Terug

Steunfonds Rechtensector van start met miljoenensteun van OCW

01-09-2020
logo-federatie-auteursrecht-belangen.png

Op 1 september is bekend geworden dat minister Van Engelshoven van OCW 5 miljoen euro subsidie verleent aan het Steunfonds Rechtensector van de Federatie Auteursrechtbelangen. De uitvoerende organisaties van rechthebbenden dragen zelf ook 5 miljoen bij, waardoor nu 10 miljoen euro beschikbaar is om het creatieve proces van de totstandbrenging van (nieuwe) werken (boeken, journalistieke werken, beeld, muziek en films) in deze voor de sector zo moeilijke tijden te stimuleren.

De Federatie Auteursrechtbelangen, met de drie aangesloten koepels Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en de vereniging van collectieve beheersorganisaties (VOI©E), heeft het initiatief genomen om professionals in de rechtensector financieel bij te staan nu activiteiten waaraan zij inkomsten ontlenen grotendeels stil zijn gevallen.

De aan het steunfonds deelnemende collectieve beheersorganisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende met OCW-gelden gesubsidieerde projecten:

  • het Muziekproductiefonds, uitgevoerd door Sena, voor performers en producenten van muziek;
  • het Investeringsfonds muziek (onder de verantwoordelijkheid van Buma/Stemra, uitgevoerd door Buma Cultuur) voor componisten, tekstschrijvers en uitgevers van muziek;
  • het Pictoright steunfonds voor beeldend kunstenaars, fotografen en andere beeldmakers;
  • het NORMA Corona Fonds voor uitvoerende kunstenaars;
  • het Stichting Lira Fonds is verantwoordelijk voor de Startgeldregeling voor Scenarioschrijvers en de Regeling Nieuwe Projecten en Werkbeurzen Auteurs, beiden uitgevoerd door de Stichting Steunfonds Auteurs, alsmede voor de Regeling Steunfonds Freelance Journalisten, uitgevoerd door de Stichting MatchingFonds van De Coöperatie;
  • Het VEVAM-fonds Noodsteun voor regisseurs, uitgevoerd door Stichting VEVAM Fonds.