Annulering bijeenkomst Klankbordgroep repartitie | Sena
Terug

Annulering bijeenkomst Klankbordgroep repartitie

11-09-2020
kabels

Op 25 september aanstaande stond de halfjaarlijkse bijeenkomst van de klankbordgroep repartitie gepland. Bij gebrek aan ingebrachte agendapunten vanuit de aangeslotenen is besloten om de geplande bijeenkomst geen doorgang te laten vinden.

Daar waar wel invulling gebracht werd aan de vergadering, betrof dit behoefte aan uitleg over de huidige repartitiesystematiek vanuit het perspectief van het individuele belang, welke wij graag beantwoorden.

Naar aanleiding van een verzoek om verduidelijking in definiëring van de rollen (Hoofdartiest, Dirigent, Sessiemuzikant) in bijeenkomsten van de Klankbordgroep Repartitie in 2019,is een wijzigingsprocedure in gang gezet. Het besluit van de Raad van Aangeslotenen (RvA) is inmiddels zeer recent goedgekeurd door het College van Toezicht Auteurs- en Naburige rechten (CvTA) en zal van kracht worden op afzienbare termijn. De RvA ziet op dit moment geen aanleiding om verdere wijzigingen in het repartitiereglement te overwegen.

Ten overvloede melden wij hierbij nogmaals dat de afdeling relatiebeheer van Sena graag bereid is om vragen over ons repartitieproces te beantwoorden. Via e-mail, WhatsApp, de chatfunctie op de internetsite van Sena en per telefoon zijn onze servicedesk-medewerkers bereikbaar. Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek op het kantoor van Sena waarbij vanzelfsprekend de RIVM-maatregelen in acht worden genomen.

Met vriendelijke groet,

Erwin Angad-Gaur, voorzitter sectie Uitvoerende Kunstenaars RvA, en
Peter Boertje, voorzitter sectie Producenten RvA