Social Facebook Instagram Twitter LinkedIn Youtube

Formulier Muziekproductiefonds

 

Aanvraagformulier Sena Performers Muziekproductiefonds

Met dit aanvraagformulier kun je een aanvraag doen bij het Sena Performers Muziekproductiefonds

1. Aanvrager
Adres
2. Datum aanvraag
3. Hoogte aanvraag

Het bedrag dat je wil aanvragen voor je productie. Een omschrijving van de productiekosten vind je onderaan dit formulier.  

4. Naam project
5. Projectgegevens

Omschrijf hier kort het project. Vermeld ook waar de opname wordt gemaakt. 

6. Uitvoerenden

a. Noem de namen van de personen die als uitvoerend kunstenaar meewerken aan de totstandkoming van je project. Aangesloten zijn bij Sena is geen vereiste voor de aanvraag

b. Wie/wat zijn de overige betrokken partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een andere investeerder, boeker en/of management?

7. Projectplanning

a. Op welke datum gaat de opname van start?

b. Wanneer vindt de (verwachte) release van de productie plaats?

8. Muziekfragment

Via welke link(s) kunnen wij een muziekfragment beluisteren/bekijken? 

9. Exploitatie van de opnamen

a. Hoe ga je de opnamen exploiteren?

Welke inkomsten denk je daarmee te genereren?

10. Promotie van de opnamen

a. Op welke manier ga je de opnamen promoten?

b. Geef een kort en informatief overzicht van de wijze waarop je internet en sociale media inzet om je productie te promoten/verkopen


Sena beschouwt een aanvraag als volledig wanneer de volgende vereiste bijlagen zijn toegevoegd (bij voorkeur in één PDF-bestand):

 • Begroting van het project, inclusief dekkingsplan
 • Korte biografie van de band
 • Speellijst van de afgelopen 18 maanden
 • Speellijst van de komende 12 maanden
 • een namens de band geparafeerd exemplaar van de subsidievoorwaarden

 


Als productiekosten worden aangemerkt:

 • Pre-productie
 • Huur multitrack studio
 • Kosten mastering
 • Vormgeving CD
 • Kosten tekstschrijver liner notes
 • Kosten sessiemusici
 • Persen CD
 • Catering tijdens de opnamen
 • Verblijfskosten tijdens de opnamen