikt wordt en de muziek is commercieel uitgebracht (op een website staat) zou je dit kunnen aanmelden bij Sena. In de bioscoop wordt jouw muziek in de film afgespeeld. Dat wil zeggen dat dit een kleiner publiek bereikt, omdat niet in alle zalen van de bioscoop jouw muziek ten gehore wordt gebracht. Hierbij zou dus uitgezocht moeten worden hoeveel mensen de film bezoeken en hoe lang jouw muziek gedraaid wordt.
Vanuit kosten-baten overwegingen is het niet haalbaar om dit uit te zoeken en de playlists van de bioscoop te verwerken. Hierbij speelt mee dat de vergoedingen die wij bij bioscopen incasseren relatief laag is. Bij het aanmelden van het repertoire vermeld je de track naam (zoals het voorbeeld aangegeven Soundtrack…..) dan de titel en de overige gegevens zoals gevraagd in ons systeem. Daarbij dien je nog wel bewijs aan te leveren zoals een screenshot van Spotify als bewijs of de link naar de webpagina waar het repertoire commercieel verkrijgbaar is.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als je een titel succesvol hebt aangemeld, komt deze titel terecht onder Repertoire met de status “track toegevoegd”. Wij ontvangen de speelgegevens van onze fingerprintleverancier, deze worden geladen in ons systeem en matchen met de repertoireclaims van onze rechthebbenden. 

We controleren eerst het bewijs, waarna de claim gekoppeld kan worden en de vergoedingen uitgekeerd kunnen worden tijdens één of meerdere betaalrondes per jaar. Na de koppeling van het repertoire aan de speelgegevens, wijzigt de status "track toegevoegd" van een gedraaide titel in de bruto gereserveerde vergoeding voor de huidige openstaande jaren, inclusief al eerder uitgekeerde gelden. 

Door op een titel te klikken en vervolgens op "Betalingen per jaar" kun je zien welke vergoedingen per openstaand speeljaar zijn gereserveerd en uitgekeerd.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

We ontvangen sinds 2017 3 weken nadat een titel is gedraaid de speelgegevens van onze fingerprintleverancier. Tot 2017 ontvingen de we speelgegevens rechtstreeks van de rtv-stations waarmee Sena een overeenkomst heeft afgesloten en waarvan wij de speellijsten verwerken.

Op het moment dat we de speelgegevens van een titel hebben ontvangen, gaan we de repertoireregel verwerken en wordt de repertoireclaim van producenten via een automatische matchingsproces gekoppeld aan de speelgegevens. In het geval van muzikantenrepertoire wordt eerst het geuploade bewijs gecontroleerd, waarna de claim gekoppeld wordt als dit bewijs is geaccordeerd.

In MySena kun je dit terugzien doordat de status van de aangemelde titel "track toegevoegd" is vervangen door een bruto vergoeding. De gereserveerde vergoeding wordt vervolgens uitgekeerd aan de desbetreffende rechthebbende tijdens een van onze 4 betaalrondes per jaar, waarbij een betaaldrempel van € 5,00 wordt gehanteerd.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Wat is een aangeslotene en wat is een deelnemer?

Bij Sena bepalen wij ieder jaar op 31 december of je de status ‘aangeslotene’ of ‘deelnemer’ zult hebben voor het daaropvolgende jaar. Dit doen wij om te kunnen bepalen of je stemgerechtigd bent tijdens de jaarlijkse Vergadering van Aangeslotenen en of je je verkiesbaar zou kunnen stellen als tegenkandidaat voor een voordrachtszetel of als kandidaat voor een vrije zetel in de secties Producenten of Uitvoerende Kunstenaars.

Uitleg status
Aangeslotene: dit betekent dat je vanaf heden stemgerechtigd bent omdat je voldoet aan het in ‘Reglement drempelbedragen’ vastgestelde drempelbedrag van € 100 bruto (Uitvoerende Kunstenaars) of € 700 bruto (Producenten) over de afgelopen drie kalenderjaren. Je kunt je indien gewenst verkiesbaar stellen als (tegen)kandidaat voor voordrachts- en/of vrije zetels van de secties.

Deelnemer: dit betekent dat je niet stemgerechtigd bent omdat je niet voldoet aan het in ‘Reglement drempelbedragen’ vastgestelde drempelbedrag van € 100 bruto (Uitvoerende Kunstenaars) of € 700 bruto (Producenten) over de afgelopen drie kalenderjaren. Je kunt je niet verkiesbaar stellen als (tegen)kandidaat voor voordrachts- en/of vrije zetels van de secties.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Is je artiestennaam veranderd of ga je onder een andere artiestennaam muziek uitbrengen dan kun je gemakkelijk je (nieuwe) artiestennaam toevoegen aan MySena.

Om je artiestennaam toe te voegen volg je de volgende stappen:
- Log je in in MySena
- Klik bovenin op 'Muzikant'
- Klik op tabblad 'Artiestennaam'
- Voeg je nieuwe artiestennaam toe.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Airplay portal

Als producent is het nu mogelijk om te zoeken en claimen in de niet herkende muziek van SoundAware om te zien of er nog seconden zijn die door jou geclaimd kunnen worden.

