Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Internet podcasting

Licentieaanvraag Podcasting

01. Gegevens licentieaanvrager

* Invullen indien van toepassing

02. Algemeen

Verklaart podcast(s) aan te bieden via de website op basis van de onderstaande gegevens:

03. Verklaring

Het is ons bekend dat het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens strafbaar is gesteld in artikel 27 WNR. Mochten er in de toekomst wijzigingen optreden in uw gegevens dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk door te geven aan Sena, Postbus 113, 1200 AC Hilversum.

04. Podcast(s) informatie

Sena licenceert het gebruik van podcasts, een digitale opname van (een gedeelte van) een radioprogramma die in zijn geheel is te downloaden, tot 100% muziekgebruik. De podcast moet een minimale lengte hebben van één uur. Voor het gebruik van podcasts en overige downloads die 100% muziek bevatten, heeft u toestemming nodig van de betreffende platenmaatschappij. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de NVPI, de brancheorganisatie voor platenmaatschappijen.Gelieve hieronder het aantal podcast(s) te vermelden dat beschikbaar wordt gesteld:

Percentage muziek in de postcast

Percentage muziek in de podcast

Percentage muziek in de podcast