Terug

Update Atresmedia fix

13-10-2023 t/m
atresmedia-logo.jpg

Sena werkt al geruime tijd aan een oplossing voor de problematiek die is ontstaan als gevolg van het Atresmedia-arrest van het Europese Hof van Justitie. Enkele Tv-zenders en kabeldistributeurs waren van mening dat het mandaat van Sena aangepast zou moeten worden, alvorens zij bereid waren overeenkomsten te verlengen. Naar aanleiding hiervan heeft Sena de exploitatieovereenkomsten uitgebreid met een annex, die inmiddels in groten getale geaccordeerd is door zowel rechthebbenden als buitenlandse zusterorganisaties. Dit was onderdeel van de gemaakte werkafspraken met Tv-zenders voor de periode 2022 tot en met 2024. Om het mandaat van Sena nog verder te verstevigen bestaat sinds de invoering van de Europese Digital Single Market Directive in 2019 de mogelijkheid om een verruimde licentie aan te vragen bij de overheid. Omdat onderhandelingen met de marktleider in kabeldistributie niet tot resultaat hebben geleid, is Sena in 2022 een juridische procedure gestart om duidelijkheid te verkrijgen over de wijze waarop het Atresmedia-arrest geïnterpreteerd dient te worden. Gezien deze nog voortdurende juridische onduidelijkheid heeft de Minister voor Rechtsbescherming er op advies van de landsadvocaat voor gekozen om - met het oog op mogelijke proces- en aansprakelijkheidsrisico’s – niet bij AMvB een verruimde licentie te verlenen.

Met ingang van de september betaling heeft Sena de repartitiegelden van de NPO Tv-zenders hervat. Voor alle voor commerciële doeleinden uitgebrachte fonogrammen, die uitgezonden worden op de NPO-zenders, wordt door Sena een vergoeding geïncasseerd en doorbetaald. De onderhandelingen met de commerciële Tv-zenders zijn nog niet afgerond. Het is de verwachting dat de commerciële Tv-zenders de programma categorie muziek in commercials uit zal sluiten van de Sena-licentie met ingang van 1 januari 2024. Zodra hier meer duidelijkheid over is volgt er weer een update.