Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Bronbelasting

 

Bronbelasting

Bronbelasting betaal je wanneer je inkomsten over je muziek uit het buitenland ontvangt. ls jouw muziek in het buitenland gedraaid wordt, incasseert Sena ook daar een vergoeding voor je. Een aantal buitenlandse rechtenorganisaties houdt op die vergoeding bronbelasting in. In sommige gevallen kun je de ingehouden belasting terugkrijgen.

Welke landen houden bronbelasting in?

We streven ernaar om de buitenlandse vergoeding zonder bronbelasting of tegen de geldende minimale percentages te incasseren. Toch houden sommige buitenlandse rechtenorganisaties bronbelasting in. Dit komt bijvoorbeeld door lokale wetgeving of door een bestaand belastingverdrag tussen Nederland en het land van inhouding. Voor rechthebbenden met een verblijfsadres in Nederland geldt dit voor onder andere de Verenigde Staten, Finland, Italië, Oostenrijk en Polen. Voor rechthebbenden die buiten Nederland wonen komen daar ook nog de landen Duitsland en Spanje bij.

Meer weten over belastingverdragen? Ga naar de site van de Belastingdienst

Voorkomen van bronbelasting uit de Verenigde Staten
Wij proberen altijd een zo hoog mogelijke vergoeding voor je te realiseren. We kunnen inhouding van bronbelasting op gelden uit de Verenigde Staten voorkomen. Wil je dat er op jouw vergoeding uit de VS geen bronbelasting wordt ingehouden? Vul dan het juiste formulier in. 

Terugvordering of verrekening van bronbelasting uit andere landen

Het is onder voorwaarden mogelijk om ingehouden bronbelasting terug te vorderen of te verrekenen met in Nederland betaalde belasting. De voorwaarden hiervoor verschillen per land. Neem hiervoor contact op met je belastingadviseur. Sena kan je hier helaas niet bij helpen.

Disclaimer: Sena tracht zo volledig en juist mogelijk te informeren over het bovenstaande onderwerp. Zij staat echter niet in voor de in dit bericht verwerkt informatie van derden. Wij raden u dan ook aan u te laten adviseren door een belastingadviseur ten aanzien van alle (internationale) fiscale aspecten verbonden aan, kort gezegd, de door Sena uitgevoerde incasso en uitbetaling.