Jaarverslag 2021 gepubliceerd | Sena
Terug

Jaarverslag 2021 gepubliceerd

11-04-2022
afbeelding-jaarverslag.png

Velen van onze rechthebbenden hadden het als gevolg van de lockdowns zwaar in 2021. Datzelfde gold ook voor onze klanten, de gebruikers van muziek. Beiden hadden minder inkomsten door geannuleerde optredens en al dan niet gedwongen sluitingen. Daarbovenop kwamen de gevolgen van het RAAP-PPI arrest. Wij hebben hierover met veel rechthebbenden en muziekgebruikers gesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken bleek ook: crisis brengt creativiteit naar boven. Wij zagen talloze mooie, inspirerende initiatieven ontstaan. Soms uit pure overlevingsdrang, altijd uit passie voor de muziek. Muziekmakers en ondernemers zijn weerbaar in tijden van crisis. Wij zijn trots dat wij daar in 2021 een bijdrage aan hebben kunnen leveren. Dit en nog veel meer is te lezen in het jaarverslag dat Sena vandaag publiceert.

Financiële resultaten 2021
De coronapandemie had voor het tweede jaar op rij grote gevolgen voor onze inkomsten en doorbetalingen. Doordat de uitspraak van Dance definitief is geworden konden we, de vanuit het verleden gereserveerde gefactureerde licentie-inkomsten, laten vrijvallen. Dit tezamen met o.a. de toeslag die we voor RAAP-PPI hebben kunnen facturen heeft dat geleid tot een groei van 9,4 procent. De ontvangen licentie-inkomsten namen in 2021 echter af naar € 59,3 miljoen, een daling van 5,8 procent. De bruto doorbetaling op de Nederlandse incasso bleef vrijwel gelijk, € 52,4 miljoen. De bruto doorbetaling op de buitenlandse incasso daalde met 20,6 procent, dit is mede een gevolg van de incidenteel hogere doorbetaling in 2020. Tot slot komen de exploitatiekosten lager uit door een aantal eenmalige posten.

Arresten van het Europese Hof van Justitie
Zowel het RAAP-PPI arrest als het Atresmedia arrest van het Europese Hof van Justitie (EHvJ) uit 2020 hebben grote gevolgen. Dit was in 2021 goed merkbaar. Door het RAAP-PPI arrest mogen rechthebbenden uit non-EER staten niet meer worden uitgesloten van het recht op een billijke vergoeding. Onze rechthebbenden hebben dit gemerkt in hun doorbetalingen, omdat we sinds 2021 ook het voor gebruik van repertoire uit onder andere de Verenigde Staten, doorbetalen. Ook muziekgebruikers ondervonden de gevolgen van het RAAP-PPI arrest. De kosten voor een muzieklicentie stegen per 2021 met 12,5 procent.

Ook het Atresmedia arrest heeft een zwaar beslag gelegd op onze organisatie. Televisiezenders en distributeurs stelden zich op het standpunt dat zij een fors lagere vergoeding aan Sena verschuldigd zijn vanwege het feit dat zij slechts AV-werken uitzenden waarin de verwerkte muziek de status van fonogram zou hebben verloren. Er is veel energie gestoken in het tot stand brengen van een ‘Atresmedia-fix’. Een uitgebreide update over dit arrest is hier te lezen.

Steunfonds Rechtensector
Het Steunfonds Rechtensector is in 2020 als opvolger van het Noodfonds Muziek in het leven geroepen. Hiervan is € 2,3 miljoen beschikbaar gemaakt voor sociaal-culturele initiatieven van onze rechthebbenden. In ons jaarverslag is uitgebreid te lezen waar het geld specifiek aan besteed is.

Verbetering van processen
IRIS Web, ons web-enabled back-end systeem, is verder uitgebouwd. Ook voor de internationale uitwisseling van data hebben wij in 2021 belangrijke stappen gezet. De Virtual Repertoire Database (VRDB) is operationeel geworden. Datzelfde geldt voor het internationale producentenportaal Repertoire Data Exchange (RDx); de centrale hub waarin producenten op een plek hun repertoire- en rechteninformatie kunnen aanmelden. Wij verwachten de eerste, zij het nog zeer beperkte, uitwisseling van repertoiredata via RDx in 2022 te kunnen uitvoeren.

Download het jaarverslag