Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Voice

 

Over Voice

Alle Nederlandse collectieve beheersorganisaties voor auteurs- of naburige rechten (cbo's) zijn aangesloten bij brancheorganisatie VOI©E, de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren.

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk, wat door VOI©E in het leven is geroepen. Dit CBO-Keurmerk stelt onder andere eisen aan de inzichtelijkheid en de volledigheid van gebruikersvoorwaarden. VOI©E ziet er op toe dat alle leden het keurmerk naleven.

Bovendien streeft VOI©E ernaar het begrip voor de uitoefening van het auteursrecht en de naburige rechten te vergroten. Dit doet zij onder andere door de informatie over de werkwijze van haar leden te verbeteren. Daarnaast is VOI©E centraal aanspreekpunt voor het bedrijfsleven als het gaat om auteursrecht en naburige rechten en kan men bij VOI©E terecht met kritiek of klachten.

In VOI©E zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:

 • Sena
 • BumaStemra
 • Videma
 • NORMA
 • STAP
 • Stichting De Thuiskopie 
 • Stichting Reprorecht
 • Stichting PRO
 • Stichting Lira
 • Stichting Leenrecht
 • SEKAM
 • VEVAM
 • Pictoright
 • StOPnl
 • SVVP
 • SCGO

Meer informatie over VOI©E