Terug

Mededeling over de ‘Corona’-tranche van het Sena Performers Muziekproductiefonds

elpee.jpg

De aanvraagronde voor onze extra ‘Corona’-tranche is gesloten en er zijn nog nooit zoveel aanvragen ingediend als nu.

Aanvragers moeten er rekening mee houden dat we helaas niet iedereen kunnen honoreren en een aantal aanvragen slechts ten dele kunnen honoreren. Het beoordelen van de aanvragen zal bovendien meer tijd in beslag nemen dan de vooraf gemelde deadline voor de beoordeling van 23 april aanstaande. Helaas kunnen we ook niet communiceren over individuele afwijzingen of lager dan aangevraagde toewijzingen. Alleen als u een vraag heeft die echt niet kan wachten kunt u een e-mail sturen naar sociaalcultureel@sena.nl. Wij beantwoorden telefonisch geen vragen. We hopen dat u daar begrip voor heeft.

Dit neemt niet weg dat de aanvragen die we binnen gekregen hebben ons vrolijk stemmen. Het is een inspirerende gedachte dat er in deze onzekere tijd toch ook mooie dingen gemaakt worden. Fijn dat wij daar op deze bescheiden wijze een bijdrage aan kunnen leveren.