Terug

Einde gedoogbeleid ‘rechten-inclusieve’ muziek

11-12-2023
music-791631-1280.jpg

P E R S B E R I C H T

Hilversum, december 2023

Einde gedoogbeleid ‘rechten-inclusieve’ muziek

Sena ziet zich op basis van haar wettelijke taak genoodzaakt om per 1 januari 2024 het gedoogbeleid voor zogeheten ‘rechten-inclusieve’ muziek te beëindigen.

De aanstaande wijziging in dit beleid is reeds 3 jaar geleden aangekondigd bij de diverse leveranciers van achtergrondmuzieksystemen die dit repertoire actief aanbieden, evenals de bij Sena bekende afnemers van deze muziekdiensten. Hiermee heeft Sena gemeend voldoende tijd te hebben gegeven aan aanbieders en afnemers om hun contracten daarop te kunnen afstemmen.

Gebleken is dat het langer gedogen van deze situatie in toenemende mate ruimte geeft aan ondernemingen die opereren buiten het toezicht van het College van Toezicht Auteursrechten en zich daarmee onttrekken aan de verplichtingen van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten. Als gevolg van de lage tariefstelling en hoge inhoudingspercentages wordt hierdoor de positie van rechthebbenden in de volle breedte ondermijnd.

Sena monitort 24/7 door middel van fingerprinting-technologie diverse radio- en televisiezenders. Aan leveranciers van ‘rechten-inclusieve’ catalogi wordt, gelijk aan andere achtergrondmuziekleveranciers, de mogelijkheid geboden om playlists van het gespeelde repertoire aan te leveren. De rechthebbenden wiens repertoire bij Sena kosteloos is aangemeld komen vervolgens in aanmerking voor de reguliere vergoeding op basis van de gangbare licentietarieven.