Terug

Uitnodiging klankbordgroep repartitie - sectie producenten en sectie uitvoerende kunstenaars

04-09-2023
soundboard-5941735-1280.jpg

Uitnodiging Klankbordgroep repartitie – sectie producenten en sectie uitvoerende kunstenaars

Op 22 september aanstaande om 14:00 uur staat er een bijeenkomst van de klankbordgroep repartitie gepland op het kantoor van Sena te Hilversum. Rechthebbenden met de Aangeslotene status zijn van harte welkom om aan dit overleg deel te nemen. Wij nodigen u graag uit om aan dit overleg deel te nemen. U kunt aan de repartitie gerelateerde onderwerpen inbrengen die dan besproken kunnen worden. U bent natuurlijk ook welkom wanneer u geen agendapunten wilt inbrengen.

Het aantal aangeslotenen dat deel kan nemen, moeten we om praktische redenen wel beperken. U kunt zich tot uiterlijk 15 september a.s. aanmelden. Dat kan via het volgende e-mailadres: klankbordgroeprepartitie@sena.nl onder vermelding van uw naam en Sena-nummer. Indien u onderwerpen voor de agenda in wilt brengen, laat ons dat dan ook uiterlijk 15 september a.s. weten via hetzelfde e-mailadres voorzien van een heldere toelichting.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en/of de agendapunten die zijn ingebracht, wordt besloten of de klankbordgroep repartitie daadwerkelijk zal plaatsvinden. U wordt hierover een aantal dagen van tevoren geïnformeerd.

De klankbordgroep repartitie van Sena is een informeel adviesorgaan voor de Raad van Aangeslotenen. Naast onderwerpen die door de Raad van Aangeslotenen kunnen worden geagendeerd, is het voor aangeslotenen van Sena mogelijk om aan de repartitie gerelateerde agendapunten in te brengen die daarmee onder de aandacht van de Raad van Aangeslotenen worden gebracht. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om individuele commentaren en/of klachten. De Raad van Aangeslotenen behoudt zich het recht voor om ingebrachte agendapunten af te wijzen.