Update Atresmedia-arrest: toevoegen Annex aan exploitatieovereenkomst | Sena
Terug

Update Atresmedia-arrest: toevoegen Annex aan exploitatieovereenkomst

06-07-2022
atresmedia.png

Eerder berichtte Sena over het op 18 november 2020 door het Europese Hof van Justitie gewezen Atresmedia-arrest. Op basis van een wettelijke grondslag (artikel 7 Wet Naburige Rechten) int Sena bij muziekgebruikers de billijke vergoeding voor het gebruik van commercieel uitgebrachte fonogrammen, en verdeelt dit onder rechthebbenden. Die vergoeding incasseert zij onder andere voor rechthebbenden bij televisieomroepen en kabelmaatschappijen. Als gevolg van dit arrest is er onduidelijkheid over de verschuldigdheid van televisieomroepen van een vergoeding op basis van artikel 7 WNR.


De uitspraak die door het Europese Hof van Justitie in dit Atresmedia-arrest is gedaan heeft mogelijk effect op de grondslag waarop Sena op dit moment voor haar rechthebbenden int. De kern van de zaak is dat het Hof heeft geoordeeld dat van een ‘fonogram’ geen sprake meer zou zijn als deze met toestemming van een rechthebbende is opgenomen in een televisieprogramma en daar een (eenmalige) vergoeding voor is betaald. Aangezien Sena op basis van haar huidige mandaat voor alle fonogrammen int, zou voor muziekgebruik in televisie-uitzendingen waar sprake is van verleende toestemming door een rechthebbende dan niet meer aan Sena hoeven worden betaald.


In de praktijk blijkt echter dat omroepen in veel gevallen geen toestemming hebben gevraagd voor de vastlegging van het fonogram in het audiovisuele werk (programma) en gaan rechthebbenden er dus vanuit dat zij via Sena voor de openbaarmaking van het fonogram op televisie een billijke vergoeding ontvangen. Vanwege de uitspraak in het Atresmedia-arrest is er nu onzekerheid ontstaan over het mandaat van Sena om een vergoeding voor openbaarmaking van een fonogram op televisie te innen. Als Sena geen vergoeding meer zou innen moeten rechthebbenden en omroepen in alle gevallen de toestemming en vergoeding onderling regelen. Het is Sena gebleken dat dit voor zowel rechthebbenden als omroepen een onwenselijke situatie is.

De Raad van Aangeslotenen (RvA) van Sena heeft op 19 maart 2021 al besloten dat Sena het innen van de billijke vergoeding wil voortzetten. De RvA heeft besloten om de Exploitatieovereenkomst aan te vullen met een nieuwe volmacht, de Annex. Onlangs heeft ook onze toezichthouder, het College voor Toezicht Auteursrecht en Naburige rechten (CvTA), de Annex goedgekeurd. Ondertekening daarvan zorgt ervoor dat Sena een vergoeding voor de uitzending van televisieprogramma’s kan blijven innen en verdelen, op basis van een meer uitgebreide en verstevigde grondslag.


Hoe gaat het nu verder?
Binnenkort zullen wij een deel van onze rechthebbenden de Annex toesturen. Als rechthebbenden een vergoeding voor de uitzending van opnames, waarvan de rechthebbende mastereigenaar is c.q. of als uitvoerende kunstenaar aan mee heeft meegewerkt, wil blijven ontvangen dan is het belangrijk dat deze Annex zo snel mogelijk getekend retour wordt gestuurd.  

Zodra Sena voldoende getekende Annexen bij de Exploitatieovereenkomst heeft verzameld, kunnen we de volgende stap gaan zetten. We zullen dan bij de Nederlandse wetgever een verruimde licentie aanvragen, een ECL (Extended Collective Licensing). De ECL zorgt ervoor dat Sena weer kan innen voor alle uitvoerend muzikanten en producenten van wie fonogrammen en uitvoeringen worden uitgezonden op televisie, net zoals Sena dat op dit moment doet op grond van artikel 7 Wet Naburige Rechten.

Belangrijk is dat zowel de Annex als de ECL de mogelijkheid bieden van een opt-out. Bij inroepen van de opt-out zal Sena niet innen voor muziekgebruik in televisie-uitzendingen, maar staat het rechthebbenden vrij om zelf afspraken met de omroepen te maken. Hoe die opt-out precies wordt vormgegeven is op dit moment nog niet bekend, maar dit is onderwerp van gesprekken met omroepen en een aantal producenten en uitvoerend kunstenaars.

Vragen?
We begrijpen dat (de gevolgen van) het Atresmedia-arrest en Annex veel vragen kunnen oproepen. Wij zullen ons maximaal inspannen om de continuïteit op dit punt voor onze rechthebbenden te kunnen blijven waarborgen.

We hebben een pagina opgesteld met veel voorkomende vragen. Staat je vraag er niet tussen, stuur dan bij voorkeur een email naar servicedesk@sena.nl. We proberen je vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden. Zodra we meer informatie hebben over de voortgang zullen we je daarover informeren via onze website of nieuwsbrief.