Jaarverslag 2019 gepubliceerd | Sena
Terug

Jaarverslag 2019 gepubliceerd

28-04-2020
beeld-jaarverslag-voor-op-site.png

In 2019 behaalde Sena stabiele financiële resultaten voor de door haar vertegenwoordigde artiesten, sessiemuzikanten, dirigenten, bands, koren, orkesten en muziekmaatschappijen. Daarnaast zijn in 2019 meerdere diensteninnovaties gestart en procesverbeteringen doorgevoerd om de kwaliteit van de dienstverlening aan rechthebbenden verder te verhogen. Dit en meer staat in het jaarverslag dat Sena vandaag publiceert. De goede resultaten over 2019 worden overschaduwd door de ingrijpende gevolgen van de Coronacrisis voor zowel onze rechthebbenden als de afnemers van een muzieklicentie. De jaarlijkse Vergaderingen van Aangeslotenen zijn vooralsnog uitgesteld tot 30 juni aanstaande.

Financiële resultaten 2019
Zowel de Nederlandse als de buitenlandse gefactureerde licentie-inkomsten stegen in 2019, respectievelijk met € 2,1 miljoen naar een totaal van € 64,5 miljoen en met € 372 duizend naar € 7,7 miljoen. De totale gefactureerde licentie-inkomsten kwamen uit op € 72,1 miljoen.
De bruto doorbetaling op de Nederlandse incasso is gestegen met € 1,2 miljoen. De bruto doorbetaling op inkomsten uit het buitenland is met € 3,3 miljoen gedaald, voornamelijk als gevolg van een inhaalslag in 2018 ten aanzien van doorbetalingen op de buitenlandse incasso van eerdere jaren.
De bruto exploitatielasten stegen in 2019 met € 279 duizend ten opzichte van 2018. Het netto kostenpercentage (netto exploitatielasten gedeeld door de totale gefactureerde Nederlandse licentie-inkomsten) steeg als gevolg daarvan met 0,2% naar 11,5%.

Diensteninnovaties
In 2019 zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan de Sena-app en aan de portal voor rechthebbenden, MySena. Er zijn testen uitgevoerd met de inzet van machine learning. De veelbelovende testbevindingen maken dat hieraan in 2020 een vervolg zal worden gegeven.
De standaardisering van de gegevensuitwisseling tussen buitenlandse zusterorganisaties is een belangrijke succesfactor voor collectieve beheersorganisaties binnen het mondiale muziek-ecosysteem. Naast de voortzetting van onze trekkersrol in het Virtual Repertoire Database (VRDB1) project is Sena één van de eerste organisaties die gebruik gaat maken van de Repertoire Data Exchange (RDx2).

Impact van de Coronacrisis
Zowel rechthebbenden als klanten van Sena worden hard geraakt door de Coronacrisis. Kort na de maartrepartitie is besloten dat alle medewerkers van Sena thuis gaan werken. De Sena licentie-inkomsten zullen in 2020 onder druk komen te staan, onder andere door de scherpe afname van de reclame-inkomsten bij de commerciële radio- en televisiezenders en omdat dance-evenementen tot 1 september a.s. geannuleerd zijn. In vele sectoren zijn bij ondernemers liquiditeitsproblemen ontstaan. In goede samenwerking met collega-CBO’s is besloten incassoactiviteiten op te schorten en zullen er compensatieregelingen moeten worden uitgewerkt zodra de duur en impact van de Coronacrisis in 2020 enigszins bepaald kunnen worden.

Steunmaatregelen
Voor artiesten en muzikanten die hun werkstroom abrupt tot stilstand hebben zien komen is een extra tranche van het Sena Muziekproductiefonds beschikbaar gesteld, initieel ter hoogte van € 0,2 miljoen. De urgente inkomensbehoefte van onze rechthebbenden blijkt uit het gegeven dat het aantal aanvragen dat is ingediend een waarde vertegenwoordigt van € 2,3 miljoen. Recent is besloten dat Sena € 1 miljoen beschikbaar stelt voor een noodfonds voor zowel performers als producenten dat binnenkort opengesteld wordt. Er wordt een beroep op de overheid gedaan om een substantiële aanvullende bijdrage te leveren aan het noodfonds omdat de generieke maatregelen van de overheid voor vele rechthebbenden ontoegankelijk en/of ontoereikend zijn.

1 VRDB is een database waar alle leden van SCAPR (de internationale koepelorganisatie voor collectieve beheersorganisaties voor performers) zowel hun lokale repertoire als hun speelgegevens uploaden en er vervolgens een automatische koppeling plaatsvindt.

2 RDx is een portal die gebouwd is in opdracht van IFPI/WIN (de mondiale belangenorganisaties voor muziekmaatschappijen) waarin repertoireclaims op één centrale plek gestandaardiseerd worden aangeleverd voor verwerking door organisaties zoals Sena.

Het volledige jaarverslag is hier te lezen.