Minutenwaarde fluctueert | Sena
Terug

Minutenwaarde fluctueert

15-12-2020
vinyl-1595847-1920-1280x640.jpg

Sena heeft in oktober van dit jaar voor het eerst haar reguliere nalevering ontvangen van gefingerprinte playlistregels over muziekjaar 2019. Tevens zijn in deze periode extra naleveringen ontvangen vanuit muziekjaar 2017 en 2018. Het goede nieuws hiervan is dat daardoor meer muziekminuten herkend zijn. Tegelijkertijd is een aantal lopende commentaren hiermee opgelost. Een ander gevolg van de naleveringen is wel dat de voor doorbetaling beschikbare vergoedingen verdeeld moeten worden over meer muziekminuten, waardoor de minutenwaarden van muziekjaren 2019 en eerder zijn gedaald. Nu we een beter beeld hebben van de effecten van de nalevering van de bestanden kunnen we hier naar de toekomst toe goed op inspelen. Een minutenwaardedaling – mocht deze nog voorkomen – zal dan beperkter zijn. De doorbetaling over muziekjaar 2020 staat tevens onder druk door de coronacrisis. Zo hebben wij bijvoorbeeld horeca die verplicht gesloten is geweest moeten compenseren. Ook radiostations zijn zwaar getroffen in hun advertentie-inkomsten. Wij betreuren de nadelige gevolgen die onze rechthebbenden nu hiervan ondervinden.