Terug

Update RAAP-arrest

28-11-2023
1-1.png

Muzikanten en producenten uit de belangrijke Europese landen bundelen hun krachten om tot een oplossing te komen voor de gevolgen van het RAAP-arrest. Er dreigt 125 miljoen euro per jaar aan muziekinkomsten uit Europa te verdwijnen.

Voorname muzikanten en producenten uit de belangrijkste Europese muziekmarkten hebben zich verenigd om de EU dringend te vragen om met een wetgevende oplossing te komen voor de gevolgen van een gerechtelijke uitspraak die het risico loopt de Europese muzikanten en platenlabels elk jaar miljoenen euro's te kosten.

Het RAAP-arrest heeft geleid tot een aanpassing van de wetgeving die in Nederland in 2021 al van kracht is geworden. Hierdoor was het niet meer mogelijk het lang bestaande principe van materiële wederkerigheid toe te passen. Dit principe, een standaardregel in de WIPO Performances and Phonograms Treaty, heeft tientallen jarenlang een cruciale rol gespeeld bij het verhogen van het niveau van auteursrechtbescherming wereldwijd.

Sinds het vonnis in 2020 werd uitgesproken, heeft de Europese Commissie op verschillende momenten bezorgdheid geuit over de gevolgen van de uitspraak en duidelijk gemaakt dat zij van plan is een evenwichtige oplossing te vinden. Maar tot nu toe is er nog geen oplossing voorgesteld.

Met deze oproep dringen de ondertekenaars er bij de EU op aan nu met een flexibele oplossing te komen die lidstaten in staat stelt, maar niet verplicht, materiële wederkerigheid toe te passen.

Helen Smith, uitvoerend voorzitter van IMPALA (Europese vereniging van onafhankelijke muziekproducenten): "Het is de verantwoordelijkheid van de EU om te voorkomen dat Europese muzikanten en producenten elk jaar miljoenen verliezen aan de VS, die ervoor hebben gekozen deze rechten niet te beschermen. Er is nu een voorstel nodig om juridische zekerheid te herstellen, culturele diversiteit en Europese soevereiniteit te waarborgen. Dit moet gebeuren op een manier die lidstaten in staat stelt wederkerigheid toe te passen, terwijl er ook ruimte is voor landen met een ander systeem. We roepen de EU op om actie te ondernemen en ook meer druk uit te oefenen op de VS om hun niveau van bescherming te verhogen. Hun standpunt kost de wereldmuziekeconomie jaarlijks honderden miljoenen."

Will Maas, voorzitter van Ntb/Kunstenbond: "In Nederland, het eerste land dat stopte met het toepassen van wederkerigheid om aan de RAAP-uitspraak te voldoen, zien we een duidelijke en substantiële daling van de inkomsten voor Nederlandse en andere Europese muzikanten en producenten. Dit staat andere landen te wachten als er niets wordt gedaan. We hebben nu een oplossing nodig voordat de impact op muzikanten, producenten en culturele diversiteit nog groter wordt."

Muzikant en studioproducent Matthijs van Duijvenbode: "De tijd voor actie is nu. We hebben al te lang gewacht. De oplossing is duidelijk. Het Hof zelf zei dat wetgeving het principe van wederkerigheid kan herstellen. Dit moet dringend worden hersteld via doelgerichte wetgeving die wederkerigheid bevestigt en ook lidstaten de mogelijkheid biedt nationale behandeling of andere systemen toe te passen. Honderdduizenden muzikanten rekenen erop dat de EU het juiste doet, en zo snel mogelijk."