Social Facebook Instagram Twitter LinkedIn Youtube

Licenties voor algemeen gebruik

Licentie aanvragen?

Waarom moet u betalen voor het gebruik van muziek?

Wij exploiteren de rechten van ruim 33.000 artiesten, sessiemuzikanten en producenten. Dit doen wij op basis van de Wet op de naburige rechten. Deze wet stamt uit 1993 en stelt dat 'muzikanten en producenten recht hebben op een billijke vergoeding indien de door hen uitgebrachte commerciële fonogrammen ten gehore worden gebracht'. Of, in begrijpelijke taal: de makers van muziek hebben recht op een redelijke vergoeding wanneer hun muziek in het openbaar gedraaid wordt. Dat geldt niet alleen voor muziek uit Nederland. Ook wanneer u gebruikt maakt van muziek uit het buitenland kunt u via ons een licentie daarvoor regelen. Hoeveel u precies moet betalen voor een licentie, verschilt per situatie.

Radio

Licentie aanvragen

Op MijnLicentie.nl kunt u uw Sena en Buma licentie in één keer regelen. U ontvangt dan een gecombineerde factuur van het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten (Scan). Dit is de serviceorganisatie van onder andere Sena en Buma en zij verzorgt de administratieve afhandeling van de muzieklicenties.

Licentie aanvragen

Bekijk tarieven

Meerdere vestigingen, één factuur
Heeft u meerdere vestigen en wilt u hiervoor één centrale factuur ontvangen? Ook hiervoor neemt u contact op met het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten. Dit kan via telefoonnummer 023-7997 845.

Profiteer van collectief voordeel
Sena heeft met een groot aantal brancheorganisaties collectieve contracten afgesloten. Hierdoor profiteert u van een collectieve korting op één of meerdere Sena-tarieven. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met uw brancheorganisatie.

Voor brancheorganisaties: wanneer kom ik in aanmerking voor een collectieve regeling

Licentie wijzigen

Telt uw restaurant of winkel meer vierkante meters? Heeft uw bedrijf een groeispurt gehad en heeft u nu meer mensen in dienst? Of is uw onderneming juist ingekrompen? Dit kan gevolgen hebben voor uw licentie. Geef wijzigingen zo snel mogelijk door. Hiermee voorkomt u dat u te veel of te weinig betaalt.

Uw licentie is gebaseerd op een aantal factoren. Zoals vierkante meters, aantal fte's, branche en grootte. Verandert er iets in één van die factoren, dan kan de hoogte van het door u te betalen tarief veranderen.

Licentiewijziging doorgeven?

Uw wijziging kunt u op de volgende manieren doorgeven:

  • Pas zelf uw licentie aan op MijnLicentie.nl via 'Mijn Account'
  • E-mail de wijziging naar info@mijnlicentie.nl
  • Stuur de wijziging per post naar: Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten, Postbus 1316, 2130 EK Hoofddorp

Loopt uw licentie via een collectieve regeling van een brancheorganisatie? Geef uw wijzigingen dan door aan het secretariaat van uw brancheorganisatie.

Het indienen van een mutatieverzoek heeft geen opschortende werking. Uw mutatieverzoek wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken na ontvangst, afgehandeld.

Gebruikt u muziek
in uw zaak? Sluit
dan een licentie af

Licentie aanvragen

muziekgebruikers.jpg

Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten (SCAN)
SCAN is de serviceorganisatie van onder andere Sena en Buma.

Heeft u een vraag? Neem contact op met het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten. Bel naar 070 - 45 28 873 of e-mail naar info@mijnlicentie.nl. Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.