Terug

Maart-betaling verricht & update

20-03-2020
bankrekening-muzikant-viool.jpg

De Coronacrisis heeft een enorme impact - voor onze rechthebbenden, voor onze klanten. De Raad van Aangeslotenen heeft dinsdag 17 maart aangekondigd een extra tranche van het Muziekproductiefonds beschikbaar te stellen. De sectie Uitvoerende Kunstenaars heeft besloten een coulanceregeling toe te passen op festivals en liveprojecten die vanuit het Sena Performers Fonds een toekenning hadden gekregen. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan meer steunmaatregelen voor rechthebbenden. Horecabedrijven en (sport)scholen hebben hun deuren op last van de overheid moeten sluiten en in de retailbranche zijn de omzetten van veel winkels ingestort en dancefestivals moeten worden geannuleerd. Wij zijn met diverse brancheorganisaties in contact geweest en er zijn voorlopige afspraken gemaakt om hen te helpen, binnen de mogelijkheden die ons gegeven zijn. Allemaal voorbeelden van solidariteit en daadkracht. Er ontstaan ook mooie initiatieven: de oproep aan de radiozenders om repertoire van Nederlandse rechthebbenden te draaien ondersteunen wij van harte. De schade voor de Nederlandse economie zal aanzienlijk worden, de gezamenlijke collectieve beheersorganisaties verenigd in VOI©E zullen ook als sector waar mogelijk en noodzakelijk aanspraak maken op compensatieregelingen van de overheid.

Maart-betaling
De medewerkers van Sena hebben zich allemaal onveranderd met volle energie ingezet om, veelal van huis uit, de processen te waarborgen en vragen van rechthebbenden en klanten te beantwoorden. Wij kunnen hierbij bevestigen dat de maart-betaling vandaag ongestoord is uitgevoerd. Deze betalingen moeten dit weekend op de bankrekeningen van onze rechthebbenden zijn bijgeschreven. Indien er vragen zijn over de maart-afrekening verzoeken wij die zoveel mogelijk per e-mail te stellen. Een antwoord kan mogelijk iets langer duren dan wij graag zien. Wij hopen op begrip te mogen rekenen daarvoor.

Vergaderingen van Aangeslotenen uitgesteld
Wij hebben moeten besluiten om de Vergaderingen van Aangeslotenen die gepland stonden in mei uit te stellen en wij richten ons nu op een datum eind juni. Zodra er meer bekend is over de nieuwe datum informeren wij u.

In de komende weken zullen wij met enige regelmaat een update geven van de stand van zaken. Voor dit moment spreken we de hoop uit dat iedereen gezond blijft.

Namens het Sena-team,
Hans Moolhuijsen & Markus Bos