Terug

IFPI en WIN kondigen industrie-overstijgende datasamenwerking aan

22-10-2019
innovatieve-vormen-van-big-data-analyse.jpg

Onder leiding van overkoepelende brancheorganisaties IFPI en WIN wordt er gewerkt aan de Repertoire Data Exchange (RDx). IFPI en WIN komen hiermee tegemoet aan de wens van de wereldwijde muziekindustrie om nauwer samen te werken op repertoirevlak. RDx is een centrale plaats waar muziekmaatschappijen en naburige rechtenorganisaties repertoiredata kunnen registreren en inzien. Deze data zijn leidend voor een optimalisatie van de doorbetaling van vergoedingen aan wereldwijde muziekmakers. De datakwaliteit is gegarandeerd door de uniformering en standaardisatie van de dataregistratie en de toegankelijkheid voor alle betrokken partijen. De (technische) uitvoering is ondergebracht bij naburige rechtenorganisatie PPL (Verenigd Koninkrijk). Sena is een van de initiatiefnemers en is nauw betrokken bij de totstandkoming van RDx. De uitrol van RDx staat gepland voor 2020.