Terug

Oproep: EU-brede enquête

12-06-2024
online-enquete.jpg

Neem deel aan een EU-brede enquête onder auteurs en uitvoerende kunstenaars over contractuele praktijken.

Hierbij maken wij onze rechthebbenden attent op een EU-breed onderzoek dat is gelanceerd in het kader van de studie over contractuele praktijken die van invloed zijn op de overdracht van auteursrechten en naburige rechten, in opdracht van het directoraat-generaal Communicatienetwerken, Content en en Technologie (DG CNECT) van de Europese Commissie.

Het onderzoek is gericht op het: 

  • verzamelen van informatie en bewijsmateriaal over de contractuele praktijken die gepaard gaan met een overdracht van auteursrechten of naburige rechten, en het beoordelen van de gevolgen ervan;
  • in kaart brengen van de toepasselijke regels op internationaal, nationaal en EU-niveau en het analyseren van deze contractuele praktijken vanuit juridisch oogpunt;
  • identificeren van mogelijke manieren om de in het onderzoek geïdentificeerde problemen aan te pakken.

Als onderdeel van het onderzoek is een online-enquête gepubliceerd die zich voornamelijk richt op auteurs en uitvoerende kunstenaars in alle creatieve sectoren, met als doel trends in contractuele praktijken op het gebied van de overdracht van rechten vast te leggen en de impact van dergelijke praktijken op auteurs en uitvoerende kunstenaars te inventariseren.

De enquête is toegankelijk via de volgende link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DGCNECT_Copyright_Survey

Het invullen duurt circa 10/15 minuten. De enquête blijft beschikbaar, in het Engels, tot 21 juni. Jouw ervaring en kennis zijn belangrijk voor de beleidsmakers in Brussel om een goed begrip te krijgen van de dynamiek van contractuele praktijken en hun impact op auteurs en uitvoerende kunstenaars.

Hartelijk dank alvast voor je medewerking!

Sena