Werkwijze muziek in het buitenland | Sena
Social Facebook Instagram Twitter LinkedIn Youtube

Muziek in het buitenland

Hoe werkt dat?

Hoe werkt onze incasso uit het buitenland

Sena heeft met een groot aantal buitenlandse collectieve beheersorganisaties (CBO's) overeenkomsten gesloten voor het claimen en doorbetalen van buitenlandse gelden. Op deze manier ben jij verzekerd van een zo hoog en nauwkeurig mogelijke claim wanneer jouw muziek in het buitenland gedraaid wordt. Wij werken hierbij als volgt:

Stap 1

Wij ontvangen van alle CBO's die voor muzikanten actief zijn, met uitzondering van de Franse ADAMI, eens per jaar een lijst met daarop alle gespeelde tracks die gedurende een bepaald jaar zijn gedraaid. Bij CBO's die voor producenten actief zijn dienen wij claims in namens de independent producenten, op basis van het repertoire van de bij ons geregistreerde mandaten  en 'rechten per titel per land'-data.

Stap 2

Vervolgens matchen wij de buitenlandse speelgegevens met ons eigen repertoirebestand. Daarna sturen wij de line-up informatie per titel naar de buitenlandse CBO. Dit doen wij voor alle rechthebbenden die ons een mandaat hebben gegeven om voor hen in een bepaald land te claimen. De claims versturen we meestal in de tweede helft van het jaar. Als extra controle voeren we checks op ongeclaimde tracks uit in de portals van de buitenlandse CBO's. Zo zorgen we voor een zo volledig en nauwkeurig mogelijke claim.

Stap 3

De buitenlandse CBO verwerkt onze claimgegevens en maakt de vergoedingen per rechthebbende - conform haar eigen repartitiereglement - aan ons over.

Stap 4

Wij betalen de vergoedingen uit het buitenland na ontvangst tijdens de eerstvolgende betalingsronde door (maart, juni, september of december).