Terug

Vergaderingen van Aangeslotenen 2024


10-05-2024
naamloos.jpg

Op 7 mei vonden de jaarlijkse Vergaderingen van Aangeslotenen van de secties Producenten en Uitvoerende Kunstenaars van Sena plaats in TivoliVredenburg te Utrecht. Er werd tijdens deze bijeenkomsten verantwoording afgelegd over het in 2023 gevoerde beleid.

Samenstelling Raad van Aangeslotenen

Tijdens deze vergaderingen werden bij de sectie Producenten Bob Vos en Cedric Muyres (her)benoemd als sectie-afgevaardigden. Bij de sectie Uitvoerende Kunstenaars werden Marc Swemle en Arriën Molema verkozen. De benoemingen gaan in per 1 juli a.s.

Sterke financiële prestaties

Het Bestuur van Sena presenteerde de jaarcijfers over 2023. De gefactureerde licentie-inkomsten hebben een nieuwe recordhoogte bereikt van 89,6 miljoen euro. De ontvangen licentie-inkomsten zijn met 27,6% gestegen naar 96,9 miljoen euro. Het inhoudingspercentage van 13% is met terugwerkende kracht verlaagd naar 11%.

Kijk hier voor meer informatie