Terug

Webinar Atresmedia voor rechthebbenden

05-09-2023
pioneer-698515-1280.jpg

In november 2020 is door het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak Atresmedia tegen AGEDI/AIE. In het kort komt het erop neer dat televisiezenders die audiovisuele werken uitzenden (bijvoorbeeld films, series, reclames) waarin commerciële fonogrammen zijn verwerkt, geen vergoeding meer verschuldigd zijn aan Sena, mits er toestemming (ook wel synchronisatie-deal genoemd) is verleend door de rechthebbenden van de desbetreffende commerciële fonogrammen voor dat gebruik.

Deze toestemming (sync-deal) moet ergens in het proces van het samenvoegen van het commerciële fonogram met beeld zijn gegeven. De televisiezenders kunnen naar aanleiding van het Atresmedia-arrest een beroep doen op het feit dat er al toestemming is verkregen. In dat geval zal er niet meer aan Sena worden betaald.

Wanneer er geen toestemming verleend is, kan Sena vergoedingen blijven innen en doorbetalen. Om dit te bewerkstellingen, is het tekenen van een annex bij de exploitatieovereenkomst noodzakelijk. Wanneer je de annex tekent, blijft Sena voor jouw muziekopnames, die uitgezonden worden op de televisiezenders, de zender factureren en in het verlengde daarvan aan jou uitbetalen. De uitzondering hierop wordt gevormd door situaties waarin de televisiezenders claimen dat er sprake is geweest van een sync-deal.

De onderhandelingen met televisiezenders over nieuwe overeenkomst waarin de gevolgen van het Atresmedia-arrest zijn verwerkt zijn nog niet volledig afgerond. Wij krijgen over dit onderwerp met enige regelmaat vragen van rechthebbenden. Op onze internetsite worden de antwoorden op de meest gestelde vragen beantwoord.

Voor belangstellende rechthebbenden organiseren we op maandag 18 september om 17.00 uur een webinar waarin de mogelijkheid wordt geboden mondeling vragen te stellen. Het is ook mogelijk om voorafgaand aan het webinar schriftelijke vragen in te dienen.

Meld je voor 15 september aan voor dit webinar via deze link. Hier kun je desgewenst ook al jouw vraag over Atresmedia opgeven.