Wijziging deelrepartitiereglement uitvoerende kunstenaars | Sena
Terug

Wijziging deelrepartitiereglement uitvoerende kunstenaars

01-01-2021
repartitiereglement-1.png

Wijziging deelrepartitiereglement uitvoerende kunstenaars Sena

Het College van Toezicht Auteurs- en Naburige rechten heeft op 7 september 2020 de voorgestelde wijzigingen in het deelrepartitiereglement uitvoerende kunstenaars van Sena goedgekeurd, nadat de Raad van Aangeslotenen de voorgestelde wijzigingen op 13 maart 2020 heeft vastgesteld en de Vergadering van Aangeslotenen op 30 juni 2020 positief met de wijzigingen heeft ingestemd. Het gewijzigde deelrepartitiereglement is per 1 januari 2021 van kracht.

De wijzigingen betreffen een verduidelijking van een aantal begrippen die zijn opgenomen in artikel 7 van het deelrepartitiereglement.