Werkwijze:

 • In MySena ga je naar ‘Airplay’ waar je een overzicht te zien krijgt van openstaande muziek die niet herkend is.
 • In de zoekbalk kun je zoeken naar bij jou bekende titels of merken van niet herkende muziek.
 • Je kunt zoeken op alle radiostations of een bepaald radiostation selecteren uit de lijst.
 • Indien gewenst kun je zoeken op een startdatum.
 • Wanneer je een titel hebt gevonden kun je deze vervolgens beluisteren via de playbutton.
 • Wanneer je een titel wilt claimen klik je op ‘Claim’ en vul je de vooraf ingevulde gegevens verder aan om de claim af te ronden.

Op dit moment is er alleen niet herkende muziek van commercials te vinden in de Airplay functie. Overige muziek zal op een later moment toegevoegd worden.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Het lopend bruto saldo zijn de totale bruto gereserveerde bedragen voor de openstaande jaren. Het lopende bruto saldo in de Sena-app en MySena kan soms hoger zijn dan de uitbetaling.

Dit kan de volgende redenen hebben:

 1. Het lopend bruto saldo is een bruto bedrag en het uitbetaalde bedrag is netto.
 2. Het lopend saldo blijft muteren nadat het bedrag voor de uitbetaling is vastgelegd. De periode na het vastleggen zal het lopend saldo nog inclusief het uit te betalen bedrag zijn. Het bedrag dat dan klaarstaat wordt gereed gemaakt om over te boeken naar de bankrekening van de rechthebbende. De reden hiervoor is dat Sena in de tussentijd doorlopend doorgaat met de dataverwerking van repertoire. Op de dag van de uitkering vervalt het betalingsdeel en blijft er mogelijk een restant lopend bruto saldo over. Dit kan zowel een positief als negatief saldo zijn wat alvast klaarstaat voor de volgende betaling.
 
 
Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als je op één track samenwerkt met een andere dj/producer zijn jullie beiden hoofdartiest op deze track. Jullie melden beiden de track aan als hoofdartiest – de hoofdartiest bestaan dan uit 2 personen. 

Video:
Bekijk hier een fragment uit de Sena Sessions Online - Focus op dance waarin we extra uitleg geven.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Dit heeft te maken met de verdeelsleutel die wij gebruiken voor het betalen van de vergoeding die je ontvangt. Elke hoofdartiest krijgt 5 punten en elke sessiemuzikant krijgt 1 punt per instrument met een max van 3 punten.

In onderstaande video werken we met het volgende voorbeeld:
Stel de inkomsten van een track zijn 2200 euro. Dan gaat er 50% naar de producent en 50% wordt verdeeld over de muzikanten oftewel 1100 euro. Als je dan met 2 hoofdartiesten bent 1 sessiemuzikant bent, in totaal 11 punten wordt er 500 euro aan elke hoofdartiest uitbetaald en 100 euro aan de sessiemuzikant. (Sessiemuzikanten kunnen nooit meer dan 50% van de inkomsten krijgen)

Video:
Bekijk hier een fragment uit de Sena Sessions Online - Focus op dance waarin we extra uitleg geven.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Sena werkt met een verdeelsleutel die wij gebruiken voor het betalen van de vergoeding die je ontvangt. Elke hoofdartiest krijgt 5 punten en elke sessiemuzikant krijgt 1 punt per instrument met een max van 3 punten.

In onderstaande video werken we met het volgende voorbeeld:
Stel de inkomsten van een track zijn 2200 euro. Dan gaat er 50% naar de producent en 50% wordt verdeeld over de muzikanten oftewel 1100 euro. Als je dan met 2 hoofdartiesten bent 1 sessiemuzikant bent, in totaal 11 punten wordt er 500 euro aan elke hoofdartiest uitbetaald en 100 euro aan de sessiemuzikant. (Sessiemuzikanten kunnen nooit meer dan 50% van de inkomsten krijgen)

Video:
Bekijk hier een fragment uit de Sena Sessions Online - Focus op dance waarin we extra uitleg geven.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Sena hanteert een verjaringstermijn van 3 jaar, hetgeen betekent dat je nog vergoedingen voor gedraaid repertoire kunt incasseren vanaf 2021. Elk jaar sluiten we een speeljaar af; 2021 sluiten we af op 31-12-2024. Volgend jaar betreffen de openstaande jaren dus 2022 t/m 2025.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Je Sena inschrijving is persoonlijk en staat niet op een artiestennaam. Als je je hebt aangemeld en je logt in bij MySena kun je onder het kopje Muzikant, kun je bovenin je artiestennamen gaan toevoegen. We raden je ook aan dit alias toe te voegen bij het tabblad particpatie in MySena dat scheelt je namelijk een boel werk qua aanleveren bewijs. Sena vraagt alle muzikanten om bewijs aan te leveren waarop te zien is dat jij daadwerkelijk aan die track hebt meegewerkt. Dit doen we omdat anders iedereen zomaar zou kunnen claimen op tracks waar hij of zij niet aan meegewerkt heeft. Heb jij nu je participatie toegevoegd, dus bewijs geleverd dat jij een vast lid bent van die hoofdartiest, hoef je dat maar 1 keer te bewijzen. Deze participatie moet één keer door Sena bevestigd worden en vervolgens hoef je verder geen bewijs meer aan te leveren van je deelname. Wanneer je dan een track uitbrengt dan vul als hoofdartiest de naam in van de alias die je op dat moment gebruikt.

Video:
Bekijk hier een fragment uit de Sena Sessions Online - Focus op dance waarin we extra uitleg geven.

 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Het ligt aan het contract wat je hebt ondertekend. Wat staat daarin? Maak vooraf duidelijke afspraken over naburig recht. Mag je claimen als hoofdartiest dan meld je dit ook als hoofdartiest aan bij Sena. Heb je afgesproken dat je als sessiemuzikant mag claimen dan meld je je track aan als sessiemuzikant.

Een remix kan mogelijk geen oorspronkelijke sporen of samples van het origineel bevatten; in dat geval is er sprake van een nieuwe uitvoering van een compositie (cover). Hierdoor is het mogelijk dat de originele hoofdartiest geen naburig recht kan claimen. Maak hierover duidelijke afspraken.

Video
Bekijk hier een fragment uit de Sena Sessions Online - Focus op dance waarin we extra uitleg geven.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Ja we adviseren om al het werk dat je uitbrengt aan te melden bij Sena. Iedere versie is weer een andere versie die potentieel gedraaid kan worden bij bijvoorbeeld radiostations. Word jouw extended mix bijvoorbeeld gedraaid op Slam en je hebt deze niet aangemeld bij Sena, zul je hier geen vergoeding over ontvangen.

Om te voorkomen dat er geld blijft liggen wat aan jou toebehoort, raden wij je ook aan om minstens 1 x per jaar ontbrekende claims te checken op MySena.

Video
Bekijk hier een fragment uit de Sena Sessions Online - Focus op dance waarin we extra uitleg geven.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als je zelf muziek uitbrengt op je eigen (dance) label ben je niet alleen muzikant maar ook producent. Meld je dan óók als producent bij Sena aan. Je ontvangt dan ook een vergoeding als producent, als je muziek in het openbaar gedraaid is. 

Video
Bekijk hier een fragment uit de Sena Sessions Online - Focus op dance waarin we extra uitleg geven.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Het kan zo zijn dat je in sommige gevallen ook een vergoeding naburige rechten krijgt van je mastereigenaar, bijvoorbeeld over on demand. On demand is alles waar het publiek zelf kan kiezen welke liedje hij of zij wil horen, zoals bijvoorbeeld op Spotify of YouTube.

Sena heeft niet het mandaat, niet het recht om hiervoor te incasseren en kan hier dus ook niets over doorbetalen: dit is het exclusieve recht van de producenten en zij incasseren hier voor.

De inkomsten die Sena uit licentiegelden ontvangt worden 50-50 verdeeld over producenten en uitvoerende muzikanten. Dat jij al een deel vergoeding krijgt van naburige rechten van je producent betekent niet dat je als uitvoerend muzikant aangemeld bent bij Sena. Dus, ben jij muzikant, moet je jezelf altijd aanmelden bij Sena om een vergoeding te ontvangen over het deel dat wij gereserveerd hebben voor uitvoerende muzikanten.

Video
Bekijk hier een fragment uit de Sena Sessions Online - Focus op dance waarin we extra uitleg geven.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Wanneer een artist/producer een beat maakt en opneemt dan heb je opname A.
Deze opname A registreert de artist/producer bij Sena en deze krijgt een ISRC code.

De muzikant die de beat koopt op een website (van de artist/producer), verwerkt deze – bijvoorbeeld door toevoeging van een melodie, muzikaal arrangement, zang, lyrics – tot opname B.
Deze opname B wordt door de dj/producer of zijn platenmaatschappij geregistreerd bij Sena en krijgt een andere ISRC

De track met de ISRC die in NL (in cafés, clubs, festivals en op TV etc.) zal worden gedraaid is hoogstwaarschijnlijk niet de versie met alleen de beat, opname A, maar de versie van de dj/producer, opname B.

Met Fingerprinting zal opname A in ieder geval niet herkend worden als je opname B speelt. 

Dit betekent dat de dj/producer afspraken moet maken over zijn naburige rechten bij het aangaan van de verkoopovereenkomst/licentie. Hij/zij kan daarbij bedingen dat hij een % van de naburige rechten krijgt als muzikant en/of producent.

Degene die opname B dan aanmeldt bij Sena houdt rekening met die afspraken en geeft de artist/producer de juiste credit. Of artist/producer doet dit zelf – als hij op de hoogte is van opname B – en claimt het overeengekomen percentage. Het heeft dus in feite geen zin om opname A te registeren.

 

Video
Bekijk hier een fragment uit de Sena Sessions Online - Focus op dance waarin we extra uitleg geven.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Volgens de wet naburig rechten die wij uitvoeren is een producent de natuurlijke of rechtspersoon die een fonogram voor de eerste keer maal vervaardigt of doet vervaardigen en die het investeringsrisico draagt ten aan van de productie van het fonogram. Wij als Sena kunnen niet beoordelen of jij als dj/producer ook producent bent. Dat hangt af van de feitelijke omstandigheden welke rol dj/producer en label nu precies hadden bij een titel. Je kunt daarover juridisch advies inwinnen als je daar behoefte aan hebt.

Video
Bekijk hier een fragment uit de Sena Sessions Online - Focus op dance waarin we extra uitleg geven.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

In MySena kunnen producenten een label toevoegen aan hun labellijst waar zij eigenaar van zijn of exclusief vertegenwoordigen. Je klikt na het inloggen links op de pagina op “Repertoire” en daarna op “Labels”. Voor het toevoegen van een label klik je op “label aanmelden/claimen”, je vult de labelnaam en startdatum in en je klikt op “opslaan”. Voor het toevoegen van labels in bulk kies je voor de optie “Labels importeren” waarna je het invulformulier kunt downloaden, opslaan en uploaden.

Als je geen eigenaar meer bent van een bepaald label of je vertegenwoordigt een label niet meer exclusief, dan kun je een einddatum toevoegen aan het geregistreerde label door te klikken op “bewerken”. Vergeet niet om ook een einddatum toe te voegen aan het repertoire dat je met het betreffende label hebt aangemeld onder “Repertoire”. De nieuwe producent kan het repertoire dan aanmelden met een startdatum zodat er onderling geen dubbele claims ontstaan.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Officieel mag een distributeur geen ISRC uitgeven.

Je kunt als producent kosteloos een ISRC aanvragen bij Sena. De International Standard Recording Code (ISRC) is een digitale vingerafdruk voor het repertoire van producenten. Het is een uniek identificatienummer voor elke afzonderlijke opname. De ISRC is zo ontwikkeld dat je controle houdt over het gebruik van jouw werk. Je hoeft dus niet twee ISRC's per recording aan te vragen. 

Video
Bekijk hier een fragment uit de Sena Sessions Online - Focus op dance waarin we extra uitleg geven.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Wij hebben in 2014 en 2015 van een aantal grotere festivals speellijsten ingeladen in ons systeem. Momenteel hebben speellijsten van 2016, 2017, 2018 en 2019 ingeladen. De jaren 2016 en 2017 zijn ingeladen als 2018 zodat de dj/producers en producenten tot einde van dit jaar de tijd te hebben om het van 2016 en 2017 repertoire aan te melden. Dit omdat je muziek binnen 3 jaar na openbaarmaking moet claimen bij Sena.

Video
Bekijk hier een fragment uit de Sena Sessions Online - Focus op dance waarin we extra uitleg geven.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Bij Sena sta je onder je persoonlijke naam ingeschreven, niet onder een artiestennaam.
Log in in MySena en je kunt in de naam waaronder je de muziek uitvoert als ghost producer toevoegen onder je participaties. 

Video
Bekijk hier een fragment uit de Sena Sessions Online - Focus op dance waarin we extra uitleg geven.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Het puntenverdeling-systeem van Sena werkt niet hetzelfde in andere landen. 
Wel kennen we binnen de internationale uitwisseling de rollen van hoofdartiest en sessiemuzikant. 

Video
Bekijk hier een fragment uit de Sena Sessions Online - Focus op dance waarin we extra uitleg geven.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

VRDB is een internationale database van al het repertoire van muzikanten. Deze internationale database moet de uitwisseling van speelgegevens makkelijker maken. Wat is de line-up van een track, wie zijn de rechthebbenden? Dit systeem is een initiatief van SCAPR, de overkoepelende organisatie van naburige rechten van muzikanten.

RDx is eenzelfde internationale database maar dan voor producenten. Deze database is nog in ontwikkeling.

Video
Bekijk hier een fragment uit de Sena Sessions Online - Focus op dance waarin we extra uitleg geven.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Wanneer je repertoire wilt verwijderen kun je dit niet zelf doen maar volg je de volgende stappen:

 1. Stuur een mail naar servicedesk@sena.nl.
  In de mail zet je de volgende details.
  - Senanummer
  - Track of album wat verwijderd dient te worden.
  - De reden waarom je titels verwijderd wilt hebben.
  - De reden kan zijn dat er iets aangepast moet worden, waarvoor het repertoire niet helemaal verwijderd hoeft te worden.
 2. Vervolgens wordt de titel of het album door een medewerker van de Sena Servicedesk verwijderd uit het repertoire en toegevoegd aan ‘Afgewezen repertoire’.
 3. In ‘Afgewezen repertoire’ kun je zelf de track of het album uit deze lijst verwijderen. 

Producenten:
Als het om een producent gaat en zij hebben de soundfile < 1 week geleden geüpload, dan kunnen ze de soundfile zelf verwijderen en evt. repertoire aanpassen/bewerken via MySena.

Als het repertoire verkeerd is aangemeld en het moet echt volledig verwijderd worden, dan kunnen ze inderdaad een mail sturen naar Service Desk, met vermelding van het Sena nummer, de titels, repertoire ID en ISRC (ze kunnen ook een deel van een export sturen).

De looptijd of het rechtenpercentage kun jezelf aanpassen
dan hoef je de Servicedesk niet te mailen, maar kun je de handleiding gebruiken die ervoor is gemaakt.

 

 

 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Sena incasseert alleen voor gebruik van vooraf opgenomen muziek (geluidsopnames ofwel commerciële fonogrammen). Voor al het overige muziekgebruik op televisie is NORMA de aangewezen partij. Voor meer informatie verwijzen we graag naar www.stichtingnorma.nl

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Sena incasseert vergoedingen voor het gebruik van commerciële fonogrammen in lineaire televisie-uitzendingen in Nederland. Een overzicht van de zenders waarop de doorbetaling is gebaseerd is hier te vinden.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Dat klopt, op basis van een blanket license konden de omroepen ongelimiteerd gebruikmaken van het gehele wettelijk beschermde repertoire. De vergoeding voor dit muziekgebruik werd via Sena aan de rechthebbenden uitbetaald. Dat is nu veranderd, aangezien er met de opt-out mogelijkheid (zie hierna) in basis geen blanket license meer kan worden afgegeven. De rechthebbenden die gebruikmaken van de opt-out regeling geven daarmee namelijk aan zelf toestemming te hebben gegeven voor het gebruik van hun muziek door televisiezenders. Sena blijft echter namens het collectief van rechthebbenden, die niet eerder toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun muziek onderhandelen en denkt daarmee nog steeds tot de beste resultaten te kunnen komen.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Opt-out betekent dat u ervoor kiest om zelf uw televisierechten te beheren. Als u kiest voor een opt-out moet u zelf gaan onderhandelen over de vergoeding voor het gebruik van al uw muziek op TV. Wanneer een producent (mastereigenaar) gebruik maakt van de opt-out regeling betekent dit dat vergoedingen voor televisie-uitzendingen voor al het repertoire van deze producent niet langer via Sena verlopen. In het verlengde hiervan betekent dit ook dat alle uitvoerende kunstenaars op dit repertoire niet langer in aanmerking komen voor een vergoeding via Sena voor het gebruik op lineaire televisie.

Wanneer een uitvoerend kunstenaar op individuele basis gebruik maakt van de opt-out- regeling dan wordt deze uitvoerend kunstenaar uitgesloten van de betaling door Sena. De producent (master-eigenaar) en de overige uitvoerende kunstenaars op dezelfde titel blijven wel van Sena de billijke vergoeding ontvangen voor het gebruik op televisie. Het formulier is op te vragen via servicedesk@sena.nl.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Een opt-out kan niet met terugwerkende kracht worden doorgevoerd. Televisiezenders moeten de keuze hebben om uw werk wel of niet te gebruiken. Voor repertoire dat door Sena wordt vertegenwoordigd is geen voorafgaande toestemming voor het gebruik vereist. Daarom moet uw opt-out bij ons geregistreerd staan vóór 1 oktober van een kalenderjaar en gaat deze in vanaf 1 januari het jaar erna.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Kiest een rechthebbende ervoor zelf afspraken te maken voor het muziekgebruik op televisiezenders, dan maakt u dit kenbaar door de opt-out regeling te tekenen. Hiermee verklaart u dat u zelf alle rechten voor uw aandeel op uw repertoire zelfstandig wenst te regelen voor het gebruik op een televisiezender. De overige rechthebbenden op hetzelfde repertoire blijven nog wel uitbetaald worden via Sena. Wanneer u als producent kiest voor een opt-out dan geeft u daarmee ook aan dat u voor het gebruik van al uw repertoire op de televisiezenders afspraken heeft gemaakt met alle uitvoerend kunstenaars, aangezien zij niet meer via Sena betaald zullen worden voor dit gebruik.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

De televisiezenders hebben de mogelijkheid om via de zogenoemde ‘is geregeld’ procedure muziekgebruik in lineaire televisie-uitzendingen uit te sluiten van de Sena-vergoeding. Dit doen ze omdat volgens hen hierover al contractuele afspraken gemaakt zijn met de rechthebbenden en in het verlengde daarvan ook al een vergoeding is betaald. Op basis hiervan kunnen televisiezenders ervoor kiezen om programmacategorieën en/of repertoire-types zelf te regelen. De aan Sena te betalen licentievergoeding wordt dan overeenkomstig aangepast. Op MySena is te zien welke programmacategorieën c.q. repertoiretypes dit betreft.

De programmacategorieën en repertoiretypes kunnen per kalenderjaar worden aangepast met een aanzegtermijn van 3 maanden tegen einde van het jaar. Voor het gebruik van deze muziek wordt door de televisiezenders dus niet meer aan Sena betaald en door Sena doorbetaald. Uitsluiten van een programmacategorie gebeurt op basis van de SKO-code (c.q. de programmacategorie) die door Stichting Kijkonderzoek (SKO) wordt meegegeven aan een programma.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Sena is in een ver gevorderd stadium van besprekingen met de grootste landelijke televisiezenders (publiek en commercieel). Daarbij worden ook operationele afspraken gemaakt voor de periode tot en met 2024, waarna een evaluatie plaatsvindt. Feit blijft dat de televisiezenders linksom of rechtsom toestemming moeten regelen. Dat kan rechtstreeks met of namens u als rechthebbende, of middels een collectieve regeling via Sena. Een combinatie waarbij een deel van het muziekgebruik door de zenders wordt geregeld en een deel via Sena is ook een mogelijkheid.

Enkele televisiezenders zullen gebruik gaan maken van de ‘is geregeld’ regeling voor het muziekgebruik in programmacategoriecommercials.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Indien u van mening bent dat er geen toestemming is verleend voor het gebruik in de categorie ‘is geregeld’ kan dit door de mastereigenaar, producent, kenbaar worden gemaakt. Sena zal de televisiezenders hierop vervolgens aanspreken, waarna de omroep, bij een terechte melding, alsnog een vergoeding voor het gebruik dient te betalen. Indien de televisiezender echter bij het standpunt blijft dat het muziekgebruik met toestemming heeft plaatsgevonden zal door de rechthebbende(n) zelf een inbreukprocedure gestart dienen te worden.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Mocht u redenen hebben om aan te nemen dat uw muziek is gebruikt op televisie, terwijl u geen geld van Sena heeft ontvangen maar u wel de Annex getekend heeft, dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk en kunnen zij dit voor u nagaan. Zorg ervoor dat u zoveel mogelijk gegevens van tevoren heeft verzameld, zoals uw Sena-nummer, dag en tijdstip van uitzenden, want dat maakt de afwikkeling van uw vraag een stuk eenvoudiger. U kunt al deze gegevens sturen aan  servicedesk@sena.nl.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als uw muziek gebruikt is op televisie en u de Annex heeft getekend, maar u geen geld van Sena heeft ontvangen is het raadzaam om bij de producent navraag te doen of deze eveneens de Annex heeft getekend en/of deze niet een rechtstreekse afspraak met de televisiezender heeft gemaakt.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

U kunt ervoor kiezen om de Annex op een later moment in te trekken door het opt-out formulier in te dienen. Dit dient u te doen vóór 1 oktober van een lopend kalenderjaar en de wijziging gaat dan in per januari van het volgende kalenderjaar. Het kan dus niet met terugwerkende kracht. Door te opt-out’en geeft u aan zelf te willen onderhandelen over de vergoeding van uw muziek die via de televisiezenders openbaar wordt gemaakt. Wanneer u, als uitvoerend kunstenaar, voor een opt-out kiest, geldt dat wel voor al uw repertoire op TV. Uw repertoire blijft wel via Sena beschermd wanneer het bijvoorbeeld op de radio te horen is. Kiest u als mastereigenaar, producent, voor de opt-out regeling dan worden ook de uitvoerend kunstenaars op dit repertoire niet meer via Sena afgerekend als uw muziek te horen is op TV. De veronderstelling in deze situatie is dat u als, producent, deze rechten geregeld heeft met alle uitvoerende kunstenaars.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Het invullen van de Annex is eenmalig. Het tekenen van de Annex is bedoeld zodat Sena de televisiezender zekerheid kan geven dat men op basis van de betaalde vergoeding muziek kan blijven gebruiken, zonder dat hier (achteraf) nog afspraken over moeten worden gemaakt met individuele rechthebbenden. Hierdoor kan Sena blijven innen voor televisierechten en namens het collectief blijven onderhandelen over een billijke vergoeding voor het gebruik van (uw) muziek.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Aangezien het een Europese uitspraak betreft, geldt deze in alle lidstaten van de Europese Unie.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Nee, er ligt één enkele Annex ter ondertekening voor.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Sena is sinds het Atresmedia-arrest in gesprek gebleven over de gevolgen hiervan met de televisiezenders. Feit blijft dat de televisiezenders linksom of rechtsom toestemming moeten regelen. Dat kan nu rechtstreeks met of namens u als rechthebbende, of middels een collectieve regeling via Sena. Een combinatie waarbij een deel van het muziekgebruik door de zenders als “is geregeld” wordt aangemerkt en een deel via Sena is ook een mogelijkheid. Daarnaast is het RAAP-PPI-arrest, als gevolg waarvan Sena ook voor WPPT/Amerikaans repertoire moet incasseren, een onderhandelingspunt waarover eveneens overeenstemming moet worden bereikt. Het is de verwachting dat vanaf december 2023 de TV-gelden over 2022 en 2023 kunnen worden uitbetaald.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Het spreekt voor zich dat wanneer u de Annex heeft geaccepteerd u uitbetaald wordt over uw muziekgebruik op TV, mits er niet langs andere weg door of namens u toestemming is verleend aan de televisiezenders. Vanwege de nu nog aanwezige onzekerheid over de rechtsgrond voor uitbetaling aan rechthebbenden die de Annex nog niet hebben geaccepteerd, is het nog onzeker of we in dat geval de doorbetalingen kunnen blijven garanderen. Dat is uiteraard een onwenselijke situatie. Wij verzoeken u dan ook met klem de Annex te accepteren.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Nee, het blijft belangrijk dat al het repertoire wordt aangemeld bij Sena. De Annex is bedoeld om ervoor te zorgen dat Sena kan blijven innen en reparteren van televisierechten.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Er zal opnieuw moeten worden onderhandeld, aangezien het Atresmedia-arrest onder meer mogelijk maakt dat er op andere wijze toestemming wordt verleend voor gebruik van fonogrammen in televisieprogramma’s, waar in de huidige opzet geen rekening mee is gehouden. Daarnaast is het RAAP-PPI-arrest, als gevolg waarvan Sena ook voor WPPT/Amerikaans repertoire moet incasseren, een aanvullende factor waarover nog afspraken gemaakt moeten worden.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

De wijziging in de exploitatieovereenkomst is een wijziging in de opt-out regeling, waarbij je niet meer kunt opt-outen op repertoireregel, maar voor jouw gehele repertoire op televisie. De opt-out start bij het begin van een kalenderjaar en heeft een aanzegtermijn van drie maanden. Bij de herbevestiging van deze annex, blijft alles zoals het was.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Muziekgebruikers

Openbaar maken van muziek betekent dat u buiten de privésfeer muziek laat horen. Bijvoorbeeld in uw onderneming of op werkplekken. U heeft dan een licentie nodig van Sena en BumaStemra. Is uw bedrijf of werkplek niet toegankelijk voor gasten of klanten én heeft u niet meer dan twee fulltime werknemers in dienst? Dan heeft u geen licentie nodig voor het muziekgebruik. U kunt uw specifieke situatie checken op www.mijnlicentie.nl.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als u commerciële muziek ten gehore brengt tijdens uw evenement dan heeft u een licentie nodig. Hiervoor betaalt u een vergoeding aan zowel Sena als aan Buma.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

U heeft een zakelijk belang bij de openbaarmaking van de muziek. Daarom dient u een vergoeding te betalen in de vorm van een licentie voor dit muziekgebruik.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Het tarief is afhankelijk van de ticketprijs en het aantal bezoekers van uw evenement. Klik hier voor de tarieven. 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Wij betalen de ontvangen licentie inkomsten door aan (uitvoerend) muzikanten en producenten. Wij zorgen ervoor dat zij een vergoeding krijgen voor het gebruik van hun muziek.

Op zoek naar een uitgebreid antwoord? Dat leest u hier!

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Ja, onze buitendienst controleert ook evenementen met muziekgebruik. Verder verkennen (crawlen) we het web af naar aankondigingen en advertenties.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Ja, ook dan moet u een licentie afsluiten. We houden wel rekening met de korte(re) duur van de openbaarmaking van muziek. U kunt ook een daglicentie aanvragen.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Is uw zaak verhuisd en wilt u uw adres wijzigen? Neem dan contact op met het Service Centrum BumaStemra en Sena. U kunt bellen naar 020 - 700 90 99 of mailen naar info@mijnlicentie.nl.

Voor evenementen kunt u uw gewijzigde gegevens sturen naar dance@sena.nl

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Discoavonden in clubs met een entreeprijs tot max € 25,- (excl. BTW) vallen binnen de regeling amusementsmuziek horeca als de organisator en locatie-eigenaar hetzelfde zijn. Voor indoorevenementen met een ticketprijs > € 25,- (excl. BTW) is het (dance) evenementen tarief van toepassing. Voor externe organisatoren en ook bij outdoor events geldt te allen tijde het (dance) evenementen tarief.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Voor openbaarmaking van mechanische muziek is wettelijk bepaald dat daar een vergoeding voor moet worden voldaan aan Sena. Wij betalen dit door aan onze rechthebbenden. Dit staat geheel los van de buy-out fee die u aan uw geboekte artiesten betaald. 

 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als er sprake is van meerdere ticketprijzen dan dient per ticketprijs het aantal verkochte kaarten te worden opgegeven. In de berekening van de uiteindelijke te betalen vergoeding wordt rekening gehouden met de verschillende van toepassing zijnde tarieven. De tarieven kunt u hier nalezen.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als u alleen mechanische achtergrondmuziek gebruikt is het tarief “achtergrondmuziek evenementen” van toepassing. Ook bij achtergrondmuziek voorafgaand, tijdens de pauze en/of na live optredens is deze licentie van toepassing. 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

U betaalt alleen een vergoeding voor commercieel uitgebrachte muziek. Als er naast de achtergrondmuziek ook sprake is van mechanische voorgrondmuziek is het (dance) evenemententarief van toepassing.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Er is altijd een mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via debiteuren@sena.nl

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

De organisator is verantwoordelijk voor het afsluiten en betalen van de licentie.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

De afdracht door de locatiehouder geldt alleen als de eigenaar van de locatie ook zelf de organisator is van het evenement, de toegangsprijs niet hoger is dan € 25,- (excl. BTW) en er een horeca amusementslicentie wordt afgenomen en betaald is. Als externe organisator bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van de juiste licentie.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als u aan uw werknemers of klanten muziek laat horen, moet u een vergoeding betalen aan de makers van deze muziek. Muziek heeft namelijk een positief effect op uw personeel en de beleving van uw klanten (zie www.muziekwerkt.nl), waardoor uw omzet kan stijgen. U heeft dus een zakelijk belang bij het laten horen van muziek.

Wanneer u een cd koopt, muziek afspeelt op de radio of tv of een abonnement afsluit op een muziekdienst, betaalt u alleen voor het privégebruik van de muziek. Het gebruik van de muziek voor uw bedrijf is niet bij deze prijs inbegrepen. Niemand weet namelijk of u deze muziek ook zakelijk gebruikt, ofwel openbaar maakt. Door een vergoeding te betalen aan Sena en BumaStemra mag u de muziek ook in uw bedrijf laten horen aan uw klanten of personeel. U regelt de licentie gemakkelijk via www.mijnlicentie.nl.

Op zoek naar een uitgebreid antwoord? Dat leest u hier!

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Sena en Buma werken voor verschillende groepen muziekmakers. Via Sena krijgen muzikanten en producenten een vergoeding voor het gebruik van hun werk. Zij hebben het naburig recht over hun werk.  Buma zorgt ervoor dat componisten en tekstschrijvers een vergoeding krijgen. Zij hebben het auteursrecht over hun werk. Wanneer u muziek ten gehore brengt, dan is die muziek eigendom van alle hierboven genoemde mensen. Daarom betaalt u zowel aan Sena als aan Buma voor uw muzieklicentie.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Als u muziek afspeelt in uw bedrijf heeft u over het algemeen een licentie nodig. Hiervoor betaalt u jaarlijks een tarief aan Sena en Buma. Als u geen gebruik maakt van muziek in uw bedrijf, hoeft u natuurlijk geen tarief te betalen. U betaalt dus alleen wanneer u muziek aan uw gasten, klanten of medewerkers laat horen.
Speelt u wél muziek af, maar is uw bedrijf of werkplek niet toegankelijk voor gasten of klanten én heeft u niet meer dan twee werknemers in dienst? Ook dan hoeft u niet te betalen. Controleer op www.mijnlicentie.nl wat op uw bedrijf van toepassing is.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Op www.mijnlicentie.nl kunt u eenvoudig berekenen welk tarief u moet betalen. Het tarief is afhankelijk van de manier waarop u de muziek gebruikt, het aantal werknemers in uw bedrijf of de oppervlakte van uw verkoopruimte.

De tarieven voor het muziekgebruik zijn gebaseerd op:

 • Uw economisch belang bij het muziekgebruik. Het tarief voor achtergrondmuziek is bijvoorbeeld lager dan het tarief voor voorgrondmuziek.
 • De bezoekersintensiteit. Heeft u een winkel met een lage bezoekersintensiteit (kapper, slagerij) dan betaalt u minder dan wanneer u een winkel met een hoge bezoekersintensiteit heeft (zoals een supermarkt of warenhuis).
 • Gesprekken met betrokken brancheorganisaties.
 • De oorspronkelijke vergoeding voor het live uitvoeren van muziekwerken.
 • De tarieven van soortgelijke organisaties als Sena en Buma in het buitenland.

Het is voor u als ondernemer ondoenlijk om bij te houden hoeveel mensen in uw bedrijf naar welke muziek luisteren. Daarom betaalt u een vast, redelijk tarief per jaar. Dit tarief wordt vastgesteld op basis van eenvoudige en controleerbare gegevens, zoals het aantal werknemers dat naar muziek kan luisteren of de oppervlakte van uw winkel.

Heeft uw branchevereniging het muziekgebruik voor u geregeld via een collectieve overeenkomst? Dan kunt u korting krijgen op het tarief voor muziekgebruik. Uw brancheorganisatie kan u daar meer informatie over geven.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Ja, dat kan. U kunt zich als branche lid laten registreren bij uw brancheorganisatie. Zo kunt u via een collectieve overeenkomst een muzieklicentie afnemen. Daar zijn vaak ook voordelen aan verbonden. Als u eenmaal branche lid bent, ontvangt u geen facturen van Sena meer.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Ja, u kunt uw licenties in één keer regelen. Ga hiervoor naar www.mijnlicentie.nl.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Het zakelijk gebruik van muziek van consumenten-streamingdiensten is niet toegestaan. Dit is in strijd met de voorwaarden van deze muziekdiensten. Consumenten-streamingdiensten zijn alleen toegestaan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het gebruik van consumenten-streamingdiensten is dus niet toegestaan in winkels, cafés, kantoren, werkplaatsen enzovoorts.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Nee, in dit geval heeft u betaald voor het leveren van het product muziek. Dat staat los van de licentie om de muziek in het openbaar te laten horen. Voor die openbaarmaking bent u een bedrag verschuldigd aan Sena en Buma. U kunt de licenties aanvragen via www.mijnlicentie.nl

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Vragen/opmerkingen over uw licentie(s)?
Wilt u uw gegevens wijzigen? Of heeft u vragen over de berekening van het tarief? Laat dit uiterlijk drie weken nadat het tarief in rekening is gebracht weten. Uw vraag wordt dan zo snel mogelijk afgehandeld. U kunt bellen naar 020 - 700 90 99 of mailen naar info@mijnlicentie.nl.

 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Ik heb een klacht over het functioneren van Service Centrum BumaStemra en Sena of over Sena
Bent u niet tevreden over de afhandeling van een wijziging? Of bent u het niet eens met een beslissing die wij hebben genomen? Vul dan het online klachtenformulier in of stuur een e-mail naar klantenservice@sena.nl

Heeft u een klacht over de hoogte van een tarief of factuur?
Bent u het niet eens met de (hoogte) van een in rekening gebracht tarief? Dan dient u uw klacht aan ons door te geven binnen drie maanden na dagtekening van de factuur. Dit kan via onderstaand online formulier, per e-mail naar juridischezaken@sena.nl of per post. Vergeet hierbij niet uw debiteurnummer te vermelden.

Afhandeling klachten
Wij nemen binnen een week na ontvangst contact met u op om de klacht te bespreken. Lukt het niet om de klacht direct op te lossen, dan spreken we met u af wanneer u een antwoord kunt verwachten. Sena streeft ernaar uw klacht binnen een termijn van drie weken, uiterlijk binnen twee maanden, af te handelen.

Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de betalingsverplichting. De factuur dient binnen de gestelde betalingstermijn te zijn voldaan.

Niet tevreden?
Bent u niet tevreden over hoe wij uw klacht hebben opgelost? Of heeft u niet binnen de genoemde termijn een beslissing ontvangen? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Auteursrechten. Dit moet gebeuren binnen drie maanden nadat u van ons antwoord heeft ontvangen. Voordat u uw klacht voorlegt aan de Geschillencommissie Auteursrechten is er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden.

Voor meer informatie over de procedure bij de Geschillencommissie Auteursrechten kunt u terecht op de website van de Geschillencommissie Auteursrechten.

 

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons

Heeft u een bedrijf en wilt u uw licentie met Sena beëindigen?

U kunt dit aan ons laten weten via uw account op de website van mijnlicentie.nl

Daar kunt u een formulier invullen om uw licentie te beëindigen.

Klik op onderstaande link om direct naar mijnlicentie.nl te gaan om uw licentie op te zeggen. 

Opzeggen licentie via mijnlicentie.nl

Is jouw vraag hiermee beantwoord?
Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt gevonden.

Stel jouw vraag direct aan ons