Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Muziek in het buitenland

Hoe werkt dat?

Hoe werkt onze incasso uit het buitenland

Sena heeft met een groot aantal buitenlandse collectieve beheersorganisaties (CBO's) overeenkomsten gesloten voor het claimen en doorbetalen van buitenlandse gelden. Op deze manier ben jij verzekerd van een zo hoog en nauwkeurig mogelijke claim wanneer jouw muziek in het buitenland gedraaid wordt. Wij werken hierbij voor muzikanten volgens twee methodes:

WERKWIJZE MUZIKANTEN:

Methode 1: de Virtual Repertoire Database (VRDB)
VRDB staat voor Virtual Repertoire Database en is een initiatief van de internationale brancheorganisatie voor naburige rechtenorganisaties, SCAPR. Deze wereldwijde repertoiredatabase heeft het doel om de uitwisseling tussen CBO’s te verbeteren.

Sinds 2021 zijn een reeks CBO’s gestart met de uitwisseling via deze centrale database. Iedere CBO uploadt haar speellijsten en repertoire naar VRDB, waarbinnen een ‘match’ wordt gemaakt tussen de speelgegevens en het repertoire. Zodoende wordt er automatisch voor bij alle participerende CBO’s geclaimd en heeft iedere CBO toegang tot dezelfde claims.

Methode 2: speellijsten uitwisselen
Met de CBO’s die nog niet in de VRDB participeren wisselt Sena claims uit op basis van speellijsten en claimbestanden.

Stap 1
Wij ontvangen van alle CBO's eens per jaar een lijst met daarop alle gespeelde tracks die gedurende een bepaald jaar zijn gedraaid.

Stap 2
Vervolgens matchen wij de buitenlandse speelgegevens met ons eigen repertoirebestand. Daarna sturen wij de claims per titel naar de buitenlandse CBO. Dit doen wij voor alle rechthebbenden die ons een mandaat hebben gegeven om voor hen in een bepaald land te claimen. De claims versturen we meestal in de tweede helft van het jaar. Daarnaast controleren we ontbrekende claims uit de portals van de buitenlandse CBO's. Zo zorgen we voor een zo volledig en nauwkeurig mogelijke claim.

Stap 3
De buitenlandse CBO verwerkt onze claimgegevens en betaalt de vergoedingen per rechthebbende conform haar eigen repartitiereglement.

Stap 4
Sena betaalt de vergoedingen uit het buitenland na ontvangst tijdens de eerstvolgende betalingsronde door (maart, juni, september of december).

 

WERKWIJZE PRODUCENTEN:
Bij de CBO’s die voor producenten actief zijn ontvangen wij in de meeste gevallen geen speellijsten, maar registreren wij het repertoire bij de buitenlandse CBO, op basis de bij Sena geregistreerde mandaten en 'rechten per titel per land'.
De betreffende CBO maakt een match tussen het door geregistreerde repertoire en hun speelgegevens, op basis waarvan Sena voor deze recordings wordt betaald.

Sena betaalt de vergoedingen uit het buitenland na ontvangst tijdens de eerstvolgende betalingsronde door (maart, juni, september of december).