Terug

Solidariteit in tijden van crisis

07-05-2020
solidariteit2.png

Als gevolg van de maatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd in het kader van de intelligente lock-down worden muziekprofessionals, zowel artiesten en muzikanten als producenten, enorm getroffen. De Raad van Aangeslotenen is onmiddellijk in actie genomen door gezamenlijk een extra tranche van het Muziekproductiefonds beschikbaar te stellen. De repartitiebetaling van maart kon ongewijzigd uitgevoerd worden. Op meerdere fronten is sinds 15 maart hard gewerkt om steunmaatregelen te organiseren. Er wordt vanuit vele sectoren een beroep gedaan op de overheid. De culturele sector komt er daarbij tot op heden bekaaid vanaf. Voor de muziekprofessionals die weer onderdeel uitmaken van de culturele/creatieve sector zijn de generieke overheidsmaatregelen (TOZO, TOGS en NOW) in veel gevallen niet toegankelijk of bieden zij onvoldoende soelaas.

Noodfonds Muziek
De samenwerking is gezocht met de collega’s van Buma/Stemra. Dat heeft geleid tot de oprichting van een Noodfonds Muziek en de uitvoering van een onderzoek onder muziekprofessionals om een beter inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken. In gezamenlijkheid met alle collectieve beheersorganisaties verenigd binnen VOI©E is door de Federatie Auteursrechtbelangen het initiatief genomen tot een lobby richting het ministerie van OCW om ook een bijdrage te doen aan het Noodfonds Rechtenorganisaties waar het Noodfonds Muziek deel van uit maakt.

Aan de vooravond van het hoogseizoen
Het is van groot belang dat duidelijk gemaakt blijft worden dat de muziekindustrie een sterk seizoensgebonden sector is die aan de vooravond stond van het hoogseizoen. Dat er zeer veel ZZP’ers werkzaam zijn in deze sector die geen vaste bedrijfslocatie hebben, hun werkzaamheden op diverse plekken uitvoeren en doorgaans met aanzienlijke vaste kosten geconfronteerd worden. De investeerders in muziekproducties zien dat een groot deel van hun activiteiten noodgedwongen stilgevallen zijn. Hoe langer die periode duurt, des te groter de problematiek wordt. Er kunnen op dit moment ook vrijwel geen investeringen gedaan worden die ervoor zorgen dat er nieuw aanbod van nieuw product gaat komen in de komende maanden. Daarnaast zullen er uitgestelde effecten optreden omdat de inkomsten van Sena als gevolg van de coronacrisis een forse terugval zullen laten zien, waardoor de betalingen in de komende kwartalen lager zullen worden.

Solidariteit
Onderstaand geven we een overzicht van de activiteiten die door organisaties die de belangen van zowel artiesten en muzikanten als producenten vertegenwoordigen, in gang zijn gezet. Wij nodigen alle rechthebbenden van Sena vooral uit om deze uitingen verder te verspreiden binnen hun netwerk en via hun sociale mediakanalen. Beide categorieën rechthebbenden, uitvoerende kunstenaars en producenten, kampen met de consequenties van de coronacrisis. Dat vraagt om solidariteit.
www.achterdeschermen.nl

www.decreatievecoalitie.nl

www.noodfondsmuziek.nl

De voorwaarden voor het Noodfonds Muziek dat toegankelijk is voor zowel uitvoerende kunstenaars als producenten, zullen zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. De secties van de Raad van Aangesloten blijven zich onverstoorbaar inzetten om waar mogelijk de schade te beperken en perspectief te bieden. Met als doel het behoud van een gezonde, veelzijdige muzieksector.