Terug

Update Atresmedia: stem in met de annex of maak zelf afspraken met televisieomroepen

28-02-2023
atresmedia.png

Eerder berichtte Sena over het op 18 november 2020 door het Europese Hof van Justitie gewezen Atresmedia-arrest. Op basis van een wettelijke grondslag (artikel 7 Wet op de Naburige Rechten) int Sena bij muziekgebruikers de billijke vergoeding voor het gebruik van commercieel uitgebrachte fonogrammen, en verdeelt dit onder rechthebbenden. Die vergoeding incasseert zij onder andere voor rechthebbenden bij televisieomroepen en kabelmaatschappijen. Als gevolg van dit arrest is er onduidelijkheid over de verschuldigdheid van een vergoeding op basis van artikel 7 WNR.

Er zijn inmiddels ontwikkelingen die hieronder worden toegelicht.

Op 3 maart 2022 heeft het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) ingestemd met de gewijzigde exploitatieovereenkomsten, om zodoende voor rechthebbenden (uitvoerende kunstenaars en producenten) te kunnen blijven incasseren en reparteren voor het gebruik van commerciële fonogrammen die gebruikt worden in televisie-uitzendingen.

Hierna is er bezwaar ingesteld tegen het besluit van het CvTA. Sena is vervolgens met de partijen die bezwaar hebben gemaakt in gesprek gegaan. Dit heeft geresulteerd in werkafspraken met televisieomroepen. Hierdoor was Sena genoodzaakt om de exploitatieovereenkomsten opnieuw aan te passen. Deze aanpassingen zijn op 22 december 2022 door het CvTA goedgekeurd.

Afgesproken is dat rechthebbenden nog steeds door Sena vertegenwoordigd worden voor hun muziekgebruik in televisie-uitzendingen. Maar daarvoor moeten rechthebbenden Sena wel expliciet mandateren. Een onderdeel van de gewijzigde exploitatieovereenkomst is een opt-out regeling. Rechthebbenden kunnen hiervan gebruik maken als zij zelf afspraken willen maken met partijen die hun muziek willen gebruiken in televisie-uitzendingen. Als een rechthebbende gebruik maakt van de opt-out regeling betekent dit dat Sena de betreffende rechthebbende niet meer vertegenwoordigd voor muziekgebruik in televisie-uitzendingen.

Rechthebbenden die willen dat er voor hen niets verandert, moeten instemmen met de annex. Het instemmen met annex kan middels een bevestiging in MySena. Rechthebbenden worden hierop geattendeerd via een pop-up als je inlogt in MySena. Dit kan vanaf 4 april 2023. Op deze manier weet Sena dat zij kan blijven incasseren en reparteren voor het muziekgebruik in televisieprogramma’s. Rechthebbenden die nog geen exploitatieovereenkomst gesloten hebben, zullen vanaf 1 maart a.s. de gewijzigde exploitatieovereenkomst ondertekenen.

Vragen?
We begrijpen dat (de gevolgen van) het Atresmedia-arrest vragen kunnen oproepen. Wij zullen ons maximaal inspannen om de continuïteit op dit punt voor onze rechthebbenden te kunnen blijven waarborgen.

We hebben een pagina opgesteld met veel voorkomende vragen. Staat je vraag er niet tussen, stuur dan bij voorkeur een email naar servicedesk@sena.nl. We proberen je vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden. Het laatste nieuws kun je altijd lezen op onze website of via MySena.