FAQ Voorwaarden ben ik maker van muziek? | Sena
Social Facebook Instagram Twitter LinkedIn Youtube

‘Ben ik maker van muziek?'

Voorwaarden

Voorwaarden

Op de eerste plaats mag de opname op het moment van gebruik niet langer dan 70 jaar geleden zijn uitgebracht. Ten tweede is de opname gebruikt na 1 juli 1993. Dat is namelijk het moment dat de Wet op de naburige rechten in werking trad. Tot slot dient de oorspronkelijke producent van de geluidsopname gevestigd te zijn in een land binnen de EU, EER of in een land daarbuiten dat de Conventie van Rome heeft getekend.