Terug

Update RAAP arrest - 8 april 2024

08-04-2024
artists-and-labels-urge-eu-to-take-action-2-.png

Voorafgaand aan de Europese verkiezingen dringen muzikanten en producenten er bij de Europese Commissie op aan om "orde op zaken te stellen" met betrekking tot de overdracht van uitzend- en uitvoeringsgelden die uit Europa worden weggehaald.

Met nog maar twee maanden te gaan tot de Europese verkiezingen bundelen artiesten en labels uit heel Europa opnieuw hun krachten en roepen ze de Europese Commissie op om met een duidelijk voorstel te komen om de gevolgen van de EU "RAAP"-zaak met betrekking tot de uitzend- en publieke uitvoeringsrechten aan te pakken.

In het RAAP-oordeel van 2020 heeft het Hof van Justitie van de EU aangegeven dat de Richtlijn betreffende de publieke uitvoeringsrechten van muziekartiesten en producenten zou kunnen worden gewijzigd om het lang bestaande principe van wederkerigheid, voortvloeiend uit de internationale auteursrechtverdragen, te bevestigen.

Deze aanpak zou de handelsdruk binnen de EU handhaven en de jaarlijkse overdracht van 125 miljoen euro van de Europese muzieksector naar de VS en andere landen stoppen die deze basisbeschermingen niet bieden in hun nationale auteursrechtwetgeving. Dit kan op een evenredige manier worden gedaan met een geharmoniseerd kader dat ook landen tegemoetkomt die momenteel een ander systeem toepassen.

De Europese Commissie heeft gezegd dat ze het probleem erkent en de muzieksector, EU-regeringen en leden van het Europees Parlement hebben herhaaldelijk gewezen op de noodzaak om dit dringend aan te pakken. Er is een duidelijk signaal nodig dat dit gaat gebeuren vóór het einde van het mandaat van de huidige Europese Commissie, bijna vier jaar nadat het vonnis is uitgesproken.

Helen Smith, uitvoerend voorzitter van IMPALA (Europese vereniging van onafhankelijke muziekbedrijven), zei: "Met het einde van de huidige EU-wetgevende periode nu nog maar enkele weken verwijderd, willen we de besluitvormers eraan herinneren om "hun zaakjes op orde te krijgen". De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de huidige commissie, niet bij de volgende. Als we resultaten kunnen boeken op het gebied van AI, kunnen we dat ook doen op het gebied van RAAP. Er is nu een voorstel nodig om de juridische zekerheid te herstellen en te voorkomen dat Europese artiesten en producenten meer dan €1 miljard verliezen in het komende decennium aan de VS, die ervoor hebben gekozen deze rechten niet te beschermen".

MEP Tomasz Frankowski, Europees Parlement, merkte op: "De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het aanpakken van deze situatie binnen een redelijke termijn. Samen met verschillende van mijn collega's houden we het proces nauwlettend in de gaten en hebben we de Commissie herhaaldelijk gevraagd hoe ze dit van plan zijn aan te pakken. Zorgen zijn erkend, maar nu is het tijd voor actie. We zijn dit verschuldigd aan onze artiesten en muziek-MKB'ers".

Will Maas, voorzitter Ntb/Kunstenbond (Nederlandse vakbond voor musici), vervolgde: "Als er niet snel iets wordt gedaan, zullen de inkomsten voor Europese artiesten blijven dalen, totdat velen niet langer in staat zullen zijn om van hun muziek te leven. Er is nu actie nodig, dit is een no-brainer, niets doen is als in ons eigen voet schieten terwijl de EU er alles aan zou moeten doen om haar soevereiniteit te waarborgen en culturele diversiteit te beschermen".

Helen Smith besloot: "Er komt een groeiende hoeveelheid juridische meningen uit verschillende delen van Europa die bevestigen dat de wetgeving op een evenredige manier kan worden verduidelijkt, waardoor harmonisatie wordt bevorderd, rekening houdend met de diversiteit van nationale benaderingen, zoals bij andere punten van het auteursrecht. Europese artiesten en producenten vragen hierom, Europese regeringen vragen hierom, het Europees Parlement vraagt hierom, nu is het tijd voor de Europese Commissie om met een gebalanceerde oplossing naar voren te komen. Daarnaast vragen we de EC om de handelsdruk op de VS te prioriteren om deze basisbeschermingen in hun binnenlandse wetgeving te introduceren".

De oproep van Europese artiesten en onafhankelijke labels van vandaag komt voor twee belangrijke mijlpalen op de auteursrechtagenda van de EU: de volgende vergadering van de werkgroep auteursrecht van de Raad van de EU, die op 10 april in Brussel plaatsvindt, waar de RAAP-zaak zal worden besproken, en de volgende vergadering van EU-ministers van Cultuur op 13 mei. Onze oproep valt ook samen met de Belgische EU-voorzitterschapsconferentie over auteursrecht, die plaatsvindt op 8-9 april in Namen, gericht op de vergoeding van auteurs en uitvoerende kunstenaars in de creatieve industrieën.