Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Missie en Visie

Missie

Sena stelt zich ten doel bij muziekgebruikers bewustwording van de waarde van muziek te creƫren, om voor rechthebbenden - (inter)nationale performers en producenten - een eerlijke vergoeding te incasseren, die zo snel en correct als mogelijk wordt doorbetaald tegen zo laag mogelijke kosten.

Visie

Vanuit de passie voor muziek en de betrokkenheid bij rechthebbenden, muziekgebruikers en elkaar, streven wij naar meer transparantie, efficiency en service. Wij leveren maatwerk waar nodig. Hiermee streven wij naar intensivering van de samenwerking met zusterorganisaties, met name ook internationaal. Goed werkgeverschap is hierbij randvoorwaardelijk; trots op de eigen organisatie is een logisch gevolg.

Vanuit onze kracht spelen wij flexibel in op belangrijke ontwikkelingen in de (internationale) muzieksector, technologische ontwikkelingen en regelgeving op het gebied van auteurs- en naburige rechten. De materiele alsook de immateriƫle doelen van onze rechthebbende worden hierdoor optimaal gefaciliteerd. Sena wil internationaal verder groeien tot een gerespecteerde CBO met een hechte achterban. Hierbij verwerken wij grote hoeveelheden data en vervullen we een voortrekkersrol op het gebied van onderzoek naar de impact van zakelijk muziekgebruik.