Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Voor brancheorganisaties

Wannneer kom ik in aanmerking voor een collectieve regeling?

Collectieve regelingen voor brancheorganisaties

Om als brancheorganisatie in aanmerking te komen voor een collectieve licentie zijn er een aantal voorwaarden:

 • Je ontplooit bepaalde activiteiten namens of in het belang van de leden;
 • Je verricht activiteiten als lobby, CAO-onderhandeling, het opzetten van innovatieprojecten, het geven van economisch en/of juridisch advies, het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, collectieve inkoop, etc.;
 • Je hebt geen commercieel doel; subsidies, donaties en andere inkomsten komen ten goede aan het doel van de brancheorganisatie;
 • Je bent als vereniging of stichting ingeschreven in het handelsregister en de vereniging zet zich actief in voor behartiging van de belangen van de leden;
 • Als brancheorganisatie ben je representatief voor de branche, sector of categorie diensten of producten.

Vrije beoordeling
Naast de hierboven genoemde voorwaarden, worden de volgende punten beoordeeld bij het wel of niet toekennen van een collectieve licentie:

 • De administratieve kosten en het debiteurenrisico voor Sena dienen na uitgifte van de collectieve licentie laag te blijven;
 • De collectieve regeling dient in het belang te zijn van de rechthebbenden van Sena;
 • In het kader van marktdekking en risicobeheersing speelt het ledenaantal, doelomschrijving en doelgroep een rol;
 • De vergoeding komt grotendeels als ledenvoordeel terecht waar muziekgebruiker en rechthebbende er voordeel van hebben: de onderneming waar de muziek klinkt;
 • De verkregen vergoeding wordt niet gebruikt als ‘groeitool’, waarbij de vergoeding na verloop van tijd vooral ten goede komt aan de organisatie zelf in plaats van aan de deelnemers;
 • De doelgroep maakt al gebruik van eventuele andere collectieve regelingen;
 • De mate van meebeslissen van de leden bij de uitvoering van het beleid;
 • In de afweging wordt meegenomen of het beleid van de brancheorganisatie afstraalt op Sena;
 • De licentienemer treedt op als ‘ambassadeur’ voor Sena. Hoe actiever en positiever er over ons wordt gecommuniceerd, hoe meer dit een collectieve overeenkomst rechtvaardigt. Imagoverbetering en voorkoming van reputatieschade spelen binnen de collectieve regeling een belangrijke rol.

 

Rik Kunnekes
Accountmanager Algemene Licenties 035-6251710

Collectieve licentie
Bent u een brancheorganisatie en heeft u interesse in een collectieve licentie? Rik is Accountmanager Algemene Licenties en staat u graag te woord. Bel naar 035 625 17 10 of e-mail naar rkunnekes@sena.nl. Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.