FAQ Atresmedia | Sena
Social Facebook Instagram Twitter LinkedIn Youtube

Atresmedia

Veel gestelde vragen naar aanleiding van het Atresmedia-arrest (18 november 2020)

Impliceert het Atresmedia-arrest dat ik mijn repertoire dat gebruikt wordt in een TV-programma niet meer bij Sena kan aanmelden?
Nee, het blijft belangrijk dat al het repertoire wordt aangemeld bij Sena. De Annex is bedoeld om ervoor te zorgen dat Sena kan blijven innen en reparteren van televisierechten.

Hoe weet ik of het repertoire, waar ik mastereigenaar van ben, gedraaid wordt in een TV-programma?
U kunt dit zien via de MySena-portal. Er zijn verschillende manieren om muziekgebruik op TV te monitoren. Sena heeft daarover afspraken gemaakt met SoundAware, de leverancier van deze speelgegevens.. Mocht u redenen hebben om aan te nemen dat uw muziek is gebruikt op televisie, terwijl u geen geld van Sena heeft ontvangen, dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk en kan zij dit voor u nagaan. Dit kan via servicedesk@sena.nl.

Kan ik als uitvoerend kunstenaar zien in welk tv-programma mijn muziek gedraaid is?
Er zijn verschillende manieren om muziekgebruik op TV te monitoren. Sena heeft daarover afspraken gemaakt met SoundAware, de leverancier van deze speelgegevens:. Mocht u redenen hebben om aan te nemen dat uw muziek gebruikt is op televisie, terwijl u geen geld van Sena heeft ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de servicedesk van Sena en kan zij dit voor u nagaan. Dit kan via servicedesk@sena.nl.

Als ik eenmalig toestemming heb gegeven voor het gebruik van mijn muziek in een tv programma en dit repertoire ook heb aangemeld bij Sena, krijg ik dan door Sena uitbetaald?
Als u zelf toestemming heeft verleend voor het gebruik van uw muziek in het betreffende TV-programma en hiervoor ook een vergoeding hebt ontvangen, dan ontvangt u geen geld van Sena. Dat neemt niet weg dat u voor het gebruik van uw muziek in een ander TV-programma wel geld van Sena kunt ontvangen. Ook voor ander gebruik, bijvoorbeeld als dezelfde muziek wordt gebruikt in een horecagelegenheid, kunt u geld via Sena ontvangen.

Ik wil dat Sena mij blijft vertegenwoordigen als mijn muziek op televisie is gebruikt, wat moet ik dan doen?
Als u wilt dat Sena u blijft vertegenwoordigen dan moet u Sena daarvoor een expliciet mandaat geven. U kunt instemmen met de Annex via de pop-up als u inlogt op MySena. 

Wat is er gewijzigd in de exploitatieovereenkomst?
De wijziging in de exploitatieovereenkomst is een wijziging in de opt-out regeling, waarbij je niet meer kunt opt-outen op repertoireregel, maar voor jouw gehele repertoire op televisie. De opt-out start bij het begin van een kalenderjaar en heeft een aanzegtermijn van drie maanden. Bij de herbevestiging van deze annex, blijft alles zoals het was.

Wat is een opt-out?
Opt-out betekent dat u (1) ervoor kiest om zelf uw televisierechten te beheren en (2) dat u daarmee een uitzondering maakt op de Exploitatieovereenkomst die u met Sena heeft gesloten. Als u kiest voor een opt-out moet u zelf gaan onderhandelen met de TV-omroepen/distributeurs over de vergoeding voor het gebruik van uw muziek op TV.

Als er een mogelijkheid is voor een opt-out, kan deze dan ook met terugwerkende kracht nog doorgegeven worden?
Een opt-out kan niet met terugwerkende kracht worden doorgegeven of worden ingevoerd. TV-omroepen moet de mogelijkheid geboden worden om ervoor te kiezen jouw werk wel of niet te gebruiken.

Het gebruik van mijn muziek in een TV-programma verliep voorheen toch via Sena met een blanket license?
Dat klopt. Met de blanket license konden de omroepen voor een vast bedrag ongelimiteerd gebruikmaken van het gehele wettelijk beschermde repertoire De vergoeding voor dit muziekgebruik werd via Sena aan de rechthebbenden uitbetaald. Dat is nu veranderd, aangezien er met de opt-out mogelijkheid geen blanket license meer kan worden afgegeven. Sena blijft echter namens het collectief onderhandelen en denkt daarmee nog steeds tot de beste resultaten te kunnen komen in gevallen waar de rechthebbende nog geen toestemming heeft verleend voor muziekgebruik in een TV-uitzending.

Komt het huidig mandaat van Sena in conflict met het mandaat dat ik als muzikant/ producent bij Sena heb geregistreerd?
Door het tekenen van dit aanvullend mandaat zal van een conflict geen sprake zijn.

Kan ik de Annex later via MySena ook wijzigen?
U kunt er voor kiezen om de Annex op een later moment in te trekken door te opt-outen. Als u met de Annex hebt ingestemd kunt u op een later moment uw keuze t.a.v. waarvoor u wilt opt-outen (dus als u wil dat Sena u niet meer vertegenwoordigt richting TV-zenders en kabeldistributeurs) wijzigen. Feitelijk kunt u de Annex weer buiten werking stellen door volledig te opt-outen. Dat kan echter niet met terugwerkende kracht.

Sena keert toch niet uit voor audiovisueel?
Sena keert uit voor lineaire televisieuitzendingen als er gebruik is gemaakt van een commercieel fonogram. Audiovisueel in de zin van beeld en geluid, bijvoorbeeld videoclips of live-optredens (daarvoor wordt als het goed is een gage betaald) valt buiten het mandaat van Sena, want hier is geen sprake van een commercieel fonogram. Sena keert ook niet uit als de rechten in kwestie zijn geregeld met de omroepen. Het is wel mogelijk dat je in aanmerking komt voor een vergoeding door NORMA.

Krijg ik van Sena ook een vergoeding als ik in een TV-programma heb opgetreden?
U kunt van Sena alleen een billijke vergoeding ontvangen als er op TV gebruik is gemaakt van een opname (commercieel fonogram). Bij live-optredens is daar geen sprake van. Bij optredens van DJ's die fonogrammen gebruiken bij het draaien natuurlijk wel.

Moet er een Annex ingevuld worden per TV-uitzending of is het eenmalig?
Het invullen van de Annex is eenmalig. Het tekenen van de Annex is bedoeld zodat Sena kan blijven innen & reparteren van televisierechten.

Geldt dit alleen voor reguliere muziek of ook voor commercials en vormgevingsmuziek?
De Annex geldt voor het gebruik van alle muziek voor televisie. Zolang het maar commerciële fonogrammen zijn. Dat betekent dat het verkrijgbaar is als fysiek product of digitaal (vindbaar moet zijn).

Heeft de uitspraak van het Europese Hof alleen betrekking op Nederland (Sena) of ook op naburige rechtenorganisaties in het buitenland?
Aangezien het een Europese uitspraak betreft, geldt deze in alle lidstaten van de Europese Unie.

Komt er een aparte Annex voor binnenlandse en een aparte voor buitenlandse incasso?
Nee, er ligt één enkele Annex ter ondertekening voor.

Van welke rechthebbende is toestemming nodig voor de omroepen: van de producent, de hoofdartiest of een sessiemuzikant? Mag het management ook toestemming geven?
Kiest een rechthebbende ervoor zelf afspraken te maken met omroepen, dan zal de omroep toestemming nodig hebben van alle rechthebbenden of van degene de belangen behartigt van de desbetreffende rechthebbende.

NORMA is toch de organisatie die gaat over alle muziek die gebruikt wordt op TV? Waar incasseert NORMA dan precies voor en waar incasseert Sena voor met betrekking tot muziek op TV?
Sena incasseert voor gebruik van vooraf opgenomen muziek (geluidsopnames of fonogrammen). Norma incasseert voor live-muziek en andere prestaties als uitvoerend kunstenaar op televisie, maar niet voor commerciële geluidsopnamens.

Bij welke TV-zenders incasseert Sena?
Sena incasseert bij alle TV-zenders die uitzenden in Nederland. Een overzicht is hier te vinden.

Als wij deze handtekening zetten, hoe lang zou het dan kunnen duren voordat jullie weer mogen incasseren bij televisiezenders?
Sena is sinds het Atresmedia arrest tot op heden blijven incasseren bij televisiezenders, die bereid waren om te blijven betalen in afwachting van de Atresmedia-fix, zoals verwoord in de Annex.

Als jullie weer toestemming hebben om te incasseren bij televisiezenders, kunnen jullie dan verder met de eerder gemaakte afspraken of moeten alle afspraken weer opnieuw gemaakt worden?
Er zal opnieuw moeten worden onderhandeld, aangezien het Atresmedia-arrest onder meer mogelijk maakt dat er op andere wijze toestemming wordt verleend voor gebruik van fonogrammen in televisieprogramma’s, waar in de huidige opzet geen rekening mee is gehouden. Daarnaast is het RAAP-PPI arrest, als gevolg waarvan Sena ook voor WPPT/Amerikaans repertoire moet incasseren, een aanvullende factor waarover nog afspraken gemaakt moeten worden.

Hebben jullie een idee hoe de televisiezenders staan in deze situatie en in dit nieuwe voorstel? Zijn zij geneigd mee te werken?
Er is inmiddels overeenstemming bereikt met de grootste landelijke televisiezenders (publiek- en commercieel). Daarbij zijn werkafspraken overeengekomen voor de periode tot en met 2024, waarna een evaluatie plaatsvindt. Feit blijft dat de televisiezenders linksom of rechtsom toestemming moeten regelen. Dat kan rechtstreeks met of namens u als rechthebbende, of middels een collectieve regeling via Sena. Een combinatie waarbij een deel van het muziekgebruik door de zenders wordt geregeld en een deel via Sena is ook een mogelijkheid. Sena geeft de voorkeur aan continuering van de one-stop-shop.