Terug

Wijziging Algemeen repartitiereglement Sena

02-01-2020
Radio

Het College van Toezicht Auteurs- en Naburige rechten heeft op 4 december 2019 de voorgestelde wijzigingen in het algemeen repartitiereglement van Sena goedgekeurd, nadat de Raad van Aangeslotenen de voorgestelde wijzigingen op 27 september 2019 heeft vastgesteld. Het gewijzigde repartitiereglement is per 2 januari 2020 van kracht.

De wijzigingen betreffen een codificatie van reeds eerder geïmplementeerde besluiten:

  • Het onderscheid in een waarde per minuut gedurende primetime en een waarde per minuut gedurende non primetime dat wordt toegepast op de repartitie van titels die op de landelijke televisiezenders uitgezonden worden;
  • De reductie van 25% die van toepassing is op de repartitie van titels die vallen onder de definitie van vormgevingsmuziek;
  • Een rekenvoorbeeld over de totstandkoming van de minutenwaarde gedurende primetime en non primetime.

Daarnaast heeft de Raad van Aangeslotenen besloten om vanaf heden de definitieve minutenwaarden van het meest recente jaar voorafgaand aan de reserveringsperiode (van drie jaar) te publiceren op ‘MySena’. De definitieve minutenwaarden voor 2015 zijn in te zien via de button hieronder.

Repartitiereglement 2020

Minutenwaarden 2016