Minutenwaarde fluctueert 2022 | Sena
Terug

Minutenwaarde fluctueert 2022

21-01-2022
Knoppen mengpaneel

Eind 2020 berichtten wij over de daling in de minutenwaarden van muziekjaren 2019 en eerder.

Ook aan het eind van 2021 hebben wij naleveringen van gefingerprinte playlistregels (waaronder wederom over muziekjaren 2019 en eerder) ingelezen, waardoor er meer muziekminuten herkend zijn. Het herkennen van meer muziekminuten betekent dat de beschikbare vergoedingen over meer minuten verdeeld moeten worden, waardoor de minutenwaarde daalt. 

Er is een buffer aanwezig voor die aanpassingen op de playlists. Met fingerprinting worden er meer muziekminuten geïdentificeerd en houden we rekening met soundfiles die gaande het jaar nog aangeleverd worden, waardoor er nog meer muziekminuten herkend worden. Echter zijn de buffers niet voldoende gebleken om deze aanpassingen op te vangen.

Wij spelen nu beter in op de effecten van de nalevering door onze buffers hoger te houden voor de jaren waar we nog incasso over krijgen. Helaas hebben we ook nog te maken met de druk van de coronacrisis waardoor vergoedingen/inkomsten, van sectoren die op last van de overheid gesloten waren, lager zijn uitgevallen. Wij betreuren de nadelige gevolgen die onze rechthebbenden hiervan ondervinden.