Terug

Maatregelen voor rechthebbenden en klanten van Sena in verband met Coronacrisis

30-03-2020
corona-update.jpg

Sena is, naast het besluit tot de reeds aangekondigde extra tranche van het Muziekproductiefonds, met onder andere Buma/Stemra in gesprek om te komen tot een noodfonds. Gesprekken met andere partijen lopen nog op dit moment. De komende weken hopen wij te overleggen met de overheid en vragen wij ook de regering substantieel bij te dragen. Uitgangspunt is een fonds dat moet dienen om de nood te verlichten van rechthebbenden die ondanks de generieke overheidsmaatregelen in problemen komen. Uiteraard is daarbij van belang dat de middelen aanvullend zijn op generieke steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen en daaraan niet in de weg staan of voor in de plaats komen. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Evenals de cultuursector ondervinden ook andere bedrijfssectoren verregaande gevolgen van de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het Coronavirus terug te dringen. Buma/Stemra, Sena en Videma hebben gezamenlijk besloten om bedrijven, instellingen en winkels die als gevolg van deze maatregelen verplicht gesloten zijn, vrij te stellen van betaling over deze sluitingsperiode, tenzij er door de overheid gecompenseerd wordt. Op dit moment is onduidelijk hoe lang de maatregelen zullen duren en op welke manier er mogelijk compensatie zal plaatsvinden. Buma/Stemra, Sena en Videma gaan met klanten en hun vertegenwoordigers in gesprek om tot passende oplossingen te komen. In een later stadium zullen wij u over de uitkomst hiervan informeren.