Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

‘Wat doet Sena met het geld dat ik voor mijn licentie betaal?’

 

Wat doet Sena met het geld?

‘Wat doet Sena met het geld dat ik voor mijn licentie betaal?’ ‘Waarom moet ik betalen voor het afspelen van muziek?’ ‘Waarom betaal ik zowel aan Buma als Sena?’ We krijgen regelmatig vragen binnen van muziekgebruikers: van ondernemers in de horeca en retail tot in de financiële dienstverlening en zorg. In deze rubriek komen de antwoorden op veelgestelde vragen aan bod. Deze keer zoomen we in op wat Sena doet met het geld dat muziekgebruikers voor hun licentie betalen.

Sena betaalt het geld dat u voor uw licentie betaalt door aan muzikanten en producenten. Op die manier krijgen zij de vergoeding waar zij recht op hebben, omdat hun muziek is gebruikt in een onderneming of op radio en televisie.

De hoogte van vergoedingen bepalen
Sena wil zo snel mogelijk en zo nauwkeurig mogelijk geld uitbetalen aan de muziekmakers. Hiervoor moet wel berekend worden welke rechthebbenden recht hebben op welke vergoeding. Dit gebeurt via vier wegen:

1) Speellijsten van radio- en televisiezenders
Sena verwerkt momenteel de speellijsten (playlists) van 43 radio- en televisiezenders. In de praktijk betekent dit dat de playlists van vrijwel alle landelijke commerciele en regionale en publieke RTV-stations worden verwerkt. Op deze speellijsten staat onder meer welke muziek, hoelang, op welke dag en op welke tijd is gedraaid. Met die informatie worden de vergoedingen berekend, waarbij er verschil zit tussen vergoedingen voor primetime en non-primetime (tussen 00.00 en 18.00 uur).

2) Speellijsten van achtergrondmuziekleveranciers
Daarnaast verwerkt Sena de speellijsten van achtergrondmuziekleveranciers. Dit zijn leveranciers die uit hun databases muziek streamen naar onder andere horeca. Van ongeveer 1500 horecagelegenheden wordt het muziekgebruik uit die speellijsten opgeslagen.

3) Marktonderzoek bedrijven
Omdat het ondoenlijk is voor ondernemers – zoals kantoren, winkels en horeca – om bij te houden welke muziek ze precies wanneer draaien, houdt Sena samen met Buma twee keer per jaar een marktonderzoek onder 2400 bedrijven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Intomart GfK en hieruit komt een representatief beeld naar voren van welke bron er wordt geluisterd.

4) Downloads en data van online media
Binnen de nieuwe media zijn wereldwijd allerlei data van legale muziekdownloads beschikbaar. De data van legale downloads in Nederland krijgt Sena via GfK. Deze lijst wordt door Sena gebruikt om het muziekgebruik van online media te berekenen en om een deel van de ontvangen licentie-inkomsten te verdelen. Data van YouTube en Spotify worden niet door Sena gebruikt. Dit zijn exploitatievormen waarbij het gaat om ter beschikking stelling; die rechten liggen exclusief bij de producenten.

Wie krijgt wat?
Wanneer Sena heeft berekend wat de hoogte van de vergoeding is, wordt dit geld verdeeld over artiesten en producenten: deze verdeling is 50/50. Omdat er vaak meerdere artiesten meewerken aan een muziekstuk, verdeelt Sena de 50 procent van de vergoeding voor artiesten vervolgens weer over meerdere artiesten. Hiervoor hanteert Sena een puntensysteem, waarbij de hoofdartiest meer punten krijgt dan een sessiemuzikant. In het repartitiereglement leest u er meer over.


'Waarom betaal ik zowel aan Buma als Sena?’ Lees het antwoord hier!