Terug

Uitnodiging Klankbordgroep Repartitie

20-01-2020
shutterstock-156921764.jpg

Op 7 februari aanstaande om 10:00 uur staat de halfjaarlijkse bijeenkomst van de klankbordgroep repartitie gepland.

Wij nodigen je graag uit om aan dit overleg deel te nemen. Je kan zelf ook onderwerpen inbrengen die aan de repartitie (doorbetalingen) gerelateerd zijn. Wanneer je geen agendapunten wilt inbrengen ben je natuurlijk ook van harte welkom.

Het aantal deelnemers moeten we om praktische redenen wel beperken. Daarom vragen wij je om je uiterlijk op 24 januari a.s. aan te melden. Dat kan via klankbordgroeprepartitie@sena.nl. In het geval je onderwerpen voor de agenda in wilt brengen laat ons dat dan uiterlijk 24 januari weten via hetzelfde e-mailadres.

Klankbordgroep Repartitie - Uitvoerende Kunstenaars

Tijdens de vorige klankbordgroep repartitie van 20 september 2019 is een aantal onderwerpen besproken die alleen van belang zijn voor uitvoerende kunstenaars:

  • Verbeteren van de leesbaarheid van de definities 'hoofdartiest' en 'sessiemuzikant'.
  • Suggestie om het begrip 'sessiemuzikant' bij klassieke muziek te wijzigen in 'orkestleden'.
  • Puntensysteem voor hoofdartiest, dirigent en sessiemuzikanten.

Direct aansluitend (+/- 11:30u) aan de gezamenlijke klankbordgroep bijeenkomst (producenten en uitvoerende kunstenaars) wil de sectie uitvoerende kunstenaars met belangstellenden van gedachten wisselen. Met name het puntensysteem zal hier aan bod komen. Daarbij zal ook  een presentatie worden gegeven over de werking en uitwerking van het huidige systeem en de eerder daarover gevoerde discussie(s).

Ook hier geldt dat het aantal plaatsen beperkt is. Het vriendelijke verzoek is dan ook om je uiterlijk op 24 januari a.s. aan te melden via: klankbordgroeprepartitie@sena.nl.

De klankbordgroep repartitie van Sena is een informeel adviesorgaan voor de Raad van Aangeslotenen. Naast onderwerpen die door de Raad van Aangeslotenen worden geagendeerd, is het voor aangeslotenen van Sena mogelijk om aan de repartitie gerelateerde agendapunten in te brengen die daarmee onder de aandacht van de Raad van Aangeslotenen worden gebracht. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om individuele commentaren en/of klachten. De Raad van Aangeslotenen behoudt zich het recht voor om ingebrachte agendapunten af te wijzen